Et modul for dig, der er ansat i en kommunal forvaltning, afdeling eller institution og som elsker at arbejde med tal, regnskaber, budgetter og økonomi.

På modulet får du

 • viden om rammerne for budget- og regnskabs­arbejdet
 • viden om det offentliges rolle i samfundsøkonomien og forståelse for, hvordan samfundsøkonomien og staten påvirker kommunens økonomi og opgaveløsning
 • forståelse for sammenhængen mellem de daglige økonomiopgaver og kom­munens økonomistyring
 • forståelse for fordele og ulemper ved henholdsvis centralisering og decentralisering

og du bliver i stand til at

 • kunne anvende budget- og regnskabssystemet i praksis
 • kunne finde relevante regler og arbejde systema­tisk med dem
 • kunne formidle deres viden om og forståelse for relevante problem­
 • selvstændigt at kunne udføre daglige opgaver i arbejdet med budget og regnskab
 • kunne analysere praksisnære økonomiske problemstillinger
 • kunne deltage i udarbejdelse af budget og regnskab på institutio­nen/afdelingen
 • kunne udvikle egen praksis i forbindelse med løsning af institutio­nens/afdelingens budget- og regnskabsopgaver

Modulets hovedtemaer:

Overordnede rammer for regnskabsarbejdet

 • Lovgivning og regelsæt
 • Basiselementer i det daglige arbejde

Budgettet

 • Styringsgrundlaget/budgettet i kommunen
 • Statens indflydelse på kommunernes økonomi

Budgetopfølgning og ledelsesinformation

 • Budgetopfølgning
 • Økonomistyring i afdelingen/på institutionen
 • Nøgletal

Regnskab og revision

 • Regnskabsafslutning og regelsæt
 • Revisionens rolle og opgaver

Metoder og værktøjer til økonomisk planlægning og styring

 • Anvendes i undervisningen i de øvrige emner

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Se tid og sted for det valgte forløb
Phønix - Odense, Schacksgade 39, 5000 Odense C
Undervisning
august 2024 - november 2024
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid
november 2024 - december 2024
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere og ledere, der arbejder med budget- og regnskabsopgaver i kommunale forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg