Her øger du din faglige viden om, hvordan organisationer fungerer og udvikles.
 • Lær at forstå din organisation ud fra forskellige perspektiver og få en række værktøjer til at kunne omsætte din viden til konkrete tiltag på din arbejdsplads.
 • Få udviklet dine faglige kompetencer inden for organisationsteori og -udvikling.
 • Lær at bidrage til den stadige forandring af den kommunale/regionale organisation ud fra din teoretiske kunnen og viden om praksis.
 • Gennem forløbet vil du blive trænet i at belyse og løse komplekse organisatoriske problemstillinger ud fra forskellige teorier og metoder og samtidig formidle den viden, du har fået.
 • Lær at reflektere over din egen praksis og relationerne i din organisation
 • Lær hvordan organisationens forskellige aktører spiller sammen på tværs og som en helhed

Indhold

I Organisatorisk forståelse og indsigt (65 %):

 • Organisation og individ
 • Organisation og gruppe
 • Organisation og samfund

II Samfundsvidenskabelig metode (35 %):

 • Problemformulering
 • Projektskrivning/formidling
 • Valg af teori
 • Undersøgelses-design
 • Implementering af undersøgelse
 • Validering
 • Analyse
 • Konklusion
 • Perspektivering

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • vide, hvilke centrale organisationsteoretiske perspektiver der ligger til grund for egen organisation og hvordan disse påvirker organisationens/egne handlemuligheder i arbejdets udførelse
 • forstå, hvordan en politisk styret organisation afviger fra andre organisationer
 • have overblik over relevante samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder.

De studerende skal

 • kunne anvende centrale organisationsteorier til at analysere aktuelle problemstillinger i egen organisation
 • kunne udvælge relevante analyseparametre på baggrund af organisationsteoretiske vurderinger i forhold til den konkrete problemstilling
 • kunne analysere de forskellige beslutningsprocesser, der foregår i en politisk styret organisation, og kunne reflektere over, hvordan man påvirker/bliver påvirket af dem
 • kunne vurdere, hvordan der kan gennemføres en systematisk analyse af en problemstilling, og på den baggrund kunne anvise forskellige løsningsmuligheder.
 • kunne give relevante begrundelser for valg af analysemetode.

De studerende skal

 • kunne deltage aktivt i organisatoriske udviklingsarbejder om udvikling af egen organisation såvel fagligt som tværfagligt
 • selvstændigt kunne gennemføre relevante primære empiriske undersøgelser inden for eget funktionsområde og på baggrund af undersøgelserne udarbejde forslag til løsninger eller ændringer
 • kunne reflektere over egen arbejdsplanlægning og på baggrund heraf bidrage til en effektiv planlægning af eget funktionsområde
 • kunne forholde sig til mulige perspektiver i modulets temaer og egen arbejdsplads i lyset af en øget digitalisering.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Individuel udarbejdet projektopgave.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
ECTS: 10
Se tid og sted for det valgte forløb
Afvikles på følgende dage:

04.03
15.03
22.03
05.04 (Læringsgruppedag)
08.04
19.04
26.04
29.04 (Læringgruppedag)
13.05
21.05

Projekt skal afleveres 4. juni 2024
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Et modul på Kommunomuddannelsen

Dette modul er et obligatorisk modul på Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Læs mere om Kommunomuddannelsen her

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg