Få udviklet dine personlige og faglige kompetencer inden for psykologi og kommunikation, så du kan forstå hvorfor borgere og kolleger agerer, som de gør.

(Obligatorisk modul på Kommunom, valgfrit modul på Sundhedskommunom)

 • Øg din forståelse for menneskers forskellighed og lær at anvende psykologisk teori i udviklingen af din praksis.
 • Bliv bedre til at forstå og samarbejde med borgere, kolleger og samarbejdsparter.
 • Forstå, hvordan man kan skabe et godt arbejdsmiljø og styrke fællesskabet på arbejdspladsen og lær at bidrage konstruktivt til samarbejdet og kommunikationen på arbejdspladsen.
 • Forstå, hvad der sker med mennesker i forandringsprocesser og lær hvordan du i samspil med øvrige aktører på arbejdspladsen kan styrke din stresshåndtering, trivsel og motivation.
 • Lær hvordan du kan strukturere og styre en samtale og hvordan du ved hjælp af anerkendende metoder kan skabe gode relationer og udvikle bedre løsninger sammen med andre.

Indhold

 • Forskellige psykologiske retninger
 • Personlig udvikling og relationers betydning
 • Personlighedstyper
 • Psykisk arbejdsmiljø/stress/coping
 • Holdninger/fordomme/værdier
 • Motivation og behov
 • Teams/gruppe/roller/dynamik
 • Samarbejde og tværfaglighed
 • Forandring
 • Psykologi i et samfundsperspektiv
 • Magt og empowerment
 • Transaktionsanalyse/assertion
 • Positioner (aktør/offer)
 • Medarbejder som kommunikator

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have indsigt i og viden om forskellige psykologiske retninger og teorier
 • ud fra en psykologisk vinkel kunne forstå, hvordan og hvorfor vi som ansatte, borgere og kollegaer agerer, som vi/de gør
 • forstå, hvorledes personlige holdninger og fordomme påvirker relationer mellem mennesker, og kunne skelne mellem personlige og professionelle holdninger
 • kunne analysere forandringsprocesser, herunder forstå reaktionsmønstre, positionering og håndteringsstrategier for de forskellige parter
 • kunne reflektere over etiske aspekter i samtaler og deres egen rolle som kommunikerende individ

De studerende skal

 • kunne identificere, analysere og vurdere væsentlige psykologiske problemstillinger på en arbejdsplads
 • kunne anlægge forskellige psykologiske perspektiver på en problemstilling
 • kunne vurdere fordele og ulemper ved forskellige metoder og redskaber til egen personlig udvikling
 • kunne analysere og vurdere mekanismerne i det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads
 • kunne analysere en kommunikationssekvens og opstille alternative kommunikationsmuligheder
 • kunne strukturere og styre en samtale, så der skabes en konstruktiv dialog

De studerende skal

 • kunne bidrage fagligt og personligt til forandringer på egen arbejdsplads og kunne forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med borgere, kollegaer og samarbejdspartnere
 • kunne anvende deres forståelse for borgernes forskellige sociale og kulturelle baggrund til at udvikle kvaliteten i borgerbetjeningen
 • kunne deltage i tværfagligt samarbejde ud fra en professionel tilgang
 • gennem fortsat personlig og faglig udvikling udvikle deres evne til at omsætte psykologisk og kommunikativ viden i praksis

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 48 timers eksamen

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsgange og 2 læringsgruppedage.
ECTS: 10
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Er du i målgruppen?

Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale virksomheder.
Medarbejdere i selvejende institutioner og private firmaer, der samarbejder med kommuner og regioner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen