Kommunal opkrævning er ikke blot afgørende for kommunens økonomi og likviditet, men den er også med til at sikre borgerens tillid. Styrk dine kompetencer i Kommunal opkrævning!
 • Vi sætter fokus på relevante love og regler, så du kan anvende dem på konkrete problemstillinger.
 • Du bliver i stand til at analysere og vurdere konkrete problemstillinger, så du kan sikre, at de krav, der bliver rettet mod borgerne, er retsgyldige.
 • Du opnår en bedre forståelse for betydningen af, at opgaverne løses i et godt samarbejde med borgere, erhvervsliv og kolleger, samt hvad din egen rolle er i dette samarbejde.
 • Alt i alt bliver du bedre til at foretage den kommunale opkrævningsopgave – også set i lyset af den kommunale inddrivelse på ejendomsområdet.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

De studerende skal

 • kunne finde relevante love og arbejde systematisk med dem, således at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger
 • blive i stand til selvstændigt at analysere og vurdere konkrete problemstillinger, så de kan sikre, at de krav, der bliver rettet mod borgerne, er retsgyldige
 • gennem øget forståelse for sammenhæng i opgaveløsningen blive bedre til at løse opgaverne effektivt og yde borgere og erhvervsliv bedre service
 • opnå forståelse for, hvordan der i samarbejdet med andre kommunale afdelinger og Gældsstyrelsen kan opnås større sammenhæng i opgaveløsningen, og kunne udarbejde handleplaner for indførelse af en sammenhængende opgaveløsning
 • opnår forståelse for betydningen af, at opgaverne løses i et godt samarbejde med borgere, erhvervsliv og kolleger, samt for deres egen rolle i dette samarbejde
 • blive i stand til at planlægge og udføre opgaver i den kommunale opkrævningsopgave.

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • opnå overordnet viden om sammenhænge og organisering i det offentlige system og forståelse for opgavefordelingen mellem staten og kommunerne
 • have forståelse for kommunens opgaver og pligter i forhold til den kommunale opkrævning samt inddrivelse
 • have viden om de overordnede lovgivningsmæssige rammer og vide, hvilken praktisk betydning de har for opkrævningsarbejdet, herunder i relation til afgørelser og klager
 • forstå de overordnede samfundsmæssige tendenser for, hvordan vi indretter os i det offentlige, og hvad der er baggrunden for, at der kan udøves kommunal opkrævning
 • forstå borgerbegrebet og dets varianter. Desuden skal de studerende opnå forståelse for den særlige relation, der er mellem borger og myndighed i kraft af den magt, myndigheden kan udøve
 • forstå servicebegrebet generelt set og i forhold til sammenhængen mellem restanceforebyggelse og borgernes oplevelse af god og effektiv service
  have kendskab til de forskellige kommunikationsplatforme, herunder de forskellige digitale løsninger.

De studerende skal

 • kunne vurdere muligheder og begrænsninger i lovgivningen i relation til udveksling af oplysninger, herunder god sagsbehandlingsskik
 • forstå, hvad god service er, og kunne praktisere den ud fra de givne rammer
 • kunne analysere og vurdere en konkret opkrævning og anvende denne viden for at levere den bedste og mest effektive service i den enkelte situation
 • have viden om egne, lokale politikker og strategier for den kommunale opkrævning og kunne vurdere, hvilken betydning de har i praksis for den service, der leveres i egen kommune
 • kunne anvende de grundlæggende forvaltningsretlige regler i praksis i forhold til de konkrete fordringer, så de kan fungere som kvalificerede sparringspartnere til andre dele af kommunens administration.

De studerende skal

 • kunne levere en god og helhedsorienteret service ud fra borgerens livssituation, herunder kunne vurdere, hvordan restancer opstår samt hvilke tiltag der kan tages for at imødegå restancer
 • kunne vurdere, hvilke behov borgeren måtte have (forståelse for tværgående samarbejde i kommune og helhedsorienteret vejledning)
 • kunne vurdere, hvilke aspekter der har betydning for, at samtaler opleves som tilfredsstillende - både set fra borgerens synspunkt og fra kommunens
 • kunne vurdere, hvilke forskellige krav der stilles til kommunikationen alt efter, hvilken karakter henvendelsen har
 • kunne vurdere, hvilke digitale løsninger der kan anvendes ved betjening af borgerne
 • kunne vurdere, hvilke muligheder for indsamling af oplysninger de digitale løsninger kan rumme.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en portfolio/logbog.

14.000 kr.
Sted og startdato
Online: August 2024
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

 

Administrative medarbejdere med kommunal opkrævning som en del af deres arbejdsområde

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen