Få indsigt i kommunens opgaver og pligter inden for opkrævning og inddrivelse. Modulet er for dig, der gerne vil bidrage til at forebygge restancer og forhindre udnyttelse og misbrug af offentlige ydelser, og som gerne vil kunne guide borgerne sikkert gennem de forskellige digitale muligheder og tilbud.

På modulet får du

 • forståelse for kommunens opgaver og pligter i forhold til den kommunale opkrævning samt inddrivelse
 • viden om de overordnede lovgivningsmæssige rammer og hvilken praktisk betyd­ning de har for opkrævningsarbejdet
 • forståelse for borgerbegrebet og dets varianter samt den særlige relation, der er mellem borger og myn­dighed i kraft af den magt, myndigheden kan udøve 
 • forståelse for servicebegrebet generelt set og i forhold til sammenhængen mellem restanceforebyg­gelse og borgernes oplevelse af god og effektiv service
 • kendskab til de forskellige kommunikationsplatforme, herunder de forskellige digita­le løsninger.

og du bliver i stand til at

 • kunne vurdere muligheder og begrænsninger i lovgivningen i relation til udveks­ling af oplysninger, herunder god sagsbehandlingsskik
 • kunne analysere og vurdere en konkret opkrævning og anvende denne viden til at levere den bedste og mest effektive service i den enkelte situation 
 • kunne anvende de grundlæggende forvaltningsretlige regler i praksis i forhold til de konkrete fordringer
 • kunne levere en god og helhedsorienteret service ud fra borgerens livssituation, herunder kunne vurdere, hvordan restancer opstår samt hvilke tiltag der kan tages for at imødegå restancer
 • kunne vurdere, hvilke aspekter der har betydning for, at samtaler opleves som tilfreds­stillende - både set fra borgerens synspunkt og fra kommunens
 • kunne vurdere, hvilke digitale løsninger der kan anvendes ved betje­ning af borgerne

Modulets hovedtemaer:

 • Offentlig opgavefordeling
 • Kommunalbestyrelsens opgaver og pligter
 • Kommunal opkrævning
 • Muligheder og begrænsninger
 • Redskaber til opgaveløsningen
 • Restancer
 • Restancer og den offentlige økonomi
 • Omkostninger
 • Servicebegrebet
 • Handleplaner for de opstillede mål
 • Samtalen med borgeren i centrum

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en portfolio/logbog.

14.000 kr.
Sted og startdato
Online: August 2024
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Se tid og sted for det valgte forløb
Online undervisning august til november 2024.
Eksamen i uge 49, 50 eller 51

Undervisningsdage (heraf 2 læringsgruppedage):

29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
03.10.
10.10.
24.10.
31.10.
07.11.

Ret til ændringer forbeholdes

Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere med kommunal opkrævning som en del af deres arbejdsområde

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen