Bliv skarp på den offentlige ret, du møder i dit arbejde i kommunen.

På kurset lærer du om de grundlæggende forvaltningsretlige regler, så du kan undgå fejl i sagsbehandlingen.

Vi gennemgår reglerne og kommer bl.a. ind på:

  • Hvad er en forvaltningsretlig afgørelse?
  • Hvem er parter i en sag?
  • Vejledningspligt - hvornår skal der vejledes og hvordan?
  • Oplysning af sagen - hvornår er sagen klar til afgørelse?
  • Notatpligt - hvad betyder pligten for det daglige arbejde?
  • Partshøring - hvornår skal der partshøres og hvorfor?
  • Begrundelse - sådan skriver du den gode begrundelse
  • Klagevejledning - hvornår og hvordan gives den?

Dit udbytte
Du får overblik over de grundlæggende regler for sagsbehandling i kommunen og får de juridiske redskaber, der gør dig i stand til at efterleve forvaltningsretten samtidig med, at du fortsat kan foretage en effektiv sagsbehandling.

Indhold

Hvorfor er det relevant?
Forvaltningsretten er grundlaget for al sagsbehandling i kommunerne. Det er derfor vigtigt at have styr på reglerne.

Reglerne kan virke uoverskuelige og være svære at forholde sig til, og bruger man ikke reglerne rigtigt, er der stor risiko for at lave fejl i sagsbehandlingen, som kan medføre klager og ekstra sagsbehandling.

Er du nyansat eller trænger du til et ”brush up” på forvaltningsretten, så er dette kursus noget for dig.

Formålet med kurset er at give dig et godt kendskab til de grundlæggende regler i forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser KL-konsulenterne Karin Hoffmann-Hansen og Natalia Louise Lehnsdal, som gennem KL’s juridiske rådgivning af kommunerne har stort kendskab til de forvaltningsretlige problemstillinger, som rejser sig i en kommunal hverdag. Begge er erfarne undervisere indenfor forvaltningsret.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med sagsbehandling i bred forstand i kommunerne, f.eks. administrative medarbejdere, socialrådgivere, planlæggere, økonomer, chefsekretærer m.fl.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash