Lene Sloth Jørgensen

Lene Sloth Jørgensen

Koordinator

Lene står for administration og de praktiske opgaver i forbindelse med planlægning og afholdelse af vores aktiviteter for kommunalpolitikere. Senest har hun været dybt involveret i Kattegat, hvor henved 1.000 nyvalgte kommunalpolitikere har deltaget på 22 forløb fordelt over hele landet. Desuden er Lene koordinator på det specialiserede børne- og ungeområde og for en del af Komponent aktiviteter på området forvaltning og administration.
Find mig på LinkedIn