Nu får du mulighed for at udvikle dit lederskab med udgangspunkt i din hverdag og sammen med dine lederkolleger i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i samarbejde med Komponent – Kommunernes Udviklingscenter – lavet et kompetenceudviklingsforløb målrettet kommunens ledere.

Aalborg Kommune har i tæt samspil med Komponent udviklet et kompetenceudviklingsforløb målrettet ledere i Aalborg Kommune. Forløbet tager udgangspunkt i grundmodulet ’Det personlige lederskab og forandring’ på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL).

Modulet giver merit til et tilsvarende modul i diplomuddannelse i ledelse (DIL) og omvendt.

Forløbet er tilrettelagt, så det både kan gennemføres som et kursus uden eksamenskrav og som et uddannelsesmodul, der udløser 10 ECTS og dermed indgå i opbygningen af en hel lederuddannelse på diplomniveau. 

Pensum består af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1.000 sider.

Et DOL-modul på 10 ECTS forventes at have et arbejdsomfang på i alt 275 arbejdstimer fordelt på undervisnings- og læringsaktiviteter. Du kan se en oversigt over tidsanvendelse ved at klikke her 

På denne side kan du læse, hvad du vil opleve på modulet, og hvad du vil få ud af at deltage. Nederst på siden finder du modulets datoer og tilmeldingslinket.

Det vil du opleve

Undervisningen knytter sig tæt til din hverdag som leder. Du vil derfor opleve en undervisning, der tager afsæt i igangværende, konkrete kommunale initiativer, beslutninger og forandringer.

I Aalborg Kommune er der fokus på, at kompetenceudviklingen skal styrke lederne i at løfte og løse kerneopgaven, så det skaber størst værdi og effekt for borgerne. Omdrejningspunktet i forløbet er derfor dine handlinger og adfærd relateret til kerneopgaven. 

Samtidig vil forløbet have et stærkt fokus på at koble og skabe sammenhænge mellem modulets læringsaktiviteter og de konkrete daglige udfordringer, du står med som leder.

Du vil ikke kun blive udfordret på at tilegne dig og reflektere over ny viden. Du vil også skulle omsætte ny viden til praksis – ikke mindst ved at træne både alene, sammen med lederkolleger og i hverdagen med medarbejdere og borgere.  

Allerede ved tilmelding vil du opleve, at forløbet har en ambition om at gøre en forskel ved at støtte og inspirere dig i at arbejde forpligtende og for alvor med de ledelseskompetencer, forløbet sætter fokus på. For eksempel involveres din leder tidligt i forløbet.

Sammen sætter I mål og definerer en fælles ambition med din deltagelse på forløbet. Din leder og dig skal sammen være optaget af, hvad der kommer ud af forløbet, hvad du skal arbejde med undervejs, og hvordan I fortsætter udviklingen – også når forløbet er ophørt.

På 2. undervisningsdag bliver du klædt på til at tage samtalen med din leder om modulet og din deltagelse, som skal gennemføres mellem dag 2 og 3. Hermed understreges forløbets tydelige formål med at skabe øget værdi for dig som leder, din arbejdsplads og ikke mindst for de borgerne, du er tæt på. 

Læs mere Læs mindre

Det får du ud af modulet

Modulet er skræddersyet til Aalborg Kommune med fokus på:

  • Rollen som den værdiskabende og helhedsorienterede leder i Aalborg Kommune.
  • Et dynamisk personligt ledelsesgrundlag, der bidrager til selvindsigt og udsyn med fleksible tilpasningsmuligheder alt efter din udviklingstakt. 
  • Kommunikation og ledelse, der skaber mening og følgeskab hos medarbejderne og effekt for borgerne. 
  • Forandring og ledelse i forhold til Aalborg Kommunes nutidige og fremtidige udfordringer, som kræver samarbejde på tværs af fag, opgavesøjler og organisationer. 

På modulet styrker du dine kompetencer i forhold til:

  • Dit personlige og professionelle lederskab gennem refleksion, kommunikation og handling.
  • At håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv, hvor du også har fokus på egne ledelsesmæssige værdier. 
  • At vurdere og anvende kommunikative metoder til at skabe mening og udvikle følgeskab ift. rammer, vilkår og beslutninger i Aalborg Kommune. 
  • At kunne oversætte og omsætte forandringer til egen arbejdsplads. 

Undervejs på modulet har Aalborg Kommune og Komponent valgt at inddrage repræsentanter fra bl.a. kommunens forskellige ledelsesniveauer, som har været med til at skabe inspirerende resultater.

Samtidig vil der i undervisningen blive gjort brug af læringsvideoer, hvor både underviserne og faglige eksperter (fx Anders Trillingsgaard) formidler relevant fagligt indhold for det pågældende modul.  

Læs mere Læs mindre

John Møldrup

Per Møller Janniche 

 

Kick-off / Undervisningsdag 1: 2. september 2024
Undervisningsdag 2: 3. september 2024
Undervisningsdag 3:  19. september 2024 
Undervisningsdag 4: 1. oktober 2024
Undervisningsdag 5: 11. oktober 2024
Undervisningsdag 6: 28. oktober 2024
Undervisningsdag 7: 11. november 2024
Undervisningsdag 8: 26. november 2024
Alle dage kl. 9.00-15.00

Udover undervisningsdagene skal der bruges 4 læringsteamdage, hvor du arbejder I din gruppe - datoerne der er afsat er: 12. september + 25. september + 7. oktober + 18. november 2024

Læringscafé/vejledning: 3. december 2024 (kl. 9-15)
Aflevering af opgave: 11. december 2024, senest kl. 12.00
Eksamen: 18. + 19. december 2024

Prisen afhænger af antal af deltagere på holdet, og kan variere fra kr. 12.084 v/24 deltagere til kr. 20.715 v/14 deltagere (min. og max. pris). Holdet gennemføres såfremt der minimum er 14 tilmeldte.
Betaling er bindende efter opstart på forløbet.

Frist 5. august 2024

På tilmeldingen skal du påføre EAN-nummer for din arbejdsplads.

Husk også at vedhæfte dit uddannelsesbevis + et kort CV.

Tilmeld dig her >>

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
JMO
Chefkonsulent
John Møldrup
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen
HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb