Kurset giver deltagerne en grundlæggende indføring i reglerne vedrørende retten til danske sygedagpenge, når man opholder sig inden for EU/EØS-området. Kurset tager primært sigte på reglerne om sygedagpenge, men også de generelle EU-regler om social sikring vil blive berørt.

I centrum står sygedagpenge inden for EU/EØS samt de nordiske regler, men mulighederne og de sociale sikringsrettigheder for personer fra tredjelande vil indgå i nødvendigt omfang.
På kurset vil følgende emner blive behandlet:

- Personkredsen for danske sygedagpenge inden for EU/EØS
- Retten til sygedagpenge og beregning heraf
- Opfølgning i sygedagpengesager ved ophold inden for EU/EØS
- Helbredsdokumentation og digital kommunikation med jobcentret ved ophold inden for EU/EØS
- Forlængelsesreglerne og snitfladen til blandt andet aktivloven
- Handlekommune i EU/EØS-sager
- Generelle EU-regler om arbejdstagerbegrebet, princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed og EU-reglerne om koordinering af social sikring
- Ankestyrelsens praksis og øvrige kilder til viden om området

Det nærmere indhold og kursets tilrettelæggelse aftales på forhånd mellem rekvirenten (kunden), Komponent og underviseren.

Tilrettelæggelse

Oplæg fra underviseren krydret med cases og spotopgaver undervejs.

Varighed
Kurset afvikles over en hel dag, 7 timer inkl. frokost og pauser undervejs. Kurser af kortere varighed kan aftales, alt efter ønsker til indhold og kursusform.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er cand.jur. Peter Gasbjerg, der arbejder som selvstændig juridisk konsulent og underviser, blandt andet på socialrådgiveruddannelsen. Peter har en mangeårig erfaring fra det kommunale område, hvor han som juridisk chefkonsulent har haft ansvaret for undervisning, kompleks sagsbehandling og generel juridisk rådgivning på sygedagpengeområdet samt social- og beskæftigelsesområdet. Før dette har Peter i flere år været beskæftiget inden for a-kasseverdenen som faglig/juridisk konsulent.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.

Er du i målgruppen?

Sagsbehandlere i kommunens job- og ydelsescenter, der i forvejen arbejder med sygedagpengesager og derigennem har erhvervet et generelt kendskab til lovgivning og praksis på området.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
ABS
Specialkonsulent
Anna Solvej Bach Sørensen