Et kursus for dig, der møder børn, unge og familier hvor angst er - eller er på vej til at blive - en belastende del af hverdagen.

Lær hvordan du kan genkende og forstå angst hos børn og unge samt modtag inspiration til, hvordan du som professionel kan hjælpe børn og unge på vej mod et mindre angststyret liv.

Angst har mange ansigter, og opstår på baggrund af en lang række forskellige årsager, men fællesnævneren for alle angsttyper er, at det påvirker både barnet/den unge og omgivelserne negativt. Ubehandlet angst kan hindre skolegang, social og personlig trivsel og udvikling hos barnet/den unge, og en tværfaglig forståelse af angst kan derfor have afgørende betydning for det enkelte barns eller unges muligheder for hjælp.

Kurset introducerer dig for en bred indsigt i de særlige faktorer, der er gældende for børn og unge med angst, og giver en øget forståelse for de elementer, der er i spil for både barnet, den unge og familien. Dertil præsenteres du for en række konkrete og let anvendelige samtale- og støtteredskaber fra det meget populære program Cool Kids, der med fordel kan bruges af tværfagligt personale i konkrete situationer, hvor samtalen omhandler angst.

Sigtet med kurset er ikke at gøre dig til en mini-psykolog, men at klæde dig på til at håndtere angstproblematikker på en professionel måde. I fællesskab vil vi forsøge at finde ud af, hvad der er din opgave, og hvornår der er brug for at du sender opgaverne videre til f.eks. en psykolog.

Underviser

Afdelingsleder, psykolog Mette Justesen, UngLiv.

2.950 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 31. oktober 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
31.10.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Pædagoger, lærere, socialrådgivere, behandlere, pleje- og aflastningsfamilier, klubpersonale, støtte-kontaktpersoner og mange flere.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst introduktion og præsentation
Angst hos børn og unge
Børn: Behandlingsformer, konkrete redskaber og prognoser
Dæmpere og Trappestige
Unge: Behandlingsformer, konkrete redskaber og prognoser
Analyse, Fokusskifte og Hjælpeskema
Forebyggende pædagogik
Implementering: Hvad bliver brugbart fx i familiearbejdet?
Børn: Behandlingsformer, konkrete redskaber og prognoser
Vigtige tegn hos barnet/familien
Individuel og gruppebaseret behandling.
Inddragelse af familien og netværket.
Konkrete redskaber
Frokost
Unge: behandlingsformer, konkrete redskaber og prognoser
Vigtige tegn hos den unge/familien/sociale relationer
Individuel og gruppebaseret behandling
Inddragelse af familie og netværk.
Konkrete redskaber
Øvelse: Analyse, Fokusskifte og Hjælpeskema
Forebyggende pædagogik
Implementering: Hvad bliver brugbart fx i familiearbejdet?
Opsamling
Kurset slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted