Et kursus for dig, der møder børn, unge og familier hvor angst er - eller er på vej til at blive - en belastende del af hverdagen.

Lær hvordan du kan genkende og forstå angst hos børn og unge samt modtag inspiration til, hvordan du som professionel kan hjælpe børn og unge på vej mod et mindre angststyret liv.

Angst har mange ansigter, og opstår på baggrund af en lang række forskellige årsager, men fællesnævneren for alle angsttyper er, at det påvirker både barnet/den unge og omgivelserne negativt. Ubehandlet angst kan hindre skolegang, social og personlig trivsel og udvikling hos barnet/den unge, og en tværfaglig forståelse af angst kan derfor have afgørende betydning for det enkelte barns eller unges muligheder for hjælp.

Kurset introducerer dig for en bred indsigt i de særlige faktorer, der er gældende for børn og unge med angst, og giver en øget forståelse for de elementer, der er i spil for både barnet, den unge og familien. Dertil præsenteres du for en række konkrete og let anvendelige samtale- og støtteredskaber fra det meget populære program Cool Kids, der med fordel kan bruges af tværfagligt personale i konkrete situationer, hvor samtalen omhandler angst.

Sigtet med kurset er ikke at gøre dig til en mini-psykolog, men at klæde dig på til at håndtere angstproblematikker på en professionel måde. I fællesskab vil vi forsøge at finde ud af, hvad der er din opgave, og hvornår der er brug for at du sender opgaverne videre til f.eks. en psykolog.

Underviser

Afdelingsleder, psykolog Mette Justesen, UngLiv.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Pædagoger, lærere, socialrådgivere, behandlere, pleje- og aflastningsfamilier, klubpersonale, støtte-kontaktpersoner og mange flere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted