Vil du og dine kolleger vide mere om børnebevidning som metode og de juridiske aspekter ved anvendelse af metoden? Så giver Rikke Yde Tordrup og Christina Bergsted Andersen jer en god indføring heri på en temadag.

Mange sårbare børn og unge er i kontakt med socialforvaltningen og PPR, familiebehandlingen og støtte-kontakt ordninger o. lign. - måske er de også i aflastning eller anbragt. Disse børn og unge har ofte meget lidt indsigt i de tiltag der er sat i værk i deres liv.  

Der er behov for at inddrage børnene og tage barnets perspektiv - da denne indsigt eller mangel på samme har stor betydningen for børns tilknytning, der bygger deres selvværd og oplevelse af verden.  

Men hvordan gør man det i praksis? 

Metoden børnebevidning er en enkel udviklingspsykologiske metode, udviklet på baggrund af tilknytningsteori, som via korte børnebreve fra de professionelle der iværksætter eller udfører en foranstaltning, giver barnet en forståelse i børnehøjde af de ofte svære ting, der sker i barnets liv. 

På dagen vil Rikke gennemgå metoden børnebevidning og hvad metoden betyder for et barns udvikling af sin narrative forståelse af sig selv og andre. Metoden vil blive formidlet med mange af eksempler og når dagen er gået, vil du både som iværksætter og udfører af foranstaltninger kunne lave børnebevidning.  

Christina vil komme ind på de juridiske aspekter ved børnebevidning. Juraen vil blive gennemgået, for såvel dig som myndighedsperson der iværksætter foranstaltninger og for dig, som udfører af en foranstaltning. Når dagen er gået, vil du vide, hvordan du kan praktiserer børnebevidning indenfor gældende lovgivning.

Undervisere

Rikke Yde Tordrup 
Rikke er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi samt foredragsholder og fagbogsforfatter. Ud over sin praksis superviserer Rikke faggrupper, der har børn, unge og voksnes udvikling som målgruppe. 
Hun er en flittig brugt foredragsholder om tilknytning, udviklingspsykologi og forældresamarbejde og kendt som ekspert i DR2 -programmet ”Hvem passer vores børn” 

Christina Bergsted Andersen 
Christina er både uddannet jurist og socialrådgiver. Christina har mange års erfaring fra kommuner, Statsforvaltningen og Ankestyrelsen og er forfatter til kapitlet om jura og børnebevidning i Rikkes bog Barnets perspektiv.

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Målgruppen er alle, som med fordel kan anvende børnebevidning i deres arbejde.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted