Har du vanskeligt ved at skabe gode og udviklende gruppeprocesser med børn og unge? Så kan du deltage på en bred børnegruppelederuddannelse på 5 dage, hvor du bliver bedre til at planlægge og afholde børne- og ungegrupper, for børn i mistrivsel, ud fra en legende og mentaliserende tilgang! Du kan søge kompetencefondsmidler til uddannelsen.

I børnegrupper kan børn i mistrivsel opleve fællesskab med andre børn og unge, som kender til og står i lignende problemstillinger. I gruppen kan de lytte til og spejle sig i andres ord, og de kan opleve selv at blive lyttet til og være betydningsfulde for andre. Børnegrupper kan udgøre en tryg ramme for at tale om nogle af de forskellige svære dilemmaer og problemstillinger, som børn og unge i mistrivsel kan opleve. 

Gennem en legende og aktivitetsbaseret tilgang kan gruppeledere understøtte det at have det sjovt og skabe nye positive udviklingsoplevelser, men også bearbejde svære oplevelser og følelser på en lettere måde. Grupperne kan fungere som et stærkt fællesskab, hvor børn styrker deres sociale færdigheder, øver mentalisering og lærer sig selv bedre at kende.

 

Indhold

Børnegruppelederuddannelsen er praksisnær og hjælper dig til at planlægge og facilitere grupper for børn i forskellige aldre og deres familier. På kurset vil du blive introduceret til et helt katalog af terapeutiske lege og aktiviteter og du vil prøve dem af i praksis, så du også går fra uddannelsen med egne erfaringer fra at indgå i børnegruppe aktiviteter og lege. Vi vil meget praksisnært gå i dialog om, hvordan de enkelte øvelser kan bruges i forskellige kontekster og med forskellige grupper af børn. Uddannelsen bygger på et mentaliseringsbaseret grundlag, og mentaliseringsbaseret teori vil i løbet af uddannelsen også blevet præsenteret på en levende og anvendelig måde. Teori såvel som praksis vil også kunne overføres til individuel- og familieterapi, du har således mulighed for at få udvidet dit faglige fundament bredt.

På uddannelsen vil du få teoretisk viden og konkrete metoder til arbejdet med børne- og ungegrupper såvel som småbarns- og forældregrupper. Det teoretiske udgangspunkt vil være eklektisk, med udgangspunkt i primært mentaliseringsbaseret terapi, men også narrative og systemiske perspektiver samt lege og tilgange inspireret fra fx Theraplay og ”Nurture and Play”. Du vil blive præsenteret for en bred vifte af kreative og legende måder at skabe fællesskab blandt børn og unge, der har oplevet alvorlige og traumatiske situationer eller på anden vis er i mistrivsel. Du vil selv blive inviteret til at lege og få konkrete erfaringer med, hvordan det er at deltage i og facilitere en børnegruppe. 

Uddannelsen har fokus på:

 • Rammer og overvejelser i forbindelse med planlægning og facilitering af grupper 
 • Udviklingspsykologiske opmærksomheder i forhold til afholdelse af børne- og ungegrupper 
 • Traumeforståelser og opmærksomheder i forhold til afholdelse af børne- og ungegrupper 
 • Grundforståelser i mentaliseringsbaseret teori 
 • Den terapeutiske holdning (i mentaliseringsbaseret terapi, såvel som narrativ og systemisk)
 • Konkrete terapeutiske gruppelege og aktiviteter til alle aldersgrupper 
 • Forældreinddragelse og forældrearbejde i forbindelse med grupperne 
 • Samarbejde mellem gruppeledere og refleksioner over sig selv som gruppeleder i forskellige roller 

Under uddannelsen sparrer du med andre dygtige kollegaer, som har samme mission som dig "at blive en stærk facilitator af udviklende grupper for børn og unge i mistrivsel"

 

Deltagerne vil på gruppelederuddannelsen lære, at

 • Designe og reflektere over forskellige muligheder i grupper, herunder fordele og ulemper ved forskellige gruppeformer (rekruttering, løbende/lukkede grupper, aldersspredning, antal deltagere m.v.)
 • Facilitere børne- og ungegrupper med hensyntagen til forskellige udviklingspsykologiske opmærksomheder i forhold til forskellige aldersgrupper og problemstillinger 
 • Forældresamarbejdet omkring grupperne 
 • Anvende mentaliserings baseret teori i praksis og indtage en mentaliserende holdning i rollen som børnegruppeleder.
 • Udarbejde og facilitere visitationssamtaler 
 • Udarbejde konkrete og evalueringsbare mål for børnegrupper sammen med børnene og deres familier
 • Facilitere et bredt udsnit af gruppelege og aktiviteter (både små aktiviteter, der kan bidrage til at regulere børnenes affektniveau og tryghed i gruppen, og større fx traumebearbejdende aktiviteter)
 • Reflektere over hvordan og hvornår de skal inddrage sig selv som gruppeleder

 

Undervisningsform

Uddannelsen er praksisnær og meget procesorienteret. Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg, konkrete lege og aktiviteter, og der forventes en høj grad af deltageraktivitet. Vi forventer, at du er indstillet på at afprøve de præsenterede metoder på uddannelsen såvel som mellem uddannelsesmodulerne i egen praksis (hvis man ikke allerede har en gruppe, kan man afprøve det i familier eller med børn individuelt). 
Det forventes desuden, at du læser og orienterer dig i den anbefalede litteratur forud for uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med et kursusbevis og der vil efterfølgende være mulighed for at deltage i en supervisionsgruppe, hvis der er interesse for det. 
 

Undervisere

Cindie Chandhok er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Cindie har mange års erfaring med familiebehandling, samtaleforløb, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, legeterapi samt grupper. Cindie har en specialistgodkendt uddannelse i mentalisereringsbaseret terapi (MBT) med børn, unge og deres familier og har derudover efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier, hvor fokus er på Theraplay og Sunshine Circles som behandlingsmetode. Til daglig arbejder Cindie som underviser i Sind på Sinde og deltid i Dit Rum, som er et gruppebaseret tilbud til børn i alderen 0-15 år og deres familier. Dit Rum er et sted for børn, som lever med misbrug i familien. Cindie har en særlig passion for både at facilitere og udbrede faglighed om grupper for de mindre børn, så de også får mulighed for at spejle sig i jævnaldrende med livsoplevelser, der ligner deres egne.

 

Maria Nannestad er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og er ligeledes supervisor og specialist i psykoterapi med børn såvel som voksne. Maria har en specialistuddannelse i narrativ og systemisk psykoterapi og har i de sidste mange år specialiseret sig inden for mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og deres forældre. Maria er certificeret MBT børneterapeut og supervisor ved Anna Freud Centret. Maria har klinisk erfaring fra familiehus, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Krisecentre, Herberger og NGO’er. Maria har i mange år arbejdet med børn og unge, der har levet med vold i familien, og hun har udviklet og afholdt børne- og ungegrupper for målgruppen, ligesom hun i samarbejde med sin børnegruppe skrev børnebogen: “Mig og min særlige rygsæk. En bog med viden, erfaringer og øvelser til dig, der har oplevet voldsomme konflikter eller vold i familien”. Maria har i dag privat praksis, hvor hun har terapi, supervision og efteruddannelse af bl.a. psykologer og psykiatere.

14.995 kr.
Sted og startdato
Herlev: 30. maj 2024
Varighed: 5 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev
Lyskær 3 ef
2730 Herlev

Dag 1
30. maj 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30

Dag 2
31. maj 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30

Dag 3
28. august 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30

Dag 4
29. august 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30

Dag 5
30. september 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Socialrådgivere, pædagoger, lærere, AKT-lærere, sygeplejersker, sundhedsplejersker, familiebehandlere, psykoterapeuter, jordemødre og andre, der arbejder med børn, der lever i familier med en bred vifte af problemstillinger, som fx vold, misbrug, psykisk sygdom, skilsmisse, højkonflikt, efterfødselsreaktioner, forældre i fængsel, alvorlig somatisk sygdom, dødsfald og sorg i m.v.  og ønsker at dygtiggøre sig i arbejdet med børne- og ungegrupper.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen