Hvad ved vi egentlig om børn, der krænker andre børn? Hvilke faktorer har betydning for udviklingen af seksuelle adfærdsforstyrrelser?

Børn med seksuelt bekymrende adfærd har det tilfælles, at de tidligere i deres liv har haft udfordringer i det relationelle, og fælles er ofte også manglende tilpasning og trivsel i opvæksten.

Kønsfordeling: 90% drenge og 10% piger
Gennemsnitsalder ved første krænkelse:11,9 år
44% er anbragt uden for hjemmet
63% går i specialklasse eller på specialskole!!!
– Kilde Januscentret.

Hvordan forebygger vi, at børn udsættes for overgreb fra andre børn?

Du vil på kursusdagen få viden om:

  • Børns seksualitet og bekymrende seksuel adfærd
  • Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb
  • At tale med børn om seksuelle overgreb
  • Grooming
  • Professionelles arbejde med seksuelle overgreb

Dagen indeholder oplæg, praktiske øvelser og dialog. Deltagerne skal være aktive og bidrage med sig selv både som fagperson og med personlige erfaringer.

Læs også rapport: Institutioner overser tegn på overgreb mod børn https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/analyse-af-kommunernes-praksis-pa…

Undervisere/ Oplægsholdere

Marianne Gutte, Klinisk sexolog fra Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Psykoterapeut fra Hildebrandt Instituttet og Århus Psykoterapeutisk Institut. Privat praktiserende Sexolog og underviser på blandt andet Medicinstudiet og Sygeplejeuddannelsen. Mange års erfaring som pædagog og som konsulent i Socialstyrelsen, i arbejdet med udsatte grupper.

2.850 kr.
Sted og startdato
Herlev: 10. november 2022
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
10.11.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset er rettet mod pædagogiske medarbejdere på botilbud, familiebehandlere, plejefamilier og andre som arbejder med børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst
Program for dagen
BØRN OG SEKSUALITET - SEKSUEL DANNELSE
Barneseksualitet - overgangen til voksen seksualitet
Hvor går grænsen imellem sund og usund seksualitet

HVAD ER FOREBYGGELSE NÅR VI TALER OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB?
Hvorfor forebygge?
Hvad skal vi forebygge?
Hvordan skal vi forebygge?

BØRNS SEKSUALITET OG BEKYMRENDE SEKSUEL ADFÆRD
Børn/Unge med grænseoverskridende adfærd

BARRIERER OG TVIVL NÅR VI MØDER OVERGREB
Den Professionelle tvivl
Personlige barrierer - Forhold til egen seksualitet
Faglige barrierer

ORGANISATORISKE BARRIERER TEGN OG REAKTIONER HOS BØRN OG UNGE
Viden om, hvilke tegn og reaktioner hos børn, der kan være udtryk for overgreb.

GROOMING
En krænkers grænsenedbrydning af et offer

AT TALE MED BØRN OM SEKSUELLE OVERGREB
Viden om børns barrierer i forhold til at tale om seksuelle overgreb
Viden om, hvordan vi kan have særlig opmærksom på børns udsagn, prøveballoner og hvordan vi møder barnet i samtalen.
Frokost
Programmet - fortsat
Opsamling og evaluering
Kursusdagen slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted