Hvad ved vi egentlig om børn, der krænker andre børn? Hvilke faktorer har betydning for udviklingen af seksuelle adfærdsforstyrrelser?

Børn med seksuelt bekymrende adfærd har det tilfælles, at de tidligere i deres liv har haft udfordringer i det relationelle, og fælles er ofte også manglende tilpasning og trivsel i opvæksten.

Kønsfordeling: 90% drenge og 10% piger
Gennemsnitsalder ved første krænkelse:11,9 år
44% er anbragt uden for hjemmet
63% går i specialklasse eller på specialskole!!!
– Kilde Januscentret.

Hvordan forebygger vi, at børn udsættes for overgreb fra andre børn?

Du vil på kursusdagen få viden om:

  • Børns seksualitet og bekymrende seksuel adfærd
  • Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb
  • At tale med børn om seksuelle overgreb
  • Grooming
  • Professionelles arbejde med seksuelle overgreb

Dagen indeholder oplæg, praktiske øvelser og dialog. Deltagerne skal være aktive og bidrage med sig selv både som fagperson og med personlige erfaringer.

Undervisere/ Oplægsholdere

Marianne Gutte, Klinisk sexolog fra Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Psykoterapeut fra Hildebrandt Instituttet og Århus Psykoterapeutisk Institut. Privat praktiserende Sexolog og underviser på blandt andet Medicinstudiet og Sygeplejeuddannelsen. Mange års erfaring som pædagog og som konsulent i Social- og Boligstyrelsen, i arbejdet med udsatte grupper.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset er rettet mod pædagogiske medarbejdere på botilbud, familiebehandlere, plejefamilier og andre som arbejder med børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted