Forældre og børn i dagtilbud forventer faglighed og tydelighed, når det handler om børn og seksualitet – på linje med andre faglige temaer. Kom til temadag og bliv klogere på børns seksuelle udvikling.

Seksualitet kan for mange være et vanskeligt emne at tale om, og der er ofte mange tabuer forbundet med det. Børn sanser og spotter, hvis de voksne føler blufærdighed og har barrierer, når det handler om børns seksuelle udvikling. Det er de voksnes – både faglige og personlige ansvar at stå for børns udvikling – også når det gælder deres seksualitet.

Børn har krav på at blive mødt med tryghed og faglig kompetence i forhold til deres seksualitet, deres kropslige lege i puderummet, når de er optaget og nysgerrige på hinandens køn, og når de leger doktorlege. Forældre til børnene kan forvente, at der omkring børn og seksualitet er en tilsvarende faglighed og tydelighed, som på andre områder. At forældrene kan gøre brug af personalet, når der opstår tvivl og usikkerhed både i forhold til det enkelte barn og dennes udvikling, men også i forhold til at indhente viden om børns seksualitet.

Temadagen stiller skarpt på børnene og deres seksualitet, giver redskaber til italesættelse, overordnet og i dialogen med både forældre og børn – i overensstemmelse med institutionens etiske og faglige perspektiv.

Formål:

  • At bryde tabuer
  • At få viden og indsigt i forhold til børns seksuelle udvikling og seksuelle overgreb
  • At slippe berøringsangsten
  • At få faglige redskaber til at tale om seksualitet og overgreb.

Temadagen giver en indsigt og viden om børn og seksualitet, og giver samtidig mulighed for at se på egne barrierer, værdier og fordomme i forhold til seksualitet. Dernæst får deltagerne også redskaber, der gør det muligt at bevare fagligheden og integriteten i samtaler med forældrene og med børnene.

Temadagen forløber som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, tid til refleksion og spørgsmål. Det er væsentligt, at kurset kan forankres i hverdagen, og der vil derfor være god mulighed for at rette ind i forhold til de problemstillinger, der viser sig hos deltagerne.

Referencer fra tidligere deltagere på kursusdagen

"Super inspirerende formidling, som er både nærværende og engagerende. Det gav rigtig god mening, at vi fik sat vores personlige erfaringer i spil og reflekteret over vores arbejde med seksualitet over for børn og forældre, "udtaler Pernille R. Petersen, psykolog, Favrskov Kommune.

"Dagen gav stof til eftertanke. Der er ingen tvivl om, at vi på vores institution skal i gang med at diskutere børns seksualitet ned henblik på at få udarbejdet en politik på området. Min kollega og jeg var helt ”høje”, da vi gik hjem," udtaler Lis Cæsar, pædagog, Skanderborg Kommune.

"Jeg var klar på at blive fyldt op med nyttig og ny viden omkring børns seksualitet og krop. Din personlighed er dejlig afslappet og åben, og man føler ikke, der er noget " tabubelagt" over det, vi skal snakke om. Jeg fik, hvad jeg kom efter," udtaler Helle Grønkjær, pædagog, Røde Kors Børnecenter.

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Pædagogisk personale på daginstitutioner, dagplejere, dagplejepædagoger, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter, plejefamilier m.fl.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted