Få effektive strategier til konflikthåndtering med unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse. På kurset får du viden om konflikthåndtering blandt voksne borgere med autisme. Du får konkrete metoder til forebyggelse og håndtering af konflikter samt forståelse for nogle af de bagvedliggende faktorer, der får konflikter til at opstå.

For borgere med autisme kan en konflikt være længe undervejs, før vi ser den som fagprofessionelle. Konflikter kan opstå som følge af langvarig stress, kommunikationsvanskeligheder, meningstab eller manglende forståelse af sammenhænge og beslutninger. Borgeren kan isolere sig, reagere udad, afvise krav eller få gentagne nedsmeltninger. Som fagfolk omkring borgerne skal vi hjælpe til at forstå, forebygge og håndtere disse konflikter.  Kurset giver dig en viden som kan anvendes på botilbud og døgntilbud, i jobcenter-regi, støttekontaktpersonsordninger, sundhedstilbud, socialcentre og lignende. 

På kurset får du viden om:

  • Eksekutive funktioner og deres betydning for konflikthåndtering hos borgere med autisme.
  • Konfliktforebyggelse i et autismeperspektiv, herunder rammer, strukturer og forebyggelse af stress.
  • Mentalisering hos mennesker med autisme.
  • Mentalisering hos den fagprofessionelle i konfliktsituationer. 
  • Konfliktforståelse, herunder viden om reaktionsmønstre, når man er i konflikt.
  • Konflikthåndtering før, under og efter konflikten.
  • Konkrete redskaber til at arbejde konfliktnedtrappende for voksne borgere med autisme.
  • Opsamling og læring efter konflikten.

Kurset er en kombination af teori og praksisøvelser.

 

Underviser

Marianne Nilsson, pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik.
Uddannet lærer og kandidat i pædagogisk sociologi med efteruddannelse i systemisk-narrativ teori og metode.

Marianne har 20 års praksiserfaring fra både normal- og specialområdet. Hun underviser fast på Kursuscenter Sputniks kurser i autisme, angst, ADHD, konflikthåndtering, specialundervisning m.m. Herudover underviser hun på kurser om tværfagligt samarbejde under Social- og Boligstyrelsens Børnekataloget.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og inkl. materiale.
Er du i målgruppen?

Kurset er for alle faggrupper, der arbejder med børn og unge med autisme. Du kan være lærer, pædagog, vejleder, socialrådgiver, familiebehandler eller lignende faglighed.

Kurset er fortrinsvis for fagpersonale, der arbejder med børn og unge op til 18-20 år.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen