Dette kursusforløb henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud. Kurset giver en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk.

Grupper bruges i stigende grad, og i forhold til meget forskellige målgrupper. Sorggrupper for børn og forældre, børn af psykisk syge eller misbrugere, grupper indenfor lokalpsykiatrien, grupper i afklaringsforløb, grupper for fysisk syge, for misbrugere, grupper på døgninstitutionsområdet - listen er lang, og kun fantasien sætter grænser for, hvor det at arbejde med grupper kan være relevant.

At samle mennesker i grupper i socialt arbejde har man efterhånden gjort i mange år, og der er ingen tvivl om, at dét at arbejde med grupper har potentialer, som det fagligt og menneskeligt er værd at stræbe efter: Samvær med ligestillede i de rette rammer og med kvalificeret ledelse af processerne giver endog meget store muligheder for vækst for deltagerne.

At føle sig genkendt og forstået af ligestillede og mærke, at ens livserfaringer kan komme andre til gavn er basale menneskelige behov.

Det er en selvstændig faglig og personlig kompetence at kunne bruge gruppemetoder. Systematisk planlægning er vigtig, viden om gruppedynamik og faser i gruppers liv er nødvendig, og sidst men ikke mindst – at kunne ændre sin vante rolle som gruppeleder, så den kan skifte mellem at være styrende på indholdssiden, til at turde slippe gruppeprocesser løs, og stole på gruppens eget potentiale.

På kurset lærer du, at:

  • Lede grupper i din egen personlige stil.
  • Facilitere gruppeprocesser – også når de bliver svære.
  • Benytte relevante metoder og nuancere dem.
  • Bruge en gruppes ressourcer aktivt.
  • Undervisning/teori og omsætning til praksis.
  • Træning via gruppedynamiske øvelser, forskellige metoder som f.eks. situationsspil og gruppearbejde.
  • Netværksgrupper til fagpersonlig udvikling.
  • For at udbyttet skal blive størst muligt, vil vi arbejde med udgangspunkt i situationer fra kursistens eget arbejdsliv.
  • Hjemmearbejde er ikke et krav, men udbyttet vil øges væsentligt, hvis man selv arbejder med en gruppe under forløbet.

Kurset er oplevelses- og færdighedsorienteret. Det betyder, at kursisterne på kurset også anses for at være en gruppe, der skal "ledes", og at der ud fra dette perspektiv kan lægges op til diskussioner af, hvordan underviserne gør, og hvilken dynamik det giver i samspillet. Der undervises således ud fra et metaperspektiv, hvor undervisernes ledelse af kurset i sig selv er en læringssituation.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere ved Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI
www.DFTI.dk

Se hvad prisen inkluderer

Kontakt os for tilbud.

Er du i målgruppen?

Alle, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud til børn, unge og voksne. Fx ansatte i familiehuse, socialpsykiatrien, misbrugsområdet, frivilligområdet, sundhedsplejen, krisecentre, flygtningeområdet, ældreområdet, handicapområdet, i skolen, i institutionen og flere andre steder.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted