I Danmark fødes der årligt over 4.000 børn før graviditetsuge 37 - det er ca. 7 % af alle børn.

De for tidligt fødte børn må ofte slås med senfølger som utryghed, psykisk og følelsesmæssig skrøbelighed, angst, separationsangst, lavt selvværd, manglende selvtillid, samspilsproblemer samt sanseintegrationsproblemer og ofte også udfordringer med syn og/eller lydopfattelse og deraf følgende indlæringsvanskeligheder. I småbarnsalderen desuden svækket immunforsvar, ustabilt søvnmønster og spiseproblemer.

25 % af de meget for tidligt fødte børn er i risiko for at få en psykiatrisk diagnose før eller i ungdomsårene, hvis de ikke tidligt får hjælp til at restituere nervesystem og følelsesliv. Hos fuldbårne børn er risikoen 7 %.

Har du jævnligt med for tidligt fødte børn at gøre? Og kan du være i tvivl om deres behov? Så har du her chancen for at få værdifuld indsigt

På temadagen får du viden om, hvordan en for tidlig start på livet påvirker den fysiske, neurologiske og emotionelle udvikling hos børn. Du får et overblik over de typiske senfølger, og ikke mindst sætter vi fokus på, hvordan det er muligt at afhjælpe dem. Vi ser på, hvordan nervesystem/hjerne, fysik og følelsesliv kan restitueres ud fra et helhedsperspektiv. I det ligger bl.a. elementer som sansestimulering, kost, traumeforløsning samt pædagogik og samspil, herunder forældrevejledning.

Den helhedsorienterede indsats giver børnene nye forudsætninger for at trives, udvikle sig, indlære og danne sociale relationer. En negativ spiral vendes til en positiv.

Du får:

- Vigtig og nyttig baggrundsviden om betydningen af den for tidlige start på livet
- Anbefalinger til et fysisk og psykisk befordrende miljø
- Konkrete pædagogiske og sansemotoriske anvisninger
- Indsigt i, hvordan behovet for langvarig specialindsats kan reduceres via interventionsmuligheder, der afhjælper grundlæggende ubalancer og skaber neurologisk og emotionel udvikling og restituering
- Indblik i basis for et godt forældresamarbejde
- Gode forudsætninger for at forstå og imødekomme børnenes/familiernes behov og dermed større tryghed og en følelse af mestring i arbejdet

Temadagen veksler mellem faglige oplæg, plenumdialog og udveksling/refleksion.

 

Hvad siger deltagerne?

I april 2024 afholdt vi et temadag for  Børnehuset Abildvænget i Helsingør Kommune 

"Jeg oplever at personalet har været rigtig glade for dagen og at de forslag du er kommet med, er brugbare i vores praksis. Du fik tunet godt ind niveaumæssigt ift. den viden vi allerede har, hvilket har givet os et yderligere fagligt løft – tak for det! "

Charlotte Holmblad, Leder af Børnehuset Abildvænget

Litteratur:

Præmaturbogen – et godt liv som barn, ung og voksen. Bogen, der er skrevet af underviser, er inkluderet i prisen og udleveres på dagen.

Bogen har fået meget flotte anmeldelser:

”Jeg har fået en større forståelse for, hvorfor han har været på den måde han har, og hvorfor han nu reagerer, som han gør med hans senfølger. Ud over det beskriver hun bare virkelig godt forløbet helt fra en start! Jeg var ved at tude efter de to første sider, fordi jeg ligesom blev kastet tilbage og blev mindet om mit forløb – meget rørende! Hele bogen igennem var der meget relevant for mig, os, dagplejemoren, og det gjorde også, at den kun er mere interessant at læse, og selvom vi har små nu, så beskriver den også udfordringer, der kan forekomme op i børnehave/folkeskole/teenager/voksenlivet.
Den er seriøst bare god!”.
Præmaturmor Charlotte Bilde

”Præmaturbogen - et godt liv som barn, ung og voksen - skrevet af Jonna Jepsen -forfatter/underviser/ specialkonsulent og stifter af Dansk Præmatur Forening.
Jonna er sindssygt dygtig indenfor sit felt, og bogen kan på det varmeste anbefales til alle fagpersoner, der kommer i kontakt med problematikken omkring præmaturitet – læger/jordemødre/sygeplejersker, men den kan også anbefales til pædagoger/ dagplejemødre/forældre/lærere, ja når jeg tænker efter, så tænker jeg, at rigtig mange mennesker kan få glæde af at dykke ned i Jonnas bog og blive klogere på de vilkår – og livsvilkår – det er for et barn at blive født for tidligt”.
Charlotte Grumme, jordemoder og psykoterapeut MPF.

Underviser/oplægsholder

Jonna Jepsen
Forfatter, specialkonsulent og underviser
www.praematurspecialisten.dk

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Sagsbehandlere, teamledere, PPR-ansatte, lærere, speciallærere, skoleledere, pædagoger, pædagogiske ledere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted