Komponent har undersøgt kvaliteten i Varde Kommunes indsats for børn og unge med særlige behov. Det betyder bl.a., at kommunen nu har lagt en plan for, hvordan sagsbehandlingen bliver enklere og mere koordineret, så borgerne aldrig er i tvivl om, hvorvidt det er myndighed eller leverandør, som har bolden.
Udgivet den 25-05-2021

Varde Kommune oplevede visse udfordringer i forhold til deres indsatser på området for udsatte børn og unge. Et forløb med Social- og Boligstyrelsens taskforce viste for eksempel, at der var et behov for at se på samarbejdsflader mellem myndighed og leverandør – herunder i forhold til handleplaner og behandlingsplaner.

Derfor tog kommunen kontakt til Komponent (tidl. KLK), der bl.a. på baggrund af interview med ledere og medarbejdere, er kommet med en række anbefalinger til at forbedre kvaliteten i indsatserne ud fra det udgangspunkt, at myndighedsområdet har ansvaret for den overordnede type af indsatser, mens leverandøren har ansvaret i forhold til, hvilke metoder skal bruges for at hjælpe det enkelte barn.

”Vi har faktisk haft en god proces og fået en god og handleorienteret rapport ud af det. Komponent havde tilrettelagt processen, så de var med medarbejdere ude hos borgerne. De var gode til at fortælle os, hvad så og samtidig prøve det af på medarbejderne for at se, om de kunne genkende billedet”, siger Berit Østergaard Nielsen, der er chef for Børn og Familie i Varde Kommune.

Fire indsatsområder

Varde Kommune har konkret fået nogle bud på, hvor den skal sætte ind. Overordnet set har Komponent anbefalet, at kommunen bevarer og udvikler sin interne leverandør i Børn og Familier med henblik på at understøtte en sammenhængende kvalitet i indsatsen for børn og unge med særlige behov. Den interne leverandør bør betragtes som en særlig betroet samarbejdspartner for myndighedsafdelingen.

For at udvikle den interne leverandør har Komponent anbefalet Varde Kommune at gribe fat i fire hovedoverskrifter:

  • Faglig praksis
  • Kompetenceudvikling
  • Samarbejde
  • Styring

Store forventninger

Varde Kommune har på baggrund af samarbejdet med Komponent lavet en udviklingsplan, og Berit Østergaard Nielsen har store forventninger til planen.

”Jeg tror, at har sat gang i en proces, der giver en enklere og mere koordineret sagsgang, og jeg tror, vi kommer til at lave bedre behandlingsplaner og bedre indsatser for borgerne”, siger hun og uddyber:

”Det ultimative er, at borgerne oplever, at de aldrig bliver efterladt i overgangene mellem myndighed og leverandør. De må aldrig være i tvivl om, hvem der har bolden. Så vi skal blive bedre til at se det fra borgernes perspektiv, så de føler sig mere trygge og bedre hjulpet.”

Selv om planen først lige er blevet sat i søen, er Berit Østergaard Nielsen ikke i tvivl om, at samarbejdet med Komponent allerede har ændret noget.

”Der er kommet en opmærksomhed på nogle områder, og vi er kommet til at kigge på os selv på en ny måde. Så det er rigtig positivt”, siger hun.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

PEB
Centerchef
Peter Bogh