Mødet med borgeren er sandhedens øjeblik!

Medarbejderne i borgerservice skal se sig selv som repræsentanter for hele den offentlige sektor og forstå, hvor betydningsfulde de er i mødet med borgeren. Mødet med borgeren er nemlig sandhedens øjeblik. Det er det øjeblik, der afgør, hvordan borgeren i din kommune opfatter hele systemet og efterfølgende omtaler mødet med medarbejderen i det offentlige.

Formålet med denne dag er at gøre dig endnu bedre til at stå i sandhedens øjeblik, øge forståelsen af, hvordan du kan levere en endnu bedre inddragende, professionel og helhedsorienteret borgerservice og hvordan du kan inspirere kollegaerne ’derhjemme’ med redskaber og værktøjer til ’Den gode borgerservice’.

Kan du kende dette i dit daglige arbejde i Borgerservice?

  • Nogle gange oplever du at gøre tingene for borgeren, og ikke altid inddragende og sammen med borgeren.
  • Du har allerede en del ’værktøjer’ til god borgerservice, men bliver nogle gange i tvivl om, hvorfor borgermødet er så vigtigt?
  • I en travl hverdag glemmer man nogle gange sin kerneopgave, og man glemmer, at man er repræsentant for hele den offentlige sektor og at man har dette sandhedens øjeblik med borgeren.
  • Du har hørt udtryk som ”Kommune 2.0, 3.0” og lignende, men du er i tvivl om, hvordan du, som en del af mødet med borgeren, kan spille en rolle i den fremtidige kommunale organisation.

Hvis du nikker genkendende til bare én af pindene, så er du ikke alene. På dagen vil du opleve at kunne sætte din høje faglighed i samspil med en øget bevidsthed om sandhedens øjeblik – og det giver dig et større selvværd, fordi du kan se dig selv ind en større kommunal og offentlig sammenhæng.

Dit udbytte efter dagen

  • Du får et opdateret indblik i borgerservice i en forandringstid - hvor er vi nu og hvor er vi på vej hen?
  • Du får indblik i de væsentligste forandringer på borgerserviceområdet siden kommunalreformen (indholdsmæssigt og organisatorisk) og på digitaliseringsområdet samt det seneste nye med sammenhængsreformen.
  • Du kommer hjem med konkrete værktøjer, som vil styrke din kerneopgave, faglighed, roller og udfordringer.
  • Du kan anvende værktøjer bag borgerens livssituationer og servicepakker, kommunikationens og relationens elementer og betydning samt personas og læringsteori.
  • Du får mulighed for at lære af andres ’Sandhedens øjeblik’, og hvordan deres udfordringer og løsninger ser ud.
  • Du får også mulighed for at spille jeres praksis på banen undervejs – hvis du har lyst.

Godt for din leder at vide

Lederen får en medarbejder tilbage efter dagen, som har et generelt indblik i og forståelse for borgerservice anno 2021, og som på den baggrund bliver bedre i stand til at stå i mødet med borgeren – Sandhedens øjeblik. Lederen holder medarbejderens viden om borgerserviceområdet ved lige og giver aktuelt og fornyet input til medarbejderen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er Karen Revsbech er uddannet jurist og har 40 års erfaring fra den kommunale verden. Hun har varetaget forskellige funktioner samt som leder og topchef - senest som vicekommunaldirektør og direktør i Ballerup Kommune frem til 2011. Herefter har hun arbejdet som konsulent, underviser, censor og lærebogsforfatter. Underviser bl.a. i faget ”Borgeren i centrum i det offentlige Danmark” hos Komponent.

Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kursusdagen henvender sig til medarbejderne i borgerservice.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen