Ved siden af læreren og lederen står skolesekretæren og udgør et fundament på skolen!

Der er sket meget for tiden med skolesekretærens rolle. Vikardækning, kommunikation og lovgivningen giver nye muligheder – bare for at nævne nogle. Hvad enten det er samfundsmæssige tendenser, lovændringer eller lokalpolitiske beslutninger, har de alle stor betydning for skolesekretærens hverdag. 

For 46. gang inviterer vi derfor til 3 dage sammen med andre administrative medarbejdere, koordinatorer og forvaltningsfolk fra hele landet. Fælles for alle er, at de har den danske folkeskole som stedet, hvor de tilbringer mange af deres vågne timer, og hvor børnenes glade smil og forældres samarbejde er omdrejningspunkt.  

Som skolesekretær har du en afgørende rolle i at få tingene til at glide på vores skoler. Det handler om, at skolesekretærerne skal tude gribe både nye og gamle kompetencer – til gavn for skolen og skolens forældre og børn. Nogle steder bliver skolesekretæren simpelthen defineret som "hende, der løser problemer, som man ikke vidste man havde, og på måder, som man ikke selv kan forstå".
Skolesekretæren er det kit, der binder folkeskolen sammen. Lærere, forældre og elever er alle klar over, hvem skolesekretæren er, og det er ofte ham eller hende, der kender skolen bedst og ved, hvem man skal kontakte i forskellige tilfælde. 

Temaerne i programmet er udvalgt, udviklet og skåret til af vores mange dialoger med skolesekretærer fra hele landet - ikke mindst tidligere deltageres feedback til os i Komponent. 

Måske kender du allerede kurset – eller kender kollegaer, som var afsted sidste år, eller for mange år siden.

Selvom Komponent afvikler kurset år efter år, så er der konstant brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til det daglige arbejde – og hjem til din ledelse, som også kan blive endnu mere inspireret af dig og dine kompetencer.   

Derfor har vi endnu engang skabt det bedste program, som også sætter fokus på viden, inspiration og ikke mindst erfaringsudveksling blandt dine kollegaer fra hele Danmark.  

Så brug 3 dage sammen med andre administrative medarbejdere, koordinatorer og forvaltningsfolk fra hele landet - og få også et godt grin og tanker i omgivelser hvor der er højt til loftet.  

Rabat

Hvis du er nuværende eller tidligere Kommunomstuderende, så får du 10% rabat på prisen. 

Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!  

7.995 kr.
Sted og startdato
Fredericia: 13. november 2023
Varighed: 2,5 dag
Se alle dage og tidspunkter
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
13.11.2023 kl. 11:00 - 15.11.2023 kl. 12:00. Frokost på dag 3 er kl. 12.00 herefter afrejse.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Hvis du er nuværende eller tidligere Kommunomstuderende, så får du 10% rabat på prisen. Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!
Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere i folkeskoler og fra forvaltningen med kontakt til skolerne.

Program

Ankomst
Velkomst, rammesætning og præsentation af programmet

v. kursusleder Claudia Grassi Ahlburg

Hver deltager beskriver en konkret og praksisnær problemstilling, der følger hende gennem alle dagene. Der samles løbende op i en proceshåndbog.
Frokost
Du kan frigive 30 minutter om dagen som skolesekretær – må vi vise dig hvordan?
Med din bærbare computer under armen, så vil vi bruge eftermiddagen på at se på hvilke udfordringer og muligheder der er ved den måde du organiserer dine opgaver på i dag. Lidt provokerende tør vi - i oplægget - godt sige, at hvis du kan anvende fx Outlook som redskab til at understøtte organiseringen af dine arbejdsopgaver som skolesekretær endnu bedre, så kan du helt konkret frigive 30 minutter om dagen.

Derudover så kombinerer oplægget og processerne også tidsstyring med fokus på effektiv mødeforberedelse og hurtigere efterbehandling af møder.

Selvom du var deltager i 2022, hvor fokus også var på organisering, så har vi lyttet til sidste års evalueringer, og åbner nu op for endnu flere perspektiver på din organisering af opgaver som skolesekretær - også selvom du ikke deltog sidste år.
Spørge-saloner som gå-tur ved vandet
Lad ideer og tanker falde til ro
Erfaring, undring og udfordringer for mig som administrativ medarbejder i – og omkring – folkeskolen
Erfaringsudveksling og fordybelse samt indsigt i deltagernes egne historier og udfordringer fra skolesekretærjobbet.
Afrunding af dagen – vi samler op på udfordringerne
Pause
Middag
Morgenbadning og morgenbuffet
Skolen og Monopolet
Vi har inviteret 2 skoleledere, som hver især har deres meningers mod. Vi samler op på nogle af de mange dilemmaer, som skolesekretæren kan stå i – når det handler om fx samarbejde, det juridiske, det økonomiske – eller noget helt andet fra din dagligdag.

Vores panel vil diskutere og drøfte dilemmaet eller problemstillingen -hvorefter de til sidst giver hver deres mening og løsning.
Som deltager på dagen, så kan du aktivt deltage ved at komme med dilemmaer, men vi anvender også afstemninger undervejs – så du som skolesekretær kan give din mening tilkende.

Ligesom i ’Mads/Sara og Monopolet, så uddeler vi en eksklusiv ’Skolen og Monopolet’-kop til den deltager, som Monopolet bedømte havde indsendt dagens bedste dilemma.
Pause
Jura, Barnets Lov og de generelle forvaltningsmæssige regler
Til dette oplæg vil du få mulighed for at få genopfrisket de mange juridiske regler, som relaterer sig til skolen og sagsbehandlingen på området. Vi dykker ned i forvaltningsret i relation til området, og vil gennemgå følgende forvaltningsretlige begreber i et skoleperspektiv; parter, afgørelse, notatpligt, klagevejledning, aktindsigt og vejledningspligt.?

Samtidig ser vi i oplægget også på Barnets Lov, som har også et tværprofessionelt sigte, hvor en række myndigheder, institutioner og aktører skal samarbejde og dele viden og erfaringer. Samarbejdet betyder også, at sagsbehandlingen kan blive mere kompleks. Der vil komme nye samarbejdspartnere og nye forventninger til dine samarbejdskompetencer - også som skolesekretær.

Der vil være afsat tid til sparring i plenum med udgangspunkt i konkrete dilemmaer og udfordringer. Som deltager får du mulighed for at indsende ønsker til emner, specifikke bestemmelser, konkrete tvivlsspørgsmål eller andet af juridisk og forvaltningsmæssig karakter - vi vil derpå bestræbe os på at svare på alt det indsendte under oplægget.
Frokost
Workshoprunde – vælg din tilgang
Rette kompetencer – til rette opgaver: visualisering som kompetence – hands on
I rollen som administrativ medarbejder kan du få brug for redskaber til at gøre data overskuelige for andre med visualiseringer og skitser, og din funktion handler også om at forbedre dine kompetencer til at understøtte andres tænkning og kommunikation med visualiseringer. Men hvordan laver vi overskuelige datavisualiseringer, fx på møder, i beslutningsprocesser, til datafremvisning eller til visuelle fortolkninger? I oplægget ser vi på de primære typer af data - og datavisualisering og hvordan du kan oversætte komplekse data til en klar visualisering!
Sådan formidler du dine budskaber
Evnen til at kommunikere, præsentere og formidle er et tema og en kompetence, som bliver omdrejningspunktet for fremtidens administrative medarbejder – også skolesekretæren.

I denne workshop har vi derfor fokus på kommunikation, præsentation og formidling - overfor både små grupper af kollegaer på lærerværelset om fx nye ferieregler og fx forældre og overfor større fora. Vi ser bl.a. på, hvordan du kan blive mere bevidst om din rolle som formidler af viden og læring, og hvordan du kan gøre fx en præsentation endnu mere skarp.
Konsulent Mette Ranum Laustsen, Komponent
Spørge-saloner som gå-tur ved vandet
Lad workshoppens ideer og tanker falde til ro
Foren jer – med skolesekretærkollegaer i hele Danmark
Hvordan løser vi de administrative udfordringer der kan være indenfor skolesekretærområdet, og hvordan har andre løst det? På baggrund af 4 udvalgte problemstillinger fra 4 af deltagerne, gennemfører vi en såkaldt Open Space.

Reglerne er få, men afgørende for vidensdeling, inspiration og indsigt:
- De der end måtte deltage, er de rette personer
- Hvad der end sker, så er det det eneste, som kunne være sket
- Det starter når tiden er inde
- Når det er slut er det slut
- og en lov: De to fødders lovVed studievejleder Claudia Grassi Ahlburg
Afrunding – vi samler op på dagen og udfordringen
Middag
Morgenbuffet
Hvilken rolle spiller du som skolesekretær – når du bidrager til børn og unges trivsel og udvikling?
Lærere, pædagogers – og skolesekretærernes - professionelle relationskompetence er en af de mest afgørende faktorer at forholde sig til, når skolen skal bidrage til alle børn og unges trivsel og udvikling. Både fagligt, socialt og personligt. Både national og international skoleforskning har beskrevet relationers enorme påvirkning på børns fremtidige liv. Relationen påvirker både uddannelsesvalg, familieforhold og lønindkomst. Man ved også, at relationen nu og her påvirker børnenes relationer til hinanden, deres faglige resultater, deres livsglæde og deres trivsel - både selvværd, stressniveau og selvregulering.

Oplægget vil vekselvirke mellem øvelser, refleksioner og oplæg, og kredse om hvordan man som medarbejdere på en skole kan træffe valg i dagligdagen, som giver udviklingsstøttende relationer gode betingelser. Og hvilken vigtig funktion og påvirkning man som skolesekretær, har for såvel kultur som omgangsform og tone på skolen.

//Oplæg ved Tina Brandt, pædagogisk konsulent og forfatter sammen med Louise Klinge i bogen Pædagogens relationskompetence. Samtidig er Tina fast medlem af panelet på Hjælp jeg er forælder på Radio4
Afrunding og evaluering
Frokost og afrejse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek