Ved siden af læreren, skoleledere og forældrene står skolesekretæren - og udgør et fundament på skolen! Ses vi i Middelfart i efteråret 2024?

Er du parat til at styrke din vigtige rolle som skolesekretær og bringe dine færdigheder til nye højder? 

Din indsats som skolesekretær er hjørnestenen i folkeskolens daglige virke. Du står i spidsen for at navigere gennem udfordringer som vikardækning, kommunikation, og lovgivning, alt imens du sikrer, at skolens hjul fortsætter med at dreje. Det er tid til at anerkende den essentielle rolle, du spiller, og at give dig de redskaber, der kræves for at møde fremtidens udfordringer. 

Derfor har vi den glæde at invitere dig til den 47. årlige forløb for skolesekretærer, et arrangement hvor fagfæller fra hele landet samles for at udveksle viden, erfaringer og bedste praksisser. Dette tredages-arrangement er en unik chance for at forbinde, lære og vokse sammen med andre, der deler din passion for uddannelse og administration. 

Gennem målrettede workshops, oplæg og netværksaktiviteter vil du blive klædt bedre på til at tackle dagligdagens opgaver og udvikle nye færdigheder som skolesekretær. 
Du får indsigt i de seneste tendenser og lovgivningsmæssige ændringer, der påvirker vores skoler, samt strategier til at forbedre kommunikationen med forældre og elever. 

Som skolesekretær er du skolens anker – en person, der holder trådene samlet og sikrer, at alle aspekter af skolens liv fungerer gnidningsløst. Disse tre dage er din mulighed for at styrke den rolle yderligere og sikre, at du fortsat kan være en afgørende støtte for både elever og kollegaer. 

Arrangementet er skabt på baggrund af omfattende dialog med skolesekretærer og input fra tidligere års evalueringer og feedback. Vi sikrer dermed, at programmet er både relevant og inspirerende for netop dig og din professionelle udvikling – som skolesekretær. 

Måske kender du allerede kurset – eller kender kollegaer, som var afsted sidste år; eller for mange år siden. Selvom Komponent afvikler kurset år efter år, så er der konstant brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til det daglige arbejde – og hjem til din ledelse, som også kan blive endnu mere inspireret af dig og dine kompetencer.   

Derfor har vi endnu engang skabt det bedste program, som sætter fokus på viden, inspiration og ikke mindst erfaringsudveksling blandt dine kollegaer fra hele Danmark.  

Så brug 3 dage sammen med andre administrative medarbejdere, koordinatorer og forvaltningsfolk fra hele landet - i omgivelser hvor der er højt til loftet.   

Rabat

Hvis du er nuværende eller tidligere Kommunomstuderende, så får du 10% rabat på prisen. 

Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!  

8.125 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 10. september 2024
Varighed: 2,5 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
10. september kl. 11.00 - 12. september 2024 kl. 12.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Hvis du er nuværende eller tidligere Kommunomstuderende, så får du 10% rabat på prisen. Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!

Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere i folkeskoler og fra forvaltningen med kontakt til skolerne.

Program

Ankomst og frokost
Velkomst, rammesætning, præsentation af programmet og deltagerne

v. kursusleder Claudia Grassi Ahlburg

Hver deltager beskriver en konkret og praksisnær problemstilling, der følger hende gennem alle dagene. Der samles løbende op i en proceshåndbog.
Frokost
Generation Y & Z: Navigér og inspirér i de nye tider på skolen
Har du bemærket et stigende antal yngre kollegaer på skolen, der deler deres usikkerheder og samtidig ønsker mere udfordrende opgaver? Og har du lagt mærke til et øget behov for direkte feedback og anerkendelse?

Det kan skyldes den nye generation af lærere og ansatte, der nu træder ind på scenen her i 2024. Generation Y og Z udgør nu en betydelig del af skolens arbejdsstyrke. Dette bringer en ny dynamik med sig, både for ledere og medarbejdere. For at tiltrække og fastholde den unge arbejdskraft, og for at sikre deres trivsel og succes på skolen, er det afgørende at forstå dem først og fremmest. Det indebærer at forstå deres baggrund, hvilke emner der interesserer dem, og hvad de ønsker at opnå i deres karriere.

Igennem oplægget og en række små øvelser kommer du til at arbejde med hvordan dine nye kollegaer ser ud, og hvordan du sammen med kollegaer , kan skabe den allerbedste og mest attraktive folkeskole!

Specialkonsulent Mia Nyborg Jørgensen, Komponent
Spørge-saloner som gå-tur ved vandet
Lad workshoppens ideer og tanker falde til ro
Erfaring, undring og udfordringer for mig som administrativ medarbejder i – og omkring – folkeskolen
Erfaringsudveksling og fordybelse samt indsigt i deltagernes egne historier og udfordringer fra skolesekretærjobbet.
Afrunding af dagen – vi samler op på udfordringerne
Pause
Middag
Morgenbadning og morgenbuffet
Foren jer – med skolesekretærkollegaer i hele Danmark
Hvordan løser vi de administrative udfordringer der kan være indenfor skolesekretærområdet, og hvordan har andre løst det? På baggrund af 4 udvalgte problemstillinger fra 4 af deltagerne, gennemfører vi en såkaldt Open Space.

Reglerne er få, men afgørende for vidensdeling, inspiration og indsigt:
- De der end måtte deltage, er de rette personer
- Hvad der end sker, så er det det eneste, som kunne være sket
- Det starter når tiden er inde
- Når det er slut er det slut

- og en lov: De to fødders lov

Ved studievejleder Claudia Grassi Ahlburg, Komponent
Pause
Fælles børnesyn – en konsekvens af Barnets Lov
"Barnets lov", som trådte i kraft den 1. januar 2024, udtrykker en ny tid med et opdateret syn på børn - nu ’anerkendt’ som eksperter i deres eget liv. Denne lov understreger nødvendigheden af at lytte til børn og give dem indflydelse på beslutninger, der påvirker dem direkte. Dette er særligt relevant for os på folkeskolen, hvor børnenes trivsel og mening er i centrum.

I din rolle som skolesekretær står du ofte i spidsen for vigtige kommunikationsopgaver og spiller en central rolle i samarbejdet mellem elever, forældre og skolens øvrige personale. Det er derfor essentielt, at vi sammen drøfter hvordan "Barnets lov" påvirker vores daglige praksis og samarbejde. Hvordan kan vi sikre, at børnenes stemmer bliver hørt og taget alvorligt? Hvordan påvirker dette vores tilgang til konfliktløsning, mødestruktur og informationsudveksling?

Denne tilgang kræver, at vi løbende udvikler vores færdigheder og metoder, så vi bedst understøtter elevernes ret til at blive hørt og forstået. Her drøfter vi hvordan vi bedst kan omsætte "Barnets lov" til konkrete handlinger og holdninger i vores daglige arbejde på skolen.

Oplæg og proces ved chefkonsulent Lene Hausted fra Komponent

Lene er chefkonsulent i Komponent og har mere end 15 års erfaring med konsulent- og udviklingsopgaver inden for socialområdet. Især det specialiserede børne- og ungeområde fanger Lenes interesse. Lene har et indgående kendskab til de kommunale strukturer, processer og kulturer, da hun i mange år har arbejdet i politiskstyrede organisationer inden for det kommunale landskab. Derudover har hun stor erfaring med projektledelse på større faglige projekter – herunder udrulning af nye strategiske tiltag med fokus på transfer og forankring i organisationen.
Frokost
Workshoprunde – vælg din tilgang
Workshop A: Mødet med markante forældre og børn
Forældre og elever har i stigende grad høje forventninger, store krav og stærke følelser, når de møder os på skolen. Nogle forældre kan virke udfordrende og placere os i situationer, vi finder vanskelige. Hvordan kan vi som skolesekretærer møde disse forældre og elever mere konstruktivt for at dæmpe frustrationer, klager og konflikter?

Vi støder på dem på skole-hjem-møder, under forældresamtaler, og nogle gange formidles deres synspunkter gennem mails eller sociale medier. De er involverede og engagerede i deres børns uddannelse. De er bekymrede, nogle er vrede og udtrykker højlydt deres utilfredshed. De stiller spørgsmål og er ofte skeptiske over for skolens beslutninger. De søger forståelse og klager, når de føler sig oversete eller uretfærdigt behandlet.

Disse forældre og elever skaber usikkerhed og udfordrer os i vores rolle som skolesekretær. Men hvis vi forstår deres perspektiver og adfærd, kan vi møde dem med mindre frustration og indgå i en bedre dialog, som leder mod mere løsningsorienterede og positive samarbejde. Igennem workshoppen arbejder vi med fire arketyper af markante forældre, og hvordan vi kan møde dem konstruktivt og løsningsorienteret.

Workshop med Hans Mogensen, kommunikationschef i Silkeborg Kommune og forfatter til den anmelderroste bog Markante borgere - viden og værktøjer til færre frustrationer.
Workshop Sådan formidler du dine budskaber
Evnen til at kommunikere, præsentere og formidle er et tema og en kompetence, som bliver omdrejningspunktet for fremtidens administrative medarbejder – også skolesekretæren.
I denne workshop har vi derfor fokus på kommunikation, præsentation og formidling – overfor både små grupper af kollegaer på lærerværelset om fx nye ferieregler og fx forældre og overfor større fora. Vi ser bl.a. på, hvordan du kan blive mere bevidst om din rolle som formidler af viden og læring, og hvordan du kan gøre fx en præsentation endnu mere skarp.

Workshop med konuslent Mette Ranum Laustsen, Komponent
Afrunding – vi samler op på dagen og udfordringen
Spørge-saloner som gå-tur ved vandet
Lad workshoppens ideer og tanker falde til ro
Skolen og Monopolet
Vi har inviteret 2-3 skolefolk, som hver især har deres meningers mod. Vi samler op på nogle af de mange dilemmaer, som skolesekretæren kan stå i – når det handler om fx samarbejde, det juridiske, det økonomiske – eller noget helt andet fra din dagligdag.

Vores panel vil diskutere og drøfte dilemmaet eller problemstillingen -hvorefter de til sidst giver hver deres mening og løsning.

Som deltager på dagen, så kan du aktivt deltage ved at komme med dilemmaer, men vi anvender også afstemninger undervejs – så du som skolesekretær kan give din mening tilkende.

Ligesom i ’Mads/Sara og Monopolet, så uddeler vi en eksklusiv ’Skolen og Monopolet’-kop til den deltager, som Monopolet bedømte havde indsendt dagens bedste dilemma.
Middag
Morgenbuffet
Skolesekretær – hack dig til en lettere hverdag
På årsmødet i 2023 fik deltagerne en indledende indføring i brugen af ChatGPT. I år tager vi skridtet videre, og byder op til en spændende ChatGPT-Hackathon”, hvor vi sammen anvender ChatGPT til at løse helt konkrete udfordringer hentet direkte fra jeres hverdag – ved skolesekretærens bord.

Gennem praktiske øvelser får I her muligheden for at anvende denne avancerede kunstig-intelligens teknologi i jeres dagligdag. Og alle kan være med uanset forudgående ChatGPT-færdigheder.

Oplæg og proces ved chefkonsulent Thøger Terp fra Komponent

Thøger er chefkonsulent i Komponent, og har særlig fokus på at understøtte og udvikle offentlige administration og ledelse. Thøgers primære arbejdsområdet er kommunom- og sundhedskommunomuddannelserne, kompetent forvaltning samt politisk forståelse og betjening. Thøger kender det kommunale maskinrum helt indefra. Efter mange år som både HR-organisationsudviklingskonsulent og som chef for et centralt strategisk sekretariat har Thøger bred viden og mange års erfaring. Han har både erfaring i samarbejdet med de decentrale enheder og kommunale fagligheder, det strategiske arbejde i den kommunale direktion og samspillet med det politiske niveau. Derudover arbejder Thøger med AC-området, embedsmandsroller og politisk betjening.
Afrunding, evaluering og uddeling af beviser
Frokost og afrejse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek