Vi bør blive bedre til at hylde den administrative faglighed i hverdagen. Når kommunale ledere og medarbejdere 'bare' passer deres arbejde og sikrer, at god forvaltningsskik og retssikkerhed er på plads, udgør de grundlaget for opgaveløsningen i kommunerne - også når der skal tænkes nyt og innovativt.
Udgivet den 23-02-2021

Af: Pernille Bischoff, jurist og underviser hos Komponent og Martin Nielsen, chefkonsulent hos Komponent

Kommunerne bliver tit set på som et administrativt tungt bureaukrati - et skældsord for alt det, vi ikke kan lide ved det offentlige. Men dét billede er skævt. Konkret administration i kommunerne sikrer en gennemskuelig, ensartet og forudsigelig opgaveløsning, og kommunernes administrative organisationer er en helt nødvendig forudsætning for, at de kommunale opgaver bliver løst, og retssikkerheden kan sikres for både borgere og virksomheder. Det er ikke mindst blevet bevist i de seneste måneder, hvor COVID-19 har udfordret kommunernes opgaveløsning. 

Kommunerne varetager størstedelen af den borgernære velfærd, og har i hver fald de seneste 20 år været kendetegnet ved mange nye måder at tænke og praktisere ledelse og administration på. Det har fyldt i den politiske debat og i ledelseslagene i kommunerne. Det er en god og nødvendig debat, men det er som om, at de grundlæggende administrative dyder har tabt terræn i konkurrencen med mere udviklingsorienterede tendenser. De bliver glemt eller måske set som besværlige og koblet med kritikken om overstyring og alt for mange excel-ark. 

Grundlaget skal være på plads

Dét har haft nogle omkostninger. Når medierne skriver og taler om dårlige sager i kommunerne, kan sagerne ofte føres tilbage til manglende iagttagelse af de administrative dyder. Dokumenter er ikke blevet journaliseret, sagsbehandlingen har ikke fulgt de gældende principper og regler, medarbejderne har savnet viden om den kommunale beslutningsproces og meget mere.

De grundlæggende forvaltningsretlige principper og tværgående regler for arbejdet i en kommune - det vi kalder de administrative dyder - kan være komplekse. Men de er grundlaget for en velfungerende demokratisk retsstat. Så det er helt essentielt, at man kender dem og kan anvende dem.

Nye fagligheder - gamle dyder

Der er kommet mange nye fagligheder til blandt de administrative medarbejdere. Det er godt, og har givet nye tiltrængte perspektiver på opgaveløsningen. Men det, vi ser og hører, er at mange af de nye fagligheder ikke kender nok til det administrative fundament, og at de medarbejdere, der kender til de administrative dyder, ikke bliver inddraget i tilstrækkelig grad.

En konsulent i en kommune har svært ved at udfylde sin rolle, hvis han ikke kender til den kommunale ramme, han arbejder i eller ved, at han skal journalisere og hvordan. Det er heller ikke godt, hvis han ikke har lært om kravet om hjemmel, hvis han er ansat til at idéudvikle. Og det er slet ikke godt, hvis han ikke fornemmer vigtigheden

Samme ansvar i alle dele af kommunen

Det administrative arbejde i kommunen udføres både på ledelsesgangen, i borgerservice, i løn- og personaleafdelingen, i miljø og teknik og ude på skolerne. Alle steder har de ansatte pligt til at arbejde ud fra den samme grundlæggende myndighedsramme. Det kræver uddannelse og vedligeholdelse af færdigheder. Det årlige førstehjælpskursus holder vores evne til at redde liv opdateret. På samme måde er der behov for et vedholdende fokus på de administrative færdigheder. Det handler om træning i, hvad myndighed egentlig er, og hvilket ansvar det indebærer.

Det administrative fundament tilpasses og udvikler sig i takt med kravene om nye samarbejdsformer og relationer til borgere og brugere - og ikke mindst i takt med de stigende digitale muligheder og forventninger. Men fundamentet bygger på det samme fælles tankegods.

Hvis kommunerne skal kunne leve op til de forventninger, der stilles fra borgere, kommunalbestyrelse og centrale myndigheder, betyder det, at man skal holde op med at se de kommunale administrative forvaltninger som nogen, der bare skal ryddes op i. Den kommunale administration er ikke et brunt, halvkedeligt kontor, hvor den kommunale medarbejder i bedste fald kontrollerer og holder styr på journalerne - og i værste fald flytter bunker af kraftigt A4-papir og drømmer om en arbejdsdag så langt væk fra borgerne som overhovedet muligt. Korrekt kommunal administration sikrer nemlig, at det ansvar, som følger af at være offentlig myndighed i et demokrati og en retsstat, kan varetages - og dermed det omkringliggende samfunds tillid til den kommunale forvaltning. 

Nyt initiativ: Forum for Forvaltning og Myndighed

De administrative arbejdsmetoder og kompetencerne skal styrkes, udvikles og holdes ved lige. Det gælder på tværs af den offentlige sektor og særligt de administrative faggrupper. Komponent bærer stafetten videre for COK, som igennem de sidste 50 år har stået for og tilbudt kommunerne uddannelse i forvaltning og administration og øvrige kompetencer til den kommunale og regionale forvaltning. Vi har brug for - som velfærdssamfund - at styrke disse kompetencer endnu mere.

Vi har derfor lanceret Forum for Forvaltning og Myndighed, hvor vi både har fast fokus på eksisterende tilbud og samtidig udvikler nye tilbud til kommunerne på hele det forvaltningsmæssige område. Vi vil gerne være 'ambassadører' for de klassiske dyder i en moderne velfærdsstat, som har fokus på gennemskuelighed, forudsigelighed, ansvarlighed og dygtighed - og understøtte, at borgerne og det omkringliggende samfund har tillid til den kommunale forvaltning. Og vi inviterer det kommunale Danmark til at være med til at fastholde og udvikle den administrative faglighed - som forudsætning og grundlag for varetagelsen af de kommunale opgaver. Det gælder også, når det handler om nye måder at arbejde på. 

Dette indlæg har været bragt i nyhedsmagasinet Kommunen. Læs indlægget her.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen