Sådan bliver du mere nærværende, fokuseret og mindre stresset.

På dette 3 dags-kursus vil du få helt konkrete og enkle teknikker til at håndtere stress i hverdagen.

Du vil få kendskab til de mekanismer, der spiller ind, når vi bliver stressede og mister overskuddet, og du vil få værktøjer til at berolige tankerne og nervesystemet, forandre uro og ubehag til mere ro og overskud samt øge dit fokus og dit nærvær i dagligdagen. Du vil mærke effekten heraf under øvelserne.

Kurset vil hjælpe dig til at:

  • berolige dig selv, strukturere tanker og holde fokus og overblik
  • forebygge stress og stressrelaterede symptomer som bl.a. søvnforstyrrelser, tankemylder, uro og spændinger, ængstelse og irritation
  • opnå viden om kroppen og hjernen, og hvordan du selv kan påvirke det hele i en gavnlig retning
  • prioritere opgaver mere hensigtsmæssigt
  • forbedre koncentration og hukommelse
  • øge din bevidsthed om tanke- og adfærdsmønstre, hvilke der gavner, og hvilke der ikke gør
  • håndtere egne og andres svære tanker og følelser, f.eks. ved svære samtaler, håndtering af kritik, højnelse af selvværd, at sige til og fra m.m.

Undervisningsformen er uformel, og der lægges op til, at kursisterne tager aktiv del i undervisningen.

Du vil få hjælp til at implementere teknikkerne i din egen hverdag i form af tekster, lydfiler og øvelser, som underviser sender efter hver kursusdag. Øvelserne vil være at 5-20 minutters varighed. Underviser står til rådighed gennem hele forløbet ved spørgsmål eller andet.

Baggrund:
Øvelserne er evidensbaserede og tager udgangspunkt i programmerne MBSR (Mindfulness baseret stress reduktion) og MBCT (Mindfulness baseret kognitiv terapi). Der krydres med relevante teorier og øvelser fra de nyeste psykologiske retninger ACT (Acceptance and Commitment Therapy), den compassion-fokuserede psykolog samt den metakognitive psykologi.

Undervisere/ Oplægsholdere

Mette Borregaard Andersen har beskæftiget sig med Mindfulness i mere end 10 år, og hun er uddannet Mindfulness instruktør hos Center for Mindfulness v/Psykolog Silke Rowlin i metoderne indenfor MBSR (Mindfulness baseret stress reduktion) og MBCT (Mindfulness baseret kognitiv terapi), med fokus på behandling, forebyggelse, samtaleterapi, coaching og undervisning. Med en baggrund fra både den private og den offentlige sektor har Mette gennemført forløb for bl.a. Fyns Politi og Odense Kommune.

Varighed: 3 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.
Er du i målgruppen?

 

Kurset er både for ledere og medarbejdere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen