3 virtuelle netværksmøder, hvor du får viden, inspiration og rum til erfaringsudveksling om oprettelse af den interne whistleblowerordning.

Du sidder i den kommunale whistleblowerenhed, du sidder som DPO i kommunen, du sidder i HR eller du sidder som enkeltansat med whistleblowerordningen, og er klar til den nye lovgivning om whistleblowerordningen, når den træder i kraft den 17. december 2021.
Men nogle gange får du fornemmelsen af, at det kunne være rart med et sted, hvor du kan få endnu mere inspiration om ordningen, få inspiration fra hvad andre gør og selv give input til hvordan ordningen kan fungere i praksis. Hvis du kender den fornemmelse, så har Komponent nu tilbuddet til dig.

Indhold

Whistleblowerloven indebærer, at alle kommuner får pligt til at oprette en intern whistleblowerordning.
Der vil være tale om indberetninger om overtrædelser af EU-ret inden for specifikke områder samt indberetninger, der vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.
Whistleblowerordningen er et alternativ, hvis den ansatte ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller den ansatte har henvendt sig til ledelsen, uden at der er blevet taget hånd om forholdet.

Loven, der bygger på et EU-direktiv, adskiller sig på flere punkter fra en dansk reguleringstradition og arbejdet i en whistleblowerordning rummer derfor en lang række spændende juridiske problemstillinger, som det er vigtigt at have en fornemmelse for i forbindelse med de enkelte sager.
Kommunens organisering af ordningen, det juridiske grundlag og informationsindsatsen skal derfor ikke kun sikre en høj grad af åbenhed og gennemsigtighed i forhold til fejl og alvorlige uregelmæssigheder, den skal også sikre, at de enkelte sager bliver behandlet i overensstemmelse med de til tider komplicerede regler i krydsfeltet mellem forvaltningsret, arbejdsret, databeskyttelsesret og strafferet.
Samtidig skal den beskytte de ansatte, som indgiver oplysninger og at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder.
På denne måde er ordningen et supplement til den interne dialog og åbenhed.

Hvis du vil vide mere og blive klædt på til arbejdet med Whistleblowerordningen, skal du læse videre….

Komponent lancerer tre virtuelle netværksmøder af 2 ½ timers varighed, som dels vil give dig inspiration og dels vil give dig anledninger til at dele erfaringer med ordningen indenfor den nye organisering i de danske kommuner.

Netværksmøderne kredser om spørgsmål som:

  • Hvilke indberetninger hører under lovens materielle anvendelsesområde?
  • Hvem kan personkredsen være i whistleblowerordningen hos jer?
  • Hvordan forholder vi os til særligt til håndteringen af tavshedspligten – og hvad gør andre?
  • Hvad handler ordningen om rent organisatorisk - altså hvad handler det konkrete arbejde om i fx en WB-enhed om - så det fortsat er i overensstemmelse med lovgivningen på området?
  • Hvordan forholder vi os til selve informationsforpligtelsen i ordningen, og hvad har man gjort i andre kommuner?

Strøm til læring…

Måske har du allerede deltaget på kurser eller konferencer om netværk og arrangementer om Whistleblowerordningen. Men Komponent lancerer nu de 3 virtuelle netværksmøder – da der her i 2022 er endnu mere brug for ny og aktuel viden og inspiration at tage med hjem til det daglige arbejde med whistleblowerordningen.

Vi giver dig tre formiddage, hvor vi har skåret transporttiden væk, og tilføjet koncentreret indhold, og bruger cases som udgangspunkt for møderne. Så brug 3 formiddage sammen med andre kommunale folk fra hele landet, som er optaget af whistleblowerordningen - og få et virtuelt rum, hvor der er højt til loftet og plads til det, der er svært.

Hvornår skal jeg sidde klar?

Vi inviterer dig ind på Zoom disse formiddage:

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 8.30-11.00
Netværksmøde 1:
Fokus på det juridiske grundlag – kortlægning af regelgrundlag og de særlige opmærksomhedspunkter om fx kompetencefordelingen mellem WB-enheden og resten af forvaltningen.
Samtidig hører vi om Roskilde Kommunes erfaringer med deres ordning – deres do’s and don’ts ved borgerrådgiver Kresten Gaub.

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 8.30-11.00
Netværksmøde 2:
Fokus på bl.a. betingelser for tavshedspligten og informationskravet og hvad vi særligt skal være opmærksomme på? Vi hører bl.a. hvordan andre kommuner har arbejdet med dette i ordningen.

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 8.30-11.00
Netværksmøde 3:
Fokus på implementeringsdelen samt på procedurebeskrivelser – og ikke mindst hvordan I kan arbejde med det helt konkret – lokalt og på længere sigt.
Vi hører bl.a. også om hvordan Jesper Cortes, der er borgerrådgiver og ansvarlig for whistleblowerordningen i 7 kommuner i Midtjylland, har arbejdet med organisering af WB-enheden.

Fælles for alle tre netværksmøder er også de mindre rum, hvor du virtuel deler ideer og tanker og møder andre i tilsvarende situationer – og hvor du får muligheden for at få forbindelser til kollegaer i det ganske land, som også sidder med muligheder og udfordringer i whistleblowerordningen.

Vi lukker for optagelse i netværket ved mere end 30 deltagere – ellers er det nemlig ikke et netværksmøde!
Optagelsen i netværket sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Et godt tilbud!
Hvis I tilmelder jer som de første 3 deltagere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!
Rabatten udløses ved min. 3 tilmeldte fra samme kommune.

Varighed: 3 møder
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms. Faktura sendes ud ca. 1 uge før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb. Hvis I tilmelder jer som de første 3 deltagere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen! Rabatten udløses ved min. 3 tilmeldte fra samme kommune.

Er du i målgruppen?

 

HR-medarbejdere, jurister, DPOer, borgerrådgivere, medarbejdere fra intern revision og andre centrale medarbejdere, der arbejder med kommunens administration og organisation.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen