TOP-UP - forløb. Har du taget Fremtidens HK'er, kan du her opgradere kurset til et kompetencegivende Kommunommodul på 10 ECTS-point.

Modulets hovedtemaer
Strategier og lovmæssige rammer for digitalisering

  • Forstå samarbejdet omkring digitalisering
  • Lovgivning på området

Værktøj til digitalisering

  • Forstå anvendelsen af business case, arbejdsgangsanalyse, effekt og effektmåling
  • Vurdering af økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser ved digitalisering
  • Opsætning af målepunkter
  • Risikovurdering
  • Udformning og beskrivelse af idégrundlag
  • Projektarbejdsform

Gevinstrealisering

  • Forstå, hvordan en realiseret gevinst (besparelse eller løft i kvaliteten) i praksis dokumenteres, hjemtages og realiseres

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis. Eksaminationen er individuel.

9.500 kr.
Sted og startdato
Online: Februar 2024
ECTS: 10
Se tid og sted for det valgte forløb
Online

Undervisningen ligger på følgende dage i 2021:


Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis. Eksaminationen er individuel.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen