Samspillet mellem civilsamfund og kommunerne er omdrejningspunktet for konferencen Frivillighed 22, som afholdes i fællesskab af Socialstyrelsen, Komponent og KL.

Der har gennem de seneste år været stadigt stigende fokus på samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund. 

I Danmark er der en lang tradition for, at civilsamfundet og den offentlige sektor samarbejder om at løse sociale problemstillinger og gennemføre initiativer til gavn for udsatte borgere. De to sektorer kan noget forskelligt og kan komplementere hinanden.

Samarbejde mellem kommune og civilsamfund kan bidrage til kvalitet i velfærden for borgerne, ligesom civilsamfundsaktører såvel som kommunale aktører kan få udbytte af tværgående samarbejder. Civilsamfundet og de frivillige organisationer har en unik rolle som arena for inklusion og deltagelse og bidrager i kraft af denne til at skabe social sammenhængskraft i samfundet.

Om dagens program

Konferencens formål er at give kommuner og regioner viden og redskaber til at forbedre samarbejdet med civilsamfundet for at styrke frivilligheden som en vigtig del af nutidens og fremtidens velfærdssamfund.

Konferencen åbnes med en kort virtuel hilsen fra Astrid Krag, social og ældreminister.

Herefter kan du blandt andet møde:

  • Knud Aarup, uafhængig debattør, formand for Røde Kors Aarhus samt medlem af Røde Kors' Hovedbestyrelse og formand for Aarhus Kommunes Udsatteråd, der giver sine bud på, perspektiver, muligheder – og faldgruber, i samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund.
     
  • Ane Grubb, sociolog fra Aalborg Universitet, sætter fokus på forventning og praksis i samarbejdet  mellem den frivillige og offentlige sektor med afsæt i et forskningsprojekt, der undersøgte samskabelse med udsatte ældre borgere og flygtninge i en dansk kommune. 
      
  • Maj Morgenstjerne, chef for civilsamfund og samskabelse i og Casper Bo Danø, sekretariatsleder, FriSe & Aarhus Kommune fortæller om ’Socialkompasset’. Et konkret værktøj som understøtter samarbejdet gennem et konkret værktøj, som skaber synlighed om tilbud både for kommune, foreninger og borgerne. Hør om Aarhus Kommunes ambitioner for portalen, og hvorfor de nu giver den fri til resten af Danmark

På konferencen har vi i år særligt fokus på tid til de gode samtaler og diskussioner om udfordringer og perspektiver i samarbejdet mellem civilsamfundsinitiativer og kommunerne.

Vi glæder os til en spændende, sjov og lærerig dag sammen med jer. 
 

Stande

Som noget nyt er der mulighed for at have en stand til konferencen. Der vil være plads til ca. 10 stande. Standene vil være centralt placeret udenfor plenumsalen. Kontakt Dorthe Bidstrup Jensen, E: dbj@komponent.dk for mere herom.

1.975 kr.
Sted og startdato
Odense: 2. november 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
02.11.2022 kl. 09:30 - kl. 15:50
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Målgruppen for konferencen er kommuner og regioner, der samarbejder med civilsamfundet. 

Stand på konferencen

Som noget er der mulighed for at have en stand til konferencen.
Der vil være plads til ca. 10 stande.
Standene vil være centralt placeret udenfor plenumsalen.
Kontakt Dorthe Bidstrup Jensen, E: dbj@komponent.dk for mere herom.

 

09:30  Velkomst og morgenmad

10:00  Rammesætning og virtuel åbningstale

// Mette Tranevig, centerchef, Komponent
// Astrid Krag, social- og ældreminister

10:15  Rammer for det frivillig arbejde

// Anna Bjerre, formand, Frivillighedrådet

10:30 Velfærd, frivillighed og civilsamfund
Perspektiver og muligheder i samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund.

// Knud Aarup, uafhængig debattør, formand for Røde Kors Aarhus samt medlem af Røde Kors´ Hovedbestyrelse, formand for Aarhus Kommunes Udsatteråd

10:55  Forventninger og praksis i samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund - hvad kan vi lære?
Med afsæt i det 3-årrige praksisrettede forskningsprojekt SAMAKT, der undersøgte samskabelse med udsatte ældre borgere og flygtninge i en dansk kommune, sætter sociolog Ane Grubb fokus på praksis, perspektiver og udfordringer ved samskabelse mellem den frivillige og offentlige sektor.

// Ane Grubb, ph.d, Aalborg Universitet

11:25  Kort pause

11:40  Debat ved bordene med afsæt i formiddagens oplæg

// Lise Poulsen

12:05  Socialkompasset og frivilligcentre
Aldrig før har der været så megen vilje til samarbejde på tværs af civilsamfund og kommune, men kendskabet til de mange muligheder er der ikke alle steder. Med Socialkompasset viste Aarhus Kommune og Frivilligcenter Aarhus, hvordan man kan understøtte samarbejdet med et konkret værktøj, som skaber synlighed om tilbud både for kommune, foreninger og borgerne.

Hør Maj Morgenstjerne fortæller, hvad Aarhus Kommunes ambitioner for portalen er, og hvorfor de nu giver den fri til resten af Danmark. Frivilligcentrenes rolle og virke er vokset de senere år, og i dag er mange frivilligcentre en central brobygger på tværs af civilsamfund, kommune og borgere i deres område. Frivilligcentrene har i deres virke altid naturligt understøttet og haft det lokale kendskab til tilbud på foreningsområdet, men med Socialkompasset får de en løftestang til ny viden og data, nye netværk og nye muligheder.

Hør Casper Bo Danø fortælle om, hvorfor Socialkompas bliver det centrale redskab til brobygning i Danmark, når FriSe skal udbrede Socialkompas til hele landet i 2022-2026.

// Maj Morgenstjerne, chef for Civilsamfund og Samskabelse, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og Casper Bo Danø, sekretariatsleder, FriSe & Aarhus Kommune

12:30  Frokost

13:20  Recoveryorienteret rehabilitering – hvordan understøtter vi borgere i at deltage i  fællesskaber i civilsamfundet?

// Iben Sand Olesen, specialkonsulent, Socialstyrelsen

13:50 Spot på frivillighed - samarbejdet med kommunerne
Tre cases - oplæg og diskussion.

14:50  Kaffe og kage

15:10  Handicap, frivillighed og deltagelse

// Dorte Nørregaard, centerchef, Videnscenter for Handicap

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Hvor

Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ

Hvornår

2. november 2022

1.975 kr. ekskl. moms.

20. september 2022.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Tilmelding er mulig efter tilmeldingsfristens udløb, såfremt der er ledige pladser.

Bemærk, at konferencen i tidligere år har været overtegnet.

Der er mulighed for at have en stand til konferencen. 

Pris for stand: 7.750 kr. ekskl. moms.

Prisen er inkl. en standholder. 

Hvis du vil vide mere eller købe en standplads, er du velkommen til at kontakte Dorthe Bidstrup Jensen, dbj@komponent.dk

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Frivillighed 2022, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding eller ønsker at købe en standplads, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg.

ANST
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen