Også i 2024 afholdes konferencen. Hold øje med siden her. Samspillet mellem civilsamfund og kommunerne er omdrejningspunktet for konferencen Frivillighed 22, som afholdes i fællesskab af Socialstyrelsen, Komponent og KL.

Der har gennem de seneste år været stadigt stigende fokus på samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund. 

I Danmark er der en lang tradition for, at civilsamfundet og den offentlige sektor samarbejder om at løse sociale problemstillinger og gennemføre initiativer til gavn for udsatte borgere. De to sektorer kan noget forskelligt og kan komplementere hinanden.

Samarbejde mellem kommune og civilsamfund kan bidrage til kvalitet i velfærden for borgerne, ligesom civilsamfundsaktører såvel som kommunale aktører kan få udbytte af tværgående samarbejder. Civilsamfundet og de frivillige organisationer har en unik rolle som arena for inklusion og deltagelse og bidrager i kraft af denne til at skabe social sammenhængskraft i samfundet.

Om dagens program

Konferencens formål er at sætte fokus på viden og redskaber, der kan forbedre samarbejdet mellem kommuner, regioner og civilsamfundet.

Du kan blandt andet møde:
 

 • Ane Grubb, sociolog fra Aalborg Universitet, sætter fokus på forventning og praksis i samarbejdet  mellem den frivillige og offentlige sektor med afsæt i et forskningsprojekt, der undersøgte samskabelse med udsatte ældre borgere og flygtninge i en dansk kommune. 
    
 • Maj Morgenstjerne, chef for civilsamfund og samskabelse, og Casper Bo Danø, sekretariatsleder, FriSe & Aarhus Kommune, fortæller om ’Socialkompasset’. Et konkret værktøj som understøtter samarbejdet gennem et konkret værktøj, som skaber synlighed om tilbud både for kommune, foreninger og borgerne. Hør om Aarhus Kommunes ambitioner for portalen, og hvorfor de nu giver den fri til resten af Danmark

På konferencen har vi i år særligt fokus på tid til de gode samtaler og diskussioner om udfordringer og perspektiver i samarbejdet mellem civilsamfundsinitiativer og kommunerne.

Vi glæder os til en spændende, sjov og lærerig dag sammen med jer. 
 

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning.

Er du i målgruppen?

Målgruppen for konferencen er kommuner og regioner, der samarbejder med civilsamfundet. 

 

09:30  Ankomst og morgenmad

10:00  Velkomst og rammesætning 

// Mette Tranevig, centerchef, Komponent

10:15  Rammer for det frivillig arbejde

// Anna Bjerre, formand, Frivillighedsrådet

10:30  Handicap, frivillighed og deltagelse
Frivillighed på handicapområdet har mange former. Fra et medlem af handicaprådet, der brænder for at løfte handicapsagen, en besøgsven på et bosted eller til ildsjælen i idrætsforeningen med tilbud til børn med særlige behov. Men mange oplever, at frivilligheden på handicapområdet adskiller sig fra frivilligheden på andre områder i både omfang, type og udfordringer.

I dette oplæg vil vi zoome ind netop dette og se på handicaporganisationernes lange og stolte tradition for et stærkt foreningsdemokrati ikke kun for, men i høj grad med mennesker med handicap til; hvorfor det er oftest mennesker med handicap og deres pårørende der er frivillige samt på muligheder og udfordringer i samarbejdet og samskabelse med frivillige og pårørende på handicapområdet i kommunerne.  Hvad kendetegner frivilligheden på handicapområdet? Er der plads til frivillighed på det specialiserede socialområde, og hvor ligger potentialerne? Bliver handicapområdet nogensinde en folkesag?


// Dorte Nørregaard, centerchef, Videnscenter for Handicap. 

11:00 Forventninger og praksis i samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund - hvad kan vi lære?
Med afsæt i det 3-årrige praksisrettede forskningsprojekt SAMAKT, der undersøgte samskabelse med udsatte ældre borgere og flygtninge i en dansk kommune, sætter sociolog Ane Grubb fokus på praksis, perspektiver og udfordringer ved samskabelse mellem den frivillige og offentlige sektor.

// Ane Grubb, ph.d, Aalborg Universitet

11:30 Pause

11:50  Debat ved bordene med afsæt i formiddagens oplæg

// Lise Poulsen, konsulent

12:20  Socialkompasset og frivilligcentre
Aldrig før har der været så megen vilje til samarbejde på tværs af civilsamfund og kommune, men kendskabet til de mange muligheder er der ikke alle steder. Med Socialkompasset viste Aarhus Kommune og Frivilligcenter Aarhus, hvordan man kan understøtte samarbejdet med et konkret værktøj, som skaber synlighed om tilbud både for kommune, foreninger og borgerne.

Maj Morgenstjerne fortæller om Aarhus Kommunes ambitioner for portalen, og hvorfor de nu giver den fri til resten af Danmark. Frivilligcentrenes rolle og virke er vokset de senere år, og i dag er mange frivilligcentre en central brobygger på tværs af civilsamfund, kommune og borgere i deres område. Frivilligcentrene har i deres virke altid naturligt understøttet og haft det lokale kendskab til tilbud på foreningsområdet, men med Socialkompasset får de en løftestang til ny viden og data, nye netværk og nye muligheder. Hør Casper Bo Danø fortælle om, hvorfor Socialkompas bliver det centrale redskab til brobygning i Danmark, når FriSe skal udbrede Socialkompas til hele landet i 2022-2026.

// Maj Morgenstjerne, chef for Civilsamfund og Samskabelse, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og Casper Bo Danø, sekretariatsleder, FriSe & Aarhus Kommune

12:50  Frokost

13:50  Spot på frivillighed - samarbejdet med kommunerne
Mød repræsentanter fra flere organisationer:

 • Peer-Partnerskabet ved Det Sociale Netværk og SIND
  // Helle Hardy-Hansen, projektleder, Det Sociale Netværk
   
 • OMBOLD - fodboldfællesskab for mennesker i udsatte positioner
  // Martin Pedersen, direktør, OMBOLD
   
 • Projekt: ’Børn og unges lige adgang til foreningslivet i Assens kommune’ ved Assens Kommune og ADHD foreningen
  // Kim Nørgaard Kruse, projektleder, Assens Kommune og
  Pernille Sanberg Ljungdalh, ADHD-foreningen

14:40  Kaffe og kage

15:00 Forskellige generationer – forskellige frivilligheder
Oplægget sætter fokus på betydningen af den demografiske udvikling og forskellighederne mellem generationer af danskere. Budskabet er, at de ’frivilligheder’ vi i stigende grad skal kunne involvere og samarbejde med er væsentlig anderledes fra de ældre generationer, som i dag fylder meget i frivilligheden. Undervejs inddrages de undersøgelser og metodeafprøvninger, som Ingerfair har lavet.

// Frederik C. Boll, administrerende direktør, Ingerfair
 

15:35  Kort afrunding

15.40  Tak for i dag og kom godt hjem

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Hvor

Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ

Hvornår

2. november 2022

1.975 kr. ekskl. moms.

20. september 2022.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Det er stadig muligt at tilmelde sig konferencen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Frivillighed 2022, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg.

ANST
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen