Undervisere, oplægsholdere og censorer, som i forbindelse med undervisning eller anden deltagelse i Komponents aktiviteter kan komme i besiddelse af personoplysninger fra Komponent skal derfor læse og acceptere nærværende retningslinjer for samarbejdspartneres behandling af personoplysninger.

1. Dataansvarlig
I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen er Komponent - Kommunernes Udviklingscenter dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Komponent - Kommunernes Udviklingscenter
Weidekampsgade 10, 5. sal
2300 København S
CVR: 55835217

Se yderligere kontaktinformationer i afsnit 5.

2. Accept af regler for behandling af dokumenter med personoplysninger
Når du accepterer Komponents retningslinjer for samarbejdspartneres behandling af personoplysninger, forpligter du dig på at behandle personoplysninger sikkert og fortroligt. Som minimum skal du følge retningslinjerne i dette dokument.

Deltagerlister og dokumenter med personlige oplysninger skal indsamles og destrueres, når et forløb er gennemført, og dokumenter med personoplysninger må ikke ligge frit fremme i undervisningslokaler, lærerværelse eller andre steder, hvor andre personer kan tilgå dem. 

Når du modtager oplysninger fra Komponent i elektronisk form, er du forpligtet til at sikre, at oplysningerne er beskyttet med passende sikkerhedsforanstaltninger. Som minimum skal du have adgangskode på det udstyr og den konto, der giver adgang til oplysningerne. 

Hvis du oplever sikkerhedsbrud eller mister data, skal du give Komponent besked om dette. Se kontaktoplysninger nederst i dokumentet. 

3. Accept af tavshedspligt
Som samarbejdspartner, herunder som underviser, oplægsholder eller censor, er du forpligtet til at iagttage fuld fortrolighed med hensyn til alle personoplysninger, som du får indsigt i som led i udførslen af opgaver for Komponent. Dette gælder både dokumenter som f.eks. deltager- og eksamensbeviser og andre personoplysninger, som du i forbindelse med din deltagelse i Komponent-aktiviteter kan komme i besiddelse af. 
Forpligtelsen til at iagttage fuld fortrolighed gælder uden tidsbegrænsning. Det betyder, at forpligtelsen gælder såvel under udførslen af opgaven som efterfølgende. 

4. Accept af sletteregler
Når du accepterer Komponents retningslinjer for samarbejdspartneres behandling af personoplysninger, accepterer du at overholde slettereglerne i forhold til de personoplysninger, du er kommet i besiddelse af i forbindelse med dit samarbejde med Komponent. 
Du er forpligtet til at slette alle personoplysninger, som vedrører den enkelte aktivitet, senest et år efter aktivitetens afslutning. Du er ligeledes forpligtet til at bortskaffe f.eks. papirer, mails og elektroniske dokumenter på forsvarlig vis.

5. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til nærværende betingelser, kan du kontakte Komponents GDPR-ansvarlige via e-mail: gdpr@komponent.dk eller pr. brev: 

Komponent - Kommunernes Udviklingscenter
Hedeager 5, 1. sal
8200 Aarhus N
Att.: GDPR

6. Ændringer til disse retningslinjer
Du kan altid se, hvornår Komponents retningslinjer for samarbejdspartneres behandling af personoplysninger er ændret og opdateret. Hvis vi laver væsentlige ændringer i politikken, vil du som underviser på ny modtage en anmodning om at acceptere betingelser. 

Denne politik er senest opdateret den 13. november 2018.

24. marts 2021 - Betingelserne er uændret, men aftalen indgås nu med Komponent - Kommunernes Udviklingscenter