Få overblik over kommunalfuldmagtens grundprincipper og få redskaber til at besvare konkrete spørgsmål, du støder på i din dagligdag.

Kommunalfuldmagtsreglerne bliver ofte anvendt som hjemmelsgrundlag for en række forskellige tiltag på det kommunale opgavefelt, da kommunalfuldmagten strækker sig over en række forskellige områder. Den kan være relevant, hvor der ikke er andre love eller regler, som finder anvendelse, og er derfor et vigtigt arbejdsredskab at kunne rådgive om for ansatte i kommunerne.

Kommunalfuldmagtsreglerne er imidlertid et meget anderledes retsgrundlag end den lovgivning, vi sædvanligvis arbejder med. Kommunalfuldmagtsreglerne supplerer og udfylder den skrevne lovgivning, men den kan ikke læses i nogen lov. Den er baseret på en række principper og udvikler sig over tid. Det er derfor vigtigt at have styr dels på principperne i kommunalfuldmagtsreglerne, dels at kende til praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder, som fortolker kommunalfuldmagtsreglerne, hvis der skal rådgives fyldestgørende.

Kursets indhold

Har du brug for en indføring i eller et brush-up på kommunalfuldmagtsreglerne, så er dette kursus noget for dig.

På kurset ”grundlæggende kommunalfuldmagt” vil to erfarne jurister fra KL, som i mange år har arbejdet med området, gennemgå samspillet mellem den skrevne lovgivning og kommunalfuldmagtsreglerne, grundprincipperne i kommunalfuldmagtsreglerne samt gennemgå relevant praksis, som anvender kommunalfuldmagtsreglernes forskellige grundprincipper med henblik på at sikre, at undervisningen er er så praktisk relevant som muligt. Der vil være mulighed for, at deltagerne kan komme med input til, hvilke områder som er særlig relevante at behandle på kurset.

Cases vil blive inddraget igennem hele undervisningsdagen - de cases vi behandler på kurset, vil tage udgangspunkt i deltagernes egne cases og erfaringer med konkrete problemstillinger.

Vi kommer bl.a ind på følgende emner:

  • Samspillet mellem den skrevne lovgivning og kommunalfuldmagtsreglerne – hvornår skal vi overhovedet bruge kommunalfuldmagtsreglerne?
  • Kommunalfuldmagtsreglernes grundprincipper
  • Kommunalfuldmagtsreglernes kerneområder, f.eks. kultur-, fritids-, og idrætsområdet
  • Kommunal erhvervsvirksomhed

Dit udbytte af kurset

Når du har gennemgået kurset, ved du, hvor du skal starte dine overvejelser, næste gang, du får et kommunalfuldmagtsspørgsmål.
Du har et overblik over kommunalfuldmagtsreglerne, og du kender de principper, du kan få brug for, for at kunne besvare spørgsmålet.
Du kender til forskellig tilsynspraksis, og du ved, hvor du kan finde praksis, som måske kan hjælpe dig på vej til et svar.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Jesper Gradert og chefkonsulent Lise Riddersholm Husted, KL, Jura og EU, som begge har erfaring med kommunalfuldmagtsreglerne fra Indenrigsministeriet, Ankestyrelsen og KL. Begge er erfarne undervisere med erfaring fra blandt andet Københavns Universitet.

3.700 kr.
Sted og startdato
Randers: 14. november 2023
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Hotel Randers, Torvegade 11, 8900 Randers C
14.11.2023 kl. 09:00 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materialer Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet medarbejdere på alle områder, hvor kommunalfuldmagten finder anvendelse, som har brug for et overordnet kendskab til kommunalfuldmagtsreglerne, herunder hvornår de anvendes. Kurset er både for medarbejdere, som aldrig har beskæftiget sig med kommunalfuldmagtsreglerne, og for mere erfarne medarbejdere, som har behov for en opfriskning af området. Du behøver ikke være jurist for at deltage på kurset.

Program

Ankomst og morgenforplejning
Præsentation
Generelt om kommunalfuldmagten og de vigtigste principper
Pause
Generelt om kommunalfuldmagten og de vigtigste principper (fortsat)
Frokost
Kommunalfuldmagtens centrale anvendelsesområder og rammerne for kommunal erhvervsvirksomhed
- Behandling af konkrete sager indsendt af kursusdeltagerne
Pause
Kommunalfuldmagtens centrale anvendelsesområder og rammerne for kommunal erhvervsvirksomhed (fortsat)
- Behandling af konkrete sager indsendt af kursusdeltagerne
Opsamling på dagen
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen