Hvordan håndterer I sygefravær hos jer? Med dette lokale forløb får I styr på de generelle regler om sygefravær og jeres egne lokale retningslinjer på området.

En forudsætning for, at man som leder kan håndtere medarbejderes fravær er, at man kender de regler og retningslinjer, man skal navigere inden for, og ved hvilke områder, der kræver særlig opmærksomhed.

På dette lokale forløb får I et indgående kendskab til de vigtigste regler, der gælder ved sygdom. Samtidig indarbejder vi jeres lokale politikker og retningslinjer om sygefravær, så I kan sikre en fælles tilgang og indsats.

Vi gennemgår forløbet i en sygefraværssag fra anmeldelse og dokumentation af sygdom til opfølgning på fravær, herunder afholdelse af samtaler og fastholdelsesinitiativer. Vi ser også på sygedagpengelovgivningens regler om mulighedserklæring, fastholdelsesplan og fasttrack-ordning og introducerer til reglerne omkring arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion.

Vi ser også på de forskellige aktørers roller – hvordan og hvornår bruger man erklæringer fra lægen, og hvordan kan man samarbejde med jobcentret?

Til slut kommer vi ind på regler omkring afsked i forbindelse med sygefravær og sætter fokus på særlige faldgruber i forbindelse med sygefravær, herunder problematikken omkring forskelsbehandling på grund af handicap.

Udbytte

Når I har gennemført kurset, har I værktøjerne til at håndtere et sygefraværsforløb med medarbejderne, hvor der tages højde for såvel personalejuraen som jeres lokale retningslinjer. I har også fået viden om, hvornår et ansættelsesforhold kan afsluttes som følge af de driftsforstyrrelser, sygefraværet forårsager.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser chefkonsulent Lotte Bryde KL, Jura og EU. De rådgiver dagligt kommunerne og er endvidere erfarne underviser.

Varighed: 1 Dag
Se hvad prisen inkluderer

Dagsprisen er excl. moms og inkl. elektronisk undervisningsmateriale. Max. deltagerantal er 20. Rekvirenten afholder udgiften til lokaler, av-udstyr og forplejning samt undervisernes opholds-/transportudgifter.

Er du i målgruppen?

 

Kurset er et lokalt afholdt forløb målrettet ledere med personaleansvar i kommuner og regioner, der ønsker mere viden omkring håndtering af sygefravær.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen