Få fokus på de juridiske rammer for politikerbetjening.

Både kommunens administrative ledelse og politikerne forventer, at du som kommunal jurist kan bidrage med viden om den kommunale styrelsesret.

Hvis du er nyansat jurist i en kommune, kan du bruge kurset som en introduktion til kommunalretten. Hvis du er erfaren jurist kan du bruge kurset som et brushup på området.

Du bliver undervist i de centrale dele af kommunalretten med fokus på at håndtere komplekse kommunalretlige problemstillinger.

Vi gennemgår reglerne om kommunalbestyrelse, borgmesteren, udvalgsformænd, udvalg og forvaltning.

På kurset får du desuden en grundig gennemgang af reglerne for møder i kommunalbestyrelse og udvalg, herunder de vanskelige regler om indkaldelse af stedfortræder og inhabilitet samt rettigheder og pligter for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Du kan forvente en dynamisk undervisningsdag, hvor praksisnære og konkrete eksempler samt cases vil blive inddraget for at belyse reglerne. Vi dykker ned i relevante tilsynsudtalelser, så du er opdateret på nyeste praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder.

Dit udbytte

Når du er færdig med kurset, står du endnu stærkere i den juridiske rådgivning, og du er up to date med nyeste styrelsesretlige praksis.

Du vil kunne navigere endnu bedre indenfor kommunalretten og kunne bidrage med endnu større juridisk viden i det tværfaglige samarbejde i kommunen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Lise Riddersholm Husted og chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal, KL, Jura og EU, som begge har beskæftiget sig med det styrelsesretlige regelsæt i mange år, og som dagligt rådgiver kommunale jurister om disse spørgsmål. Begge er endvidere erfarne undervisere.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet jurister – nyansatte så vel som mere erfarne, som skal yde juridisk rådgivning overfor medarbejdere og ledelse i en kommune.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen