Det sker, at der ved en fejl bliver udbetalt for lidt eller for meget løn til en medarbejder eller måske en hel gruppe medarbejdere - og nogle gange bliver fejlen først opdaget efter lang tid. Vær med når vi sætter fokus på reglerne om efterbetaling, tilbagesøgning og forældelse af lønkrav.

Hvis der ved en fejl bliver udbetalt for lidt eller for meget løn til en medarbejder, er spørgsmålet, om medarbejderen kan kræve den manglende løn efterbetalt? Eller om kommunen kan kræve den for meget udbetalte løn tilbagebetalt?

De efterbetalingskrav, som kommunerne bliver mødt med fra medarbejdere, kan være af en betydelig størrelse, særligt hvis den fejlagtige lønudbetaling har berørt flere medarbejdere eller har stået på i meget lang tid.

Grundigt kendskab til forældelseslovens regler kan i sådanne situationer spare kommunen for mange penge, da man ellers kan komme til at efterbetale mere, end man har pligt til. 

Tilsvarende kan grundigt kendskab til reglerne om tilbagesøgning af for meget udbetalt løn være en forudsætning for, at kommunen får opkrævet beløb, som man retsmæssigt har adgang til at tilbagesøge.

På kurset gennemgår vi både reglerne om efterbetaling og tilbagesøgning samt reglerne om lønkravs helt eller delvise ophør som følge af passivitet eller forældelse

Vi ser blandt andet på, hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig, når man opdager, at der er betalt for lidt i løn til en medarbejder. Hvordan skal man forholde sig til fejlen fremadrettet? Og skal der ske efterbetaling?

Hvis der er udbetalt for meget i løn, er udgangspunktet, at en medarbejder, der vidste eller burde vide, at pågældende har fået for meget i løn, skal betale tilbage. Det beror på en konkret vurdering, og vi gennemgår retspraksis på området og ser på, hvilke elementer der er afgørende i vurderingen af, om en medarbejder burde vide, at der var tale om en fejlagtig lønudbetaling. Vi kommer også ind på spørgsmålet om, hvordan tilbagesøgningen kan ske i praksis, og hvordan man skal forholdes sig, hvis der er indbetalt for meget pension.

Vi kommer også ind på spørgsmålet, om der skal betales (mora-)renter af et lønkrav, både i forbindelse med efterbetaling og i forbindelse med tilbagesøgning.

Endelig ser vi også på, hvornår lønkrav bortfalder på grund af passivitet eller forældes  efter forældelseslovens regler, herunder gennemgår vi retspraksis vedrørende suspension af forældelsesfristen.

Dit udbytte 

På dette kursus bliver du i stand til at vurdere og håndtere konkrete sager, hvor der er betalt for meget eller for lidt i løn til en medarbejder.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser chefkonsulenterne Nina Ammitzbøll Juul og Lotte Bryde, KL, Jura og EU. Begge rådgiver til daglig kommunerne i sager om efterbetaling, tilbagesøgning og forældelse. Nina og Lotte er endvidere erfarne undervisere om emnet.

3.850 kr.
Sted og startdato
Vejle: 28. november 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
28. november 2024 kl. 9:00- 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er 3450 kr ekskl. moms og dækker undervisning, elektronisk materialer og forplejning. 

Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Er du i målgruppen?

Kurset er for personalejurister i kommuner og regioner og erfarne lønkonsulenter, som håndterer sager om for meget eller for lidt udbetalt løn eller pension.

Program

På dagen kommer vi bl.a. omkring følgende emner:
Introduktion til dagens tema
Lønudbetaling kræver hjemmel
Fejlagtige lønudbetalinger
Er kravet helt eller delvist ophørt
Tilbagesøgning
Hvordan opstår sagerne?
Lønnen for fremtiden
Hvornår kan der kræves tilbagebetaling?
Hvordan kan tilbagebetalingen ske?
Særligt om for meget indbetalt pension
Efterbetaling
Hvordan opstår sagerne? Er der et krav?
Lønnen for fremtiden
Kan medarbejderen kræve efterbetaling?
Renter
Skal der betales renter af efterbetalingskrav?
Skal der betales renter af tilbagesøgningskrav?
Ophør af krav om tilbage- eller efterbetaling
Ulovbestemte regler om passivitet i sager om lønkrav
Forældelseslovens regler om forældelse af lønkrav og retspraksis herom
Dagen er slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash