Nyt partnerskab skal lægge trædestenene til fremtidens attraktive kommunale arbejdspladser. Tilmeld jeres kommune og få gennemført en lokal undersøgelse og deltag i tre hele partnerskabsdage, hvor vi sammen definerer udfordringer, prøver nye handlinger af og skaber omridset af løsninger, som skal bidrage til at kommunerne også fremover kan fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere.
Udgivet den 27-02-2023

Kommunerne er de hænder, der nærer omsorg, de hjerner, der tænker nye løsninger og de hjerter, der banker for den kommunale velfærd. Som arbejdsplads er kommunerne noget helt særligt - men hvad er det særlige? Hvordan bliver kommunerne ved med at være særlige, og hvordan lykkes vi med at fortælle kommende medarbejdere, hvor vidunderligt et sted kommunen er? 

Vær med, når kommuner og eksperter i fællesskab bliver klogere på, hvordan vi fremtidssikrer kommunerne som attraktive arbejdspladser, så vi også fremover kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. 

Nyt partnerskab for kommuner, der vil være med til at skabe fremtidens attraktive arbejdspladser

Komponent inviterer jer, der arbejder i krydsfeltet mellem strategiske dagsordener og hverdagens løsninger, mellem senior-indsatser og unge-tiltrækning og mellem her-og-nu-løsninger og langsigtede strategier til at deltage i et nyt partnerskab om den attraktive kommunale arbejdsplads. Et partnerskab målrettet jer, der også ser nødvendigheden af at lægge stenene til fremtidens attraktive arbejdsplads nu, og som skal have hånden sikkert på rattet og sikre holdbare løsninger i en tid, hvor alting haster.

I partnerskabet styrker I jeres muligheder for at drive de store HR-dagsordener om fremtidens attraktive arbejdsplads i jeres kommune. I bliver klædt på til at lede opad til kommunens direktion og politiske niveau, og I får samtidig et mere sikkert grundlag at stå på, når I skal sikre forankring af de strategiske mål og lede på tværs af organisationen.

I partnerskabet samarbejder kommuner med hinanden og med dygtige forskere og eksperter for at blive klogere på, hvordan vi skaber fremtidens attraktive kommunale arbejdspladser. Partnerskabet deler erfaringer fra praksis og analyser af fremtidens udfordringer og muligheder. Og skaber det foreløbigt største kommunale data- og vidensgrundlag, der skal give jer dybere indsigt i jeres egen organisation og reel lokal forandringskapacitet. 

I partnerskabet bliver der lejlighed til at arbejde med prøvehandlinger, der kan sættes i gang i egen kommune på lige netop de udfordringer, der er vigtigst i din kommune. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 

Som deltagere i partnerskabet får I

 • En individuel rapport, der giver jer indsigter på tre planer med et fremadsynet sigte: En kvantitativ indsigt, som synliggør de største tendenser i medarbejdernes syn på jer som arbejdsplads med styrkepositioner og udviklingspotentialer. En kvalitativ indsigt med skriftlige tilkendegivelser om, hvordan I kan styrke oplevelsen af netop jeres kommune som en attraktiv arbejdsplads endnu mere. Og nøgletalsindsigter, hvor vi samler de vigtigste nøgletal på HR-området, der giver jer indsigter i hvor I adskiller jer ift. sammenlignelige kommuner og dermed bør have særligt fokus.
   
 • Tre hele partnerskabsdage med inspirerende oplæg, de nyeste forsknings input og faciliteret erfaringsudveksling
   
 • Udført en stor lokal surveyundersøgelse blandt de af kommunens medarbejdere I ønsker (vi anbefaler en bred involvering), der giver jer en helt konkret indsigt I jeres kommunes konkrete tiltrækningskraft, konkurrencefordele, medarbejderønsker mv.
   
 • Indsigt i – og adgang til – en aggregeret rapport med samtlige kommunernes undersøgelsesdata. Når vi ser på tværs af kommuner får vi et endnu stærkere billede af hvad der rører sig på tværs af det kommunale arbejdsmarked, som stiller os bedre i stand til at udvikle os og tænke fremad. Hvad virker, når vi taler motivation, rekrutteringstiltag, fastholdelsestiltag mv.
   
 • Konkrete værktøjer til prøvehandlinger, der skal understøtte den lokale forandring og adfærdsændringer i jeres egen kommune. Dermed får I hjælp til at drive arbejde med den attraktive arbejdsplads i jeres kommune, herunder input til hvordan I kan lede både nedad, til siden og opad til direktion og politikere.
   
 • Adgang til et unikt netværk af kommuner, der ligesom jer sætter sig forrest i arbejdet med at sikre adgang til den bedste arbejdskraft i fremtiden og løbende sparring med konsulenter fra Komponent.
   
 • Perspektiver, der gør jer i stand til at lede opad til politikerne og indgå i en konstruktiv dialog med politikere om den store, fælles opgave.
Læs mere Læs mindre
 

Hør Mia Nyborg Jørgensen, Specialkonsulent, fortælle om partnerskabet og hvorfor I skal med. 

Læs mere Læs mindre
 

Lokal undersøgelse af jeres styrkepositioner og udviklingspotentialer

I partnerskabet vil Komponent foretage en stor tværgående surveyundersøgelse blandt kommunernes medarbejdere. Hver kommune vil få udviklet og udleveret en individuel rapport med data og analyseindsigter fra egen kommune, der giver jer indsigter på tre planer med et fremadsynet sigte: 

Kvantitativt – synliggør de største tendenser i medarbejdernes syn på jer som arbejdsplads med styrkepositioner og udviklingspotentialer. Kvalitativt, med skriftlige tilkendegivelser om hvordan I kan styrke oplevelsen af netop jeres kommune som en attraktiv arbejdsplads endnu mere. Nøgletalsindsigter, hvor vi samler de vigtigste nøgletal på HR-området, der giver jer indsigter i hvor I adskiller jer ift. sammenlignelige kommuner og dermed bør have særligt fokus.

Undersøgelsen vil både dække det store aggregerede niveau, samt se ind i eventuelle forskelle og ligheder ved bl.a. forskellige forvaltninger, faggrupper, aldersgrupper, køn, uddannelsesbaggrunde ol. Alt sammen med formålet om at skabe nyttig viden, når vi i fællesskab skal skabe fremtidens attraktive kommunale arbejdsplads.

Det endelige undersøgelsesdesign vil udvikles i forbindelse med partnerskabet og vil bl.a. gøre os klogere på:

 • Oplevelsen af kommunen som arbejdsplads
  • Hvad er styrkesiderne og udviklingsområder ved kommunernes ‘brand’ og indsigt i, hvordan det kan udvikles
    
 • Indsigter i virkningsfulde rekrutterings- og fastholdelsesmetoder
  • Faktorer, der betyder noget for at forskellige grupper søger job i kommunen – og deres vægtning grupper imellem
    
 • Hvordan onboarding-initiativer opleves og kan bruges endnu mere strategisk målrettet forskellige grupper?
   
 • Medarbejdernes ønsker og ideer til indretningen ad fremtidens kommunale arbejdsplads

Udover surveyundersøgelsen resultater vil samtlige kommuner ligeledes få en nøgletalsanalyse over relevante rekrutteringsdata i deres rapport.

Komponent udarbejder spørgeskemaet samt alt nødvendig materiale til at understøtte undersøgelsen såsom guides, mailinvitationer ol., men kommunerne vælger selv hvem og hvor mange af kommunens medarbejdere, der får mulighed for at deltage i undersøgelsen. Komponent stiller sig gerne til rådighed for sparring ifbm. dette.

Spørgeskemaet vil tage 10-14 minutter at svare på, og Komponent anbefaler så bred en involvering som muligt, da det vil styrke kvaliteten af undersøgelsens fund, og jeres efterfølgende data- og beslutningsgrundlag lokalt.

Læs mere Læs mindre
 

Praktisk information

Partnerskabet starter op i efteråret 2023. Surveyundersøgelsen gennemføres lokalt i slutningen af august eller starten af september, og vi mødes derefter til tre partnerskabsdage: 

 • Tirsdag den 3. oktober 2023
 • Mandag den 4. december 2023
 • Tirsdag den 27. februar 2024

For at få mest muligt ud af partnerskabet, skal I sætte tid af til lokale prøvehandlinger mellem partnerskabsdagene. 

Målgruppe

Partnerskabet er for HR-chefer, -konsulenter og -projektledere samt udviklingskonsulenter, der fra centralt hold arbejder med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 

Pris

Det koster 79.000 kr. at deltage i partnerskabet. Inkluderet i prisen er den lokale surveyundersøgelse og deltagelse i de tre partnerskabsdage for op til fem medarbejdere fra samme kommune. Ønsker I at deltage flere, kan det lade sig gøre mod en lille merpris. 

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt og tilmelding

Hvis du har spørgsmål til partnerskabet eller vil høre mere om, hvad du og din kommune får ud af at deltage, er du velkommen til at kontakte os. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig og din kommune, send en mail til Mia Jørgensen på E: minj@komponent.dk. Der er plads til ca. 10 kommuner i partnerskabet, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet. 

MINJ
Specialkonsulent
Mia Nyborg Jørgensen