Den årligt tilbagevendende konference for ledere og medarbejder i kommunale selskaber m.v., der er omfattet af KL’s overenskomster og har personalejura som arbejdsområde.

På KL personalejuridisk konference for kommunale selskaber m.v., der er omfattet af KL's overenskomster, bliver du helt opdateret på de love og nye afgørelser, der præger din hverdag og dine arbejdsopgaver på det personalejuridiske område.

Konferencen retter sig mod ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med personale-juridiske forhold, og som skal kunne tackle både dagligdags og mere komplicerede personalejuridiske problemstillinger. 

3.000 kr.
Sted og startdato
København: 17. november 2022
Se alle dage og tidspunkter
KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
17.11.2022 kl. 09:30 - kl. 16:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Er du i målgruppen?

Konferencen retter sig mod ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med personale-juridiske forhold, og som skal kunne tackle både dagligdags og mere komplicerede personalejuridiske problemstillinger.

Program

Ankomst og morgenmad
Velkomst – introduktion til program
Domme og kendelser – 1- del
Pause
Håndtering af medarbejdere, der ikke er medlem af den overenskomstbærende organisation
Frokost
Hvornår bliver sygdom til handicap og hvordan håndteres sådanne sager?
Pause
Domme og kendelser – 2. del
Eftermiddagspause med bl.a. kaffe og kage
Nye Barselsregler
Pause
Nye regler om beskyttelse mod seksuel Chikane
Afrunding af konferencen

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash