Er der tyndet ud blandt de HR-medarbejdere, der havde kendskab til den kommunale tjenestemandsret, eller er jeres viden blevet lidt rusten?

Der bliver færre og færre tjenestemænd i kommunerne, og derfor er der måske også længere blandt de sager, hvor I har brug for detailkundskab til reglerne.

Hvis du kan genkende dette billede, er vores kursus "Tjenestemandsret på én dag" noget for dig.

Vi gennemgår nemlig præcis de emner, som vi erfaringsmæssigt ved, giver anledning til spørgsmål i kommunerne:

  • Afsked på grund af sygdom, uegnethed eller samarbejdsproblemer
  • Forskellen på en diskretionær og disciplinær afskedigelse, og behandling af disciplinære sager
  • Håndtering af tjenestemænd i forbindelse med besparelser og omorganiseringer, herunder omplacering af tjenestemænd
  • Tjenestemænds pensionsrettigheder ved afsked

 

Dit udbytte
På dette kursus bliver du bliver du opdateret på den nødvendige viden, så du er klædt godt på til at håndtere spørgsmål om tjenestemænd.

 

Undervisere
Undervisere på kurset er chefkonsulent Lotte Bryde og chefkonsulent Inge Fløe Buhl, KL, Jura og EU, som har beskæftiget sig med tjenestemandsret i flere år og dagligt rådgiver kommunerne om disse spørgsmål.

3.850 kr.
Sted og startdato
København: 7. marts 2024
Varighed: 1 Dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V
7. marts 2024 kl. 9:00- 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Program

Velkomst og kort introduktion til
a.Tjenestemandsbegrebet
b.Tjenestemandens pligter
Sondringen mellem diskretionære og disciplinære forhold
Disciplinær afsked
a.Sanktioner
b.Procedureregler
c.Suspension
Frokost
Diskretionær afsked
a.Alder
b.Sygdom
c.Anden utilregnelig årsag
i.Fraværsuegnethed
ii.Samarbejdsproblemer
iii.Uegnethed
Pensionsrettigheder ved afsked
Ændringer i tjenestemandens stilling
a.Omplacering til anden passende stilling
b.Nedlæggelse af stilling
Afrunding og tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash