Den 26. maj kl. 10.00 holdes der ordinær generalforsamling i Komponent

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Bestyrelsens beretning om Komponents virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  3. Beslutning om bestyrelsesvederlag for det kommende år
  4. Beslutning om anvendelse af overskud, herunder om der kan udbetales medlemsbonus, eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
  5. Vedtagelse af justerede vedtægter for Komponent
  6. Vedtagelse af de strategiske målsætninger for Komponent
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelle forslag.

Generalforsamlingen finder sted i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Kalle Syberg Kjær
Centerchef
Kalle Syberg Kjær