Du bliver opdateret om den seneste udvikling inden for et højaktuelt emne, der har stor betydning for kommunernes medvirken til finansiering af anlægsinvesteringer som led i den grønne omstilling.

Kommunale lånegarantier har traditionelt rent juridisk været behandlet som en del af de almindelige uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Inden for de senere år er reguleringen imidlertid blevet mere kompleks. Det skyldes dels en øget tendens til at lovregulere inden for området, som det f.eks. kendes fra fjernvarmesektoren, hvor adgangen til kommunal garantistillelse blev lovfæstet i 2015, dels øget opmærksomhed på de EU-retlige statsstøtteregler. De EU-retlige statsstøtteregler omfatter således også kommunal støtte, der ydes i form af garantier.

Senest har EU-Kommissionen vedtaget en ny gruppefritagelsesforordning, hvor navnlig fjernvarmesektoren i vidt omfang fritages fra statsstøttereglernes anvendelsesområde. Samtidig har regeringen i det nyligt fremsatte lovforslag om ny organisering af affaldssektoren præciseret varmeforsyningslovens regler om opkrævning af garantiprovision. Hertil kommer en mængde ny praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder, som bl.a. sætter fokus på, hvordan en garantiprovision skal beregnes, og hvordan allerede stillede garantier uden garantiprovision lovliggøres.

På kurset vil du endvidere få en introduktion til mulighederne for lånefinansiering hos Kommune­­-Kredit, og til hvordan behandlingen af en lånesag sker i praksis.

Endelig vil du på kurset blive opdateret om seneste nyt inden for de almindelige kommunalfuldmagtsregler, herunder om rammerne for kommuners deltagelse i andre aktiviteter med tilknytning til den grønne omstilling som f.eks. etablering af ladestandere og fremme af lokale energisamarbejder.

Undervisere

Advokat og indehaver Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet energi & miljø
Advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet energi & miljø
Chefjurist Helene Vinten, Kommune Kredit

Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til medarbejdere hos kommuner og forsyningsvirksomheder med ansvar for økonomi og finansiering af grønne projekter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke