Komponent er nu etableret som en selvstændig virksomhed ejet af alle 98 kommuner i forening. Komponent tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling og efteruddannelse, som matcher både de nuværende og fremtidige udfordringer og behov, som kommunerne står med.
Udgivet den 05-02-2021

KL’s bestyrelse besluttede den 21. januar 2021 at etablere Komponent – Kommunernes Udviklingscenter. Nu er Komponent kommet et skridt videre. På en ekstraordinær generalforsamling den 5. februar er der valgt medlemmer til Komponents bestyrelse, og bestyrelsen har konstitueret sig med Kristian Wendelboe som formand og Per B. Christensen som næstformand.

”Komponent skal levere brikkerne til udvikling af kommunerne og kommunernes opgaveløsning til gavn for borgerne. Målet er at give kommunerne ét samlet sted, som både leverer ambitiøs kompetenceudvikling på alle velfærdsområderne, har et stærkt fokus på ledelsesudvikling – og samtidig sikrer, at viden, erfaringer og nye idéer deles på tværs af kommunerne. Jeg glæder mig til sammen med den øvrige bestyrelse at stå i spidsen for at gøre denne vigtige ambition til virkelighed,” siger Kristian Wendelboe, Komponents nye formand.

Den samlede bestyrelse for Komponent ser således ud:

 • Kristian Wendelboe, adm. direktør i KL (formand)

 • Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet for videregående uddannelser (næstformand)

 • Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA

 • Christian Harsløf, direktør i KL

 • Kristian Heunicke, direktør i KL

 • Lasse Karlberg, chefkonsulent i Komponent (medarbejderrepræsentant)

 • Laila Kildesgaard, direktør i KL

 • Hanne Lykke, chefkonsulent i Komponent (medarbejderrepræsentant)

 • Morten Mandøe, cheføkonom i KL

 • Lene Roed, formand for HK/Kommunal

 • Pernille Halberg Salamon, kommunaldirektør i Hørsholm Kommune

 • Maria Steno, selvstændig

 • Niels Nybye Ågesen, kommunaldirektør i Vejle Kommune og formand for KOMDIR

Udover bestyrelsen vil Komponent få tilknyttet et advisory board, som primært kommer til at bestå af medlemmer fra kommunerne. De skal sikre, at Komponent får løbende input fra praksis.

Ét samlet sted for kommunal udvikling

Komponent omfatter blandt andet en sammenlægning af COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), KLK (KL’s Konsulentvirksomhed) og KL’s ledelsesområde. I forbindelse med beslutningen om at etablere Komponent udtalte KL’s formand Jacob Bundsgaard:

”Kommunerne skal hele tiden tilpasse sig nye udfordringer og udnytte nye muligheder for at blive ved med at leve op til borgernes ønsker og forventninger. Formålet med Komponent er at give os ét samlet sted, hvor vi kan trække på kompetencer inden for styring, ledelse og faglig udvikling på velfærdsområderne. Så vi kan sikre ambitiøs kompetenceudvikling af de kommunale politikere, ledere og medarbejdere, som hver eneste dag står med den vigtige opgave at sikre god velfærd til borgerne.”

Han suppleredes af KL’s næstformand Martin Damm:

”Det er vores ambition, at Komponent bliver omdrejningspunktet for kommunal ledelsesudvikling og dermed skaber den røde tråd fra ledelsesopgaven til de efteruddannelsestilbud og den kompetenceudvikling, som kommunerne har brug for. Navnet Komponent signalerer det faktisk meget godt. For en komponent er en del eller et led, der indgår med en bestemt funktion i en større, sammensat helhed. Og dét er præcis Komponents ambition; at være en naturlig del af kommunerne – både den enkelte kommune og det kommunale fællesskab.”

Udvikle kommunernes opgaveløsning til gavn for borgerne

Komponent skal i tæt samspil med KL facilitere tilbud, der aktiverer den viden, som opsamles på tværs af den kommunale sektor, så erfaringer og nye ideer deles hurtigere mellem kommunerne. I følge vedtægterne er Komponents formål bl.a.:

at understøtte og udvikle kommunestyrets opgaveløsning til gavn for fællesskabet og borgerne. Komponent er kommunernes udviklingscenter, der med viden om den kommunale praksis udvikler konkrete aktiviteter og tilbud, som understøtter en effektiv kommunal sektor.

at være kommunernes og andre offentlige institutioners samarbejdspartner i forhold til styring, kvalitetsudvikling, ledelse, rekruttering og organisering.