LØFT som metode i forhold til Barnets Lov, med aktiv inddragelse af barn/ung/familie/netværk og fagpersoner. Dette 3-dags kursus stiller skarpt på, hvordan du i både skriftlige og mundtlige kontakt med borgere og samarbejdspartnere kommunikerer inddragende, ressourcefokuseret, anerkendende og løsningsfokuseret såvel i skrift som i tale.

Vi stiller skarpt på, hvordan du i dialogen med borgere og samarbejdspartnere kommunikerer inddragende, ressourcefokuseret, anerkendende og løsningsfokuseret såvel i skrift som i tale.

”LØFT - løsningsfokuseret tilgang - er en alternativ måde at forholde sig til problemløsning og organisationsudvikling på, hvor det handler om at fokusere på, hvad parterne allerede praktiserer af kloge greb, frem for at rette søgelyset mod den adfærd, der ligger til grund for problemet.” Gro Jonsrud Langslet, Erhvervspsykolog.

Den løsningsfokuserede tilgang har fokus på inddragelse af barn/den unge/ forældre i alle led i samarbejdet – fra start til slut både i vores skriftlige og verbale kommunikation med borgeren. Familien inviteres til at tage ansvar for at finde løsninger på de problemer, der beskrives. Metoden lægger op til inddragelse af familiens og barnets private og professionelle netværks beskrivelser. Der tages afsæt i det der bekymrer og det der fungerer. De konkrete informationer systematiseres og danner grundlag for en samlet vurdering af barnets behov og trivsel i forhold til: Hvad skal ske?

Den løsningsfokuserede metode hjælper til at strukturere indholdet i vores kommunikation med borgeren både skriftligt og mundtligt. Ofte taler og skriver vi i et fagsprog, som kan gøre det vanskeligt for forældrene dels at opleve sig inddraget og dels opleve sig forstået. En forudsætning for at vi lever op til Barnets Lov om inddragelse er, at få borgeren inddraget i løsningerne, at mål og opgaver er tydelige og formuleret i et sprog som borgeren forstår, og at opgaverne beskrives så de kan løses med størst mulig succes for borgerne. 

Den løsningsfokuserede tilgang tager afsæt i en beskrivelse af

 • Familiens/barnets/den unges ressourcer
 • Hvad er det, der bekymrer
 • Undtagelser
 • Komplicerende faktorer
 • Hvad skal ske?

Udbytte

 • Du får et værktøj der fokuserer på aktiv inddragelse af barn/ung/familie/netværk og fagpersoner.
 • Du bliver endnu bedre til at kommunikere løsningsfokuseret i din dialog med borgerne skriftligt og mundtligt, så mål og opgaver bliver tydelige, også for borgeren
 • Du lærer at anvende en løsningsfokuseret og anerkendende tilgang i din skriftlige opgaveløsning
 • Borgerne mødes ud fra en åben og nysgerrig tilgang
 • Du får værktøjer til, hvordan man kan navigere i krydspresset mellem forskellige interesser og logikker
 • Du får værktøjer til at håndtere konfliktfyldte dilemmaer på professionel og konstruktiv vis
 • Du får værktøjer til holde fokus på proces og problemløsning i et anerkendende og løsningsfokuseret perspektiv
 • Du opnår flere konstruktive og positive dialoger med borgerne som både fører til større borgertilfredshed og til større jobtilfredshed, trivsel og arbejdsglæde - du vil opleve færre klager
 • Du får værktøjer til at udvikle et fælles sprog, en fælles metode og en fælles forståelse af de kerneopgaver som fører til den ønskede progression med såvel borger som samarbejdspartnere
 • At vi også i vores skriftlige arbejde inddrager borgerens perspektiv og ”stemme” i en fortælling ”med borgeren” frem for en fortælling ”om borgeren” i forhold til borgerens behov, løsninger og indsatser.

Vi arbejder ud fra jeres praksis, hvor vi omsætter teori og værktøjer til situationer i det daglige tværfaglige samarbejde og i samarbejdet med borgerne.
Kursets praksisnærhed gør det nemt at omsætte udbyttet i den daglige praksis.

Undervisere

Selvstændig konsulent: Lisbeth Munkager, Progress-of-Life.
Lisbeth har undervist i inddragende og ressourcefokuserede metoder i mere end 25 år. Hun har samtidig et indgående kendskab til området, idet hun gennem 6 år har været leder af Familierådgivningen i Helsingør Kommune. Ud over sit virke i Progress of Life, er Lisbeth i dag konsulent i Helsingør Kommune i forhold til vanskelige opgaveløsninger i familierne.

Varighed: 3 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Udbydes som eksternatforløb. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingsen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Målgruppen er teamledere, rådgivere, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer og andre fagpersoner, der arbejder med udsatte børn og unge og/eller børn og unge med handicap.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted