På Sundhedskommunomuddannelsen skrev Gitte Gilbert afgangsprojekt om mulighederne for at flytte opgaver fra læger til lægesekretærerne og på den måde både frigøre ressourcer og økonomi. Læs om afgangsprojektet i Gittes egen artikel
Udgivet den 19-08-2022

#1 Hvilken problemstilling har du undersøgt i dit afgangsprojekt?

Det er vigtigere nu end nogensinde før at være nysgerrig, opsøgende og  innovativ tænkende, når det gælder de rette hænder på de rette opgaver i sundhedsvæsenet. Her spiller lægesekretæren en rigtig stor rolle.

Vi er allerede kommet et godt stykke med at aflaste sygeplejerskerne på det administrative område, så de får mere tid til patienterne. Derfor er det nu tid til at fokusere på, hvordan lægesekretæren bedst muligt kan højne det tværfaglige samarbejde med lægerne. Ved at fokusere på administrativ opgaveglidning og opgaveflytning fra læge til lægesekretær, kan vi højne fagligheden, sikre bedre patientforløb og effektivisere arbejdsgange.

I mit afgangsprojekt har jeg fokuseret på den administrative del af operationsplanlægningen, når patienterne skal have koordineret og booket deres operation. På vores afdeling ligger denne opgave lige nu på lægehænder, men ved at lægesekretæren overtager dele af opgaven, vil det både frigive tid for lægen, gøre hele sygdomsforløbet mere overskueligt for patienten og samtidig gavne økonomien på afdelingen.

#2 Hvordan har du grebet projektet an?

Jeg startede min undersøgelse ved at lave en Quick & Dirty-undersøgelse samt at indhente data fra hospitalets it-portal for at fastsætte min baseline. Herefter var det vigtigt for mit projekt, at jeg både fik inddraget relevante læger, en gruppe af mine lægesekretærkollegaer, den ledende lægesekretær samt afdelingsledelsen. Alle involverede læger var meget interesserede i mit projekt, og jeg fik data retur fra 10 ud af 11 læger.

Lægerne blev bedt om at tidsregistrere hvor meget tid, de brugte dagligt på at koordinere og booke operationer til patienterne. Og lige så vigtigt; hvor meget tid de brugte på at ombooke!

Det kom der nogle øjenåbnende og meget vigtige data ud af, som jeg i to i separate fokusgruppeinterviews fremlagde for henholdsvis tre udvalgte lægesekretærer i den ene gruppe og cheflægen, chefsygeplejersken samt den ledende lægesekretær i den anden gruppe.

Ved interviewene blev begge grupper stillet de samme spørgsmål. Det var så her, at mit projekt for alvor blev interessant!

#3 Hvad nåede du frem til i din undersøgelse og dit projekt?

Ud fra mine undersøgelser viste det sig, at ledelsen var mere end imødekommende over for mine forslag om opgaveglidning på operationsbookingområdet.

Til gengæld var nogle af mine sekretærkollegaer  derimod i begyndelsen noget mere tilbageholdende. Jo mere mine interviews skred frem, desto mere kunne jeg se, at den ydre påvirkning blandt kollegaerne har en utrolig stor betydning og indvirkning. Nogle kollegaer anerkender vigtigheden i at være i front, når det drejer sig om at gribe mulighederne for nye spændende opgaver, mens andre kollegaer er nervøse for det ukendte og for, hvad det vil gøre ved de faste vante rammer.

Efter min mening har jeg fået dobbelt positive resultater ud af mit projekt. På den ene side har jeg fået et stort JA fra ledelsen til at opstarte et pilotprojekt i en del af afdelingen, til at implementere min opgaveglidning fra læge til lægesekretær. Når pilotprojektet er gennemarbejdet, tilrettet og færdigimplementeret, bliver det bredt ud på resten af afdelingen.

Herudover har resultatet af mit projekt givet mig idéer til værktøjer jeg vil bruge for at indvi mine sekretærkolleger på en positiv, tillidsfuld og åben måde i, hvordan vi skal have implementeret resultatet af mit projekt.

#4 Hvordan kan dine resultater påvirke eller ændre måden, du og andre som dig arbejder på?

Mit afgangsprojekt kan i høj grad styrke min arbejdsplads, da opgaveglidning og relevant opgaveflytning fra læge til lægesekretær både vil styrke lægesekretærens opgaveportefølje, frigive vigtig tid for lægerne, sikre mere effektive arbejdsgange for alle faggrupper og samtidig forbedre afdelingens økonomi ved at have de rette hænder til de rette opgaver.

Opgaveglidning og opgaveflytning er noget, der bliver mere og mere aktuelt og yderst vigtigt, hvis vi skal kunne følge med det stigende patientindtag og de konstante effektiviseringer, der er i sundhedsvæsenet.

#5 Hvordan deler du dine opdagelser og resultater med kollegaer, chef, organisation og omverden?

Resultatet af mit afgangsprojekt bliver også præsentationen af, hvordan det skal implementeres på afdelingen.

Ved et udvidet sekretærmøde kommer jeg i samarbejde med min leder til at bruge forskellige jordnære arbejdsredskaber og værktøjer til at fremlægge resultaterne for alle sekretærkollegaer i afdelingen og idéudvikle på hvilke faktorer, der skal tages højde for, når projektet skal implementeres.

Et projekt i denne størrelsesorden, som mit har vist sig at være, kommer til at tage lang tid at implementere. Men i netop dette tilfælde er grundigheden og tiden yderst vigtig for at få projektet til at lykkes.

Jeg er stolt over resultatet og glæder mig til at se mit afgangsprojekt spire og vokse på min afdeling!

Læs mere Læs mindre
 

Med egne ord

Kommunomuddannelsen er en praksisnær videreuddannelse for administrative medarbejdere i kommuner og regioner. Hvert år deltager ca. 2.100 studerende på uddannelsen, og ca. 360 studerende skriver et afgangsprojekt, der behandler konkrete kommunale problemstillinger.

I denne artikelserie deler vi noget af den værdifulde viden, de studerende har produceret, så det kan blive til gavn for andre administrative medarbejdere og andre arbejdspladser.

Kvinde

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg