95-97 % af en leders budget på patient- og borgernære løsninger er bundet op på lønninger. Derfor er det paradoksalt, at vi ofte bruger så lidt energi på at drive og udvikle måden, vi laver vagtplanlægning på - både på hospitalet og i kommunerne! Komponent lancerer nu det formelt kompetencegivende forløb på 10 ECTS - som klæder deltageren på til at varetage fremtidens vagtplanlægning og giver gode redskaber til at få styr på vagtplanlægning i egen afdeling!

Formålet med modulet er, at de studerende udvikler sig fagligt og personligt, så de kan forstå arbejdet med vagtplanlægning og betydningen af dette arbejde.

Undervisningen tager både udgangspunkt i vagtplanlægning i kommuner inden for ældreplejen og i regioner indenfor hospitalerne. Det betyder, at modulet - i første omgang - henvender sig til dig fra Ældreområdet i kommunern og fx som lægesekretær på hospitalet eller fx i psykiatrien. 

Målet er, at den studerende skal udvikle kompetencer til selvstændigt, at kunne foretage praksisnære analyser og udføre opgaver inden for vagtplanlægning - uafhængigt af digitale vagtplanlægningssystemer.

Modulets hovedtemaer:

1. Overordnede rammer for vagtplanlægning

 • Den danske model
 • Lov om arbejdsmiljø
 • Lov om arbejdstid
 • Ferieloven
 • Barselsloven

2. Planlægning - også efter nøgletal

 • Niveau og disponering
 • Vagtplanstyper
 • Principper for vagtplanlægning
 • God kvalitet i plan, data og beslutninger
 • Lokale overenskomster, arbejdstidsregler og tjenestetidssystemer
 • Fremmødeprofiler

3. Dataledelse og driftsstyring

 • Indsamling, bearbejdning og formidling af data
 • Prioritering af personaleressourcer
 • Kapacitetsudnyttelse
 • Forståelse for at balancere mellem organisation, administration, økonomi og ledelse

4. Uformel ledelse

 • Kommunikation
 • Situationsbestemt ledelse
 • Samarbejde og relationel koordinering
 • Uformel ledelse
 • Krydspres i rollen som vagtplanlægger

Udbytte

Viden

De studerende skal

 • have viden om overordnede lovgivningsmæssige rammer for vagtplanlægning
 • forstå sammenhængen mellem de daglige (lokale) regler og aftaler for vagtplanlægning samt overordnede arbejdstidsregler; herunder den danske model
 • have en forståelse for dilemmaer og mulighederne i vagtplanlægning; herunder rollen som 'leder uden formelt personaleansvar'

Færdigheder

De studerende skal

 • kunne anvende centrale funktioner i Excel med udgangspunkt i tidligere vagtplaner
 • kunne anvende vagtplanlægning i praksis
 • kunne finde relevante regler og arbejde systematisk med dem
 • kunne anvende data og datastyring til vagtplanlægningen
 • kunne formidle viden om og forståelse for relevante problemstillinger og handlemuligheder

Kompetencer

De studerende skal

 • blive i stand til selvstændigt at udføre daglige opgaver i arbejdet med vagtplanlægning
 • kunne analysere problemstillinger i spændingsfeltet mellem kapacitet og kompetencer i egen praksis
 • kunne deltage professionelt i udarbejdelse af vagtplanlægning i organisationen
 • kunne udvikle egen praksis og samarbejde i forbindelse med løsning af afdelingens vagtplanlægningsopgaver

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en portfolio.
 

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
ECTS: 10
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev

Undervisning finder sted om onsdagen og et par enkelte torsdage - se nedenstående planlagte undervisningsdage på dette modul.

10.01.24
17.01.24
31.01.24
07.02.24 - læringsgruppedag
29.02.24 - OBS torsdag
07.03.24 - OBS torsdag
14.03.24 - OBS torsdag
20.03.24 - læringsgruppedag
03.04.24
17.04.24


Med forbehold for ændringer.

Eksamen er en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en portfolio.
Afleveing af portfoliog i uge 20
Mundtlig eksamen i uge 22,23,24 eller 25

Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Målgruppen er ansatte i kommuner eller regioner, som enten sidder med vagtplanlægning som funktion, eller som ønsker at opnå kompetencer til at kunne varetage opgaven på sigt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
Laura Nora Andersen
Studievejleder i Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Laura Nora Andersen
LISC
Studievejleder på Sjælland - Kommunomuddannelserne | På barsel
Line Schubert