Når ledelse handler om at le, dele og se!

Her får du indsigt i lederrollers forskellige aspekter, så du kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis. Du får indsigt i og viden om egen ledelsespraksis og kan definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for din egen udvikling og læring. Du får viden om og kendskab til at bruge konkrete ledelses- og procesværktøjer i det daglige - i forhold til fx teamledelse, mødeledelse og ledelse af projekter. Samtidig vil du også lære at vurdere værktøjer kritisk og anvende dem i konkrete situationer.

Du får et teoretisk fundament for at finde ud af, om "ledelse er noget for dig".

Indhold

Modulets hovedtemaer:

Ledelses- og styringssystemer

 • Indhold i ledelsesopgaven – forventninger og krav.

Det personlige lederskab

 • Hvad er det personlige lederskab?
 • Mit ledelsesmæssige ståsted
 • Mig og mit samspil med andre
 • Min personlighed

Ledelse i praksis - træningsbanen

 • Ledelse og kommunikation
 • Konflikthåndtering og den vanskelige ledelsessituation
 • Coaching, spørgeteknik og aktiv lytning
 • Ledelsesmæssige dilemmaer og udfordringer

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have udviklingsbaseret viden om moderne ledelses- og organisationsteori og ledelsesstrømninger
 • forstå lederrollens forskellige aspekter samt rammer og vilkår for offentlig ledelse
 • kunne reflektere over det at være leder og forandringsagent og hvilke personlige træk de selv sætter i spil i ledelsesmæssige situationer.

De studerende skal

 • kunne vurdere centrale metoder og relevante ledelsesværktøjer til ”ledelse i praksis” og anvende i dem i konkrete situationer
 • kunne anvende teori og praksis set i et ledelsesperspektiv, og foretage hensigtsmæssige løsninger/valg i deres daglige job/på arbejdspladsen
 • kunne analysere og vurdere, hvad der er deres egne udfordringer i forhold til forandringsledelse og et evt. fremtidigt lederskab
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdsparter og brugere.

De studerende skal

 • kunne medvirke til proaktiv udvikling i konkrete situationer med henblik på fx selvledelse, teamledelse/-samarbejde og ledelse af projekter
 • kunne deltage proaktivt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til ledelse
 • kunne udvikle egen praksis i konkrete arbejdssituationer med henblik på selvledelse, teamledelse/-samarbejde og ledelse af projekter.
 • kunne forholde sig til mulige perspektiver i modulets temaer og egen arbejdsplads i lyset af en øget digitalisering.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

Synopsen skal tage udgangspunkt i en aktuel ledelsesmæssig problemstilling fra egen arbejdsplads og skal indeholde den studerendes refleksioner over, hvordan problemstillingen kan håndteres. Den studerende skal demonstrere sin evne til kritisk stillingtagen til og forståelse for egen tilgang til begrebet ledelse gennem anvendelse og syntese af teori, analyse og praksis m.v.

 

14.000 kr.
Sted og startdato
Online: August 2024
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Modulets målgruppe er i høj grad studerende som allerede leder i forskellige relationer, når de taler med kollegaer, borgere og brugere. Ledelse ses altså ikke kun som en formel titel, men som en påvirkningsproces af andre henimod forskellige opsatte mål.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
ABS
Specialkonsulent
Anna Solvej Bach Sørensen
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg