HKD

Helle Kræg Damkjær

Studieadministrativ koordinator - Kommunomuddannnelserne

Helle tager sig af den samlede centrale administration af Kommunomuddannelsen. Opgaver som f.eks. opdatering af hjemmeside, udarbejdelse af studieordninger og planlægning af årets forløb ligger på hendes bord. Det gør opgaver i forbindelse med GDPR og vores administrationssystem også.
Find mig på LinkedIn