(1650x1100_webprofil_JAEC)

Janni Elmquist Clausen

Konferencekoordinator på KL-konferencer

Janni er konferencekoordinator i i konferenceenheden, som varetager håndteringen af KL´s konferencer.