MAEA

Marie Elisabeth Andersen

Chefkonsulent

Marie er chefkonsulent i Komponent med fokus på styring og organisationsudvikling på flere kommunale fagområder - særligt det specialiserede socialområde og 0-18-årsområdet. Derudover er Marie en erfaren projektleder og en dygtig facilitator.

Marie arbejder med sagsanalyser på de specialiserede socialområder af faglig styring og praksis på myndighedsområdet. Gennem sagsanalyser vurderer Marie graden af fælles faglig praksis og hensigtsmæssighed ift. faglige og økonomiske afvejninger i kommunens sagsbehandling. Marie arbejder desuden med sociale investeringer med fokus på, hvordan investeringer i borgernære ydelser kan hentes som senere gevinster.

Desuden er Marie en garvet projektleder med projektlederuddannelse fra Finansministeriet/Implement Consulting Group. Marie har flere års erfaring med projektledelse af forskelligartede projekter – fra store tværkommunale projekter til projekter, der går i dybden og på tværs af ledelseslag i en enkelt kommune.

Find mig på LinkedIn