MET

Mette Tranevig

Centerchef

Som centerchef i Center for Velfærd er Mette bl.a. ansvarlig for Komponents omfattende kursusportefølje målrettet ledere og medarbejdere på de store kommunale velfærdsområder. 

En af hendes vigtigste opgaver er at sikre, at vi altid har et aktuelt og opdateret kursus- kompetencetilbud, når f.eks. ny lovgivning, relevant forskning og nye praksisformer fordrer andre måder at løse de kommunale opgaver på.

Derudover er Mette ledelsesmæssigt ansvarlig for administrationen af en række af en række større kompetencetilbud, herunder Sundhedsstyrelsens uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling og Social- og Boligstyrelsens kompetencetilbud til socialpsykiatrien, som begge administreres af Komponent.

Mette har arbejdet med kommunal velfærd i snart 20 år og har beskæftiget sig med både den borgernære drift og den strategiske udvikling, dels som konsulent og leder i Herlev Kommune, dels som chefkonsulent i KL's kontor for social og sundhed.

Mette indgår i Komponents chefgruppe.

Find mig på LinkedIn