Komponent har ageret fødselshjælper på Brønderslev Kommunes nye strategi, der skal sætte politisk retning for kommunens fremtidige udvikling. Det har bl.a. handlet om at skabe politisk ejerskab og inddrage forskellige eksterne interessenter som for eksempel erhvervsliv og Handicaprådet i processen.
Udgivet den 01-07-2019

”I Brønderslev Kommune er vi tæt på det meste – i midten af Vendsyssel - med en direkte linje til beslutninger, forvaltning og det frivillige fællesskab. Her ser vi muligheder frem for begrænsninger, når vi sammen udvikler de kommunale tilbud, erhvervslivet, foreninger, vores landskab og lokalsamfund.”

Sådan lyder de første par linjer i Brønderslev Kommunes nye strategi. En strategi der er blevet til i samarbejde med Komponent (tidl. KLK, red.). Og ifølge kommunaldirektør Søren Steensen er der stor tilfredshed med processen i forbindelse med den nye visions fødsel. 

”Det har været vigtigt at få hjælp udefra, så vi undgik en følelse af, at det var forvaltningen, der forsøgte at presse noget igennem. Derfor har vi fra direktionens side være tilbagetrukket og støttet op fra sidelinjen. Det er lettere for eksterne konsulenter at udfordre”, siger han.

Han forklarer i samme ombæring, at Komponents kendskab til det kommunale landskab var en af hovedårsagerne til, at valget faldt på netop dem, da Brønderslev skulle vælge en samarbejdspartner.

”Vores byråd bestilte en proces for et års tid siden, fordi der var et behov for at få drøftet en ny vision. Vores tidligere vision løb til 2020, og der er desuden kommet en del nye byrådsmedlemmer til. Det har været vigtigt at skabe politisk ejerskab til visionen, og Komponent ved, hvad der rører sig blandt politikerne”, forklarer han.

Inspiration udefra

Visionen tager udgangspunkt i fire pejlemærker, der tilsammen udgør en fælles referenceramme for kommunens politikere og medarbejdere og danner udgangspunkt for kommende politikker og handleplaner i Brønderslev Kommune. På den måde konkretiseres visionen i det daglige arbejde, som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger.

”Målet er at gøre visionen konkret og nærværende, så nu tager vi visionen op i alle fagudvalg med det formål at synliggøre både vision og udvalgenes strategier og handleplaner. Vi skal se på, om strategier og handleplaner nu skal tilrettes, så de passer til visionen. Visionen skal hele tiden være i baghovedet på politikerne, når de tænker på nye politikker og handleplaner”, siger Søren Steensen.

I løbet af processen fandt Komponent ud af, at der var behov for input udefra. Kommunen og KLK lavede derfor syv fagpaneler, der skulle hjælpe byrådet med at se kommunens udfordringer de kommende år. På handicap- og psykiatriområdet bestod panelet for eksempel af medarbejdere, Handicaprådet og formandskabet for kommunens udvalg på området. På økonomiområdet inviterede de erhvervslivet og ejendomsmæglere med for at bl.a. at tale om tilflytning.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig.