Lektor Caroline Howard Grøn fortæller på årets ledertræf om, hvorfor det er sundt en gang imellem at tage et kig i et ledelsesspejl og høre medarbejderne, hvilken ledelse de egentlig oplever, du bedriver. For du leder ikke nødvendigvis på den måde, du har i sinde.
Udgivet den 07-10-2021

God offentlig ledelse gør en forskel for resultaterne for borgerne. Men du leder ikke nødvendigvis på den måde, du har i sinde. Den ledelse, der gør en forskel, er den ledelse, medarbejderne oplever, at du udøver.

Derfor kan det være sundt en gang imellem at tage et kig i et ledelsesspejl og høre medarbejderne, hvilken ledelse de egentlig oplever, du bedriver. Det fortalte lektor Caroline Howard Grøn fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

”Det kan være svært for nogle at tage et kig på sig selv og blive vurderet af sine medarbejdere. Men evaluering – og samtaler om ledelse i det hele taget – er første skridt til at finde ud af, hvordan andre oplever ens ledelse. Det skal man vide, før man meningsfuldt kan begynde at arbejde med sin ledelsespraksis,” siger Caroline Howard Grøn, som har været tovholder på at udvikle det nye fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøj sammen med KL/Komponent, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Ledelsesevaluering giver ledelsesudvikling
Ledelsesevaluering er én måde at få feedback fra sine medarbejdere på. Der kan være andre – kvalitative dialoger fx. Det, der er vigtigt, er, at ledelsesevaluering bliver til ledelsesudvikling. Det er der, det gør en forskel - både for ledere og medarbejdere – og i sidste ende for borgerne.

”Ledelsesevaluering bliver først til ledelsesudvikling, når man går i dialog om resultaterne af evalueringen. Hvad betyder ledelsestemaerne for mig som leder – hvad betyder de for jer som medarbejdere? Hvorfor har vi udfordringer nogle steder og ikke andre? Det er i virkeligheden andet skridt i at skabe ledelsesudvikling – at forstå resultaterne sammen med medarbejderne,” fortæller Caroline Howard Grøn.

Samtaler om ledelse
Ledelsesevaluering er ét blandt flere emner under temaet ’samtalen om din ledelse – jeres værdiskabelse’ på Ledertræf. Der vil være lejlighed til at høre om det nye fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøj. Og der vil blive mulighed for at prøve noget af det fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøj af i en workshop, hvor der også vil være mulighed for at sparre med andre ledere om både det svære og det værdifulde i at få sin ledelse evalueret.

Workshoppen faciliteres af erfarne ledere og konsulenter fra Komponent og KL sammen med kommunale ledere, der deler deres erfaringer med og overvejelser om at blive ledelsesevalueret. Lektor Caroline Howard Grøn glæder sig til dagen.

”Jeg tror mange ledere vil kunne blive klogere på, hvad de kan forvente at få ud af at blive ledelsesevalueret – og måske også få afmonteret nogle bekymringer. Det er i hvert fald godt at få talt med andre ledere om overvejelserne for at kunne få maksimalt udbytte af at blive evalueret. Og så bliver det sikkert også sjovt at deltage i workshoppen. Jeg glæder mig i hvert fald til at tale med en masse kommunale ledere,” siger Caroline Howard Grøn.