Styrk din personlige ledelseskraft som ny leder gennem et skræddersyet forløb, der med fokus på personlig udvikling, praksisnære moduler og værktøjer hjælper dig med en succesfuld start som ny leder.

Ledelse er noget, der mærkes og opleves af dine medarbejdere og din organisation.

Derfor er det afgørende, at du som ny leder er opmærksom på, hvordan du bidrager til mening, retning og følgeskab.

Men effekten af dine ledelse stopper ikke der. Din ledelse har også betydning for, hvordan borgere, virksomheder, foreninger og lokalsamfund oplever kontakten eller samarbejdet med din organisation. 

Det er svært at undgå, at der før eller siden vil opstå tvivl og ambivalente følelser i ledelsesrummet som ny leder.

De drømme, du havde om at blive leder, bliver måske opslugt af ressourceknaphed og interessentdagsordener. Det kan skabe dilemmaer og gå ud over trivslen og arbejdsfællesskaberne, og svære samtaler kan opstå.  

På forløbet Ny Leder, bliver du klædt på til de dilemmaer og udfordringer, du står midt i som ny leder.

16.750 kr.
Sted og startdato
Fredericia: 23. oktober 2024
Se tid og sted for det valgte forløb
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

Personlig samtale: 09.-10 september

Dag 1: 23. oktober 2024 kl. 9.00 - kl. 15.00

Dag 2 og 3: 18. november kl. 9.00 - 19. november 2024 kl. 15.00 - internat

Dag 4: 7. januar 2025 kl. 9.00 - kl. 15.00

Personlig samtale: 20.-21. januar 2025
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kontakt os for tilbud.

Er du i målgruppen?

Kurset er for dig, der er er ny leder med personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere. Du har maksimalt været leder i 2 år. 

 

Den nødvendige kompetenceudvikling til at lykkes i jobbet som ny leder.

Forløbet giver dig de kompetencer, som det kræves, når du skal lykkes i jobbet som ny leder. 

Stå stærkt i dit lederskab, og vær sikker på, at værktøjskassen er fyldt op med konkrete og praksisnære ledelsesgreb.

Deltag og få:

 • Et skræddersyet forløb                   
 • Praksisnær undervisning
 • Personlige samtaler

Skræddersyet forløb med fokus på at læring sker ved at have tid til forankring

Du bliver en del af et ambitiøst og specialdesignet forløb.
Forløbet bygges på et fundament, bestående af dine egne og medkursisters egne erfaringer og udfordringer som nye ledere, og er skræddersyet ud fra jeres behov.

2 personlige samtaler

Personlige samtaler danner rammen om 4 praksisnære moduler. 

I den første samtale vil vi have fokus på, hvilke opgaver og problematikker og udfordringer du er optaget af. Dine og dine medstuderendes problematikker og udfordringer bruger vi til at skræddersy forløbet, så det passer til jeres behov. 

I den sidste samtale følger vi op på din personlige læringsproces med det formål at skærpe din egen opmærksomhed på egen positionering, ledelses- og handlekraft og fortsatte udviklingspunkter. Det er vores ønske at dit fokus skal styrke dig organisatorisk og personligt så du lykkes bedst mulig sammen med andre.

4 praksisnære moduler

4 praksisnære moduler hvor dine egne og medstuderendes personlige erfaringer bringes i spil.

Dagene faciliteres i en vekselvirkning mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser, hvor vi gør brug af forskellige medier som inspirationskilde. En levende undervisning, hvor der er plads til at vi griber det der opstår i rummet, så vi sammen bliver klogere på os selv og i vores samspil.

Små prøvehandlinger mellem modulerne bidrager til nye erkendelser som vil skærpe din opmærksomhed på egen kommunikation og ledelsesstil og derigennem styrke din egen ledelsespraksis.

Målgruppe

Forløbet er for dig, der er ny leder med personaleansvar. Hvis du lige er blevet leder, så kan forløbet hjælpe dig med at komme godt fra start. Du vil komme til at stå stærkere i din nye rolle inden daglige ledelsesdilemmaer rammer dig.

Vi anbefaler at du maks. har været leder i 2 år.

Målgruppe Ny leder

Dit udbytte

 • Du bliver klogere på dine egne personlige mestringsstrategier, i din rolle som leder.  
 • Du bliver sikker på, hvad du ‘står på’ og hvad dit udviklingsfokus kan være.  
 • Du får en værktøjskasse fyldt med relevante ledelsesgreb der kan understøtte dig i rejsen som ny leder.
 • Du får personlig sparring ift. dine egne udfordringer som ny leder 
 • Få et netværk af andre nye ledere som du kan sparre med 
Læs mere Læs mindre

Din organisations udbytte

 • En leder med fokus på samspillet mellem resultater, kvalitet og trivsel 
 • En leder, der tager ansvar for organisatorisk helhedstænkning 
 • En leder, der kan stå i kompleksitet og samtidig navigere situationsbestemt 
 • En leder med selvindsigt og forståelse for egen rolle, egne faldgruber og ledelsesudfordringer 
 • En leder, der har fået flere ledelsesværktøjer, der understøtter den fortsatte gejst i at bedrive ledelse

Tidligere deltager udtaler

”Udover at lære rigtig meget om mig selv,
så gav forløbet mig mere selvtillid i rygsækken,
som jeg bruger, når jeg møder nye udfordringer
i mit job som leder. Samtidig fik jeg mulighed
for at sparre med andre nye ledere, som også
sidder i samme ”dilemmaer” som mig”

 

Asbjørn Skov Viller
Viceleder, Nr. Felding Skole & Børnehus

Asbjørn Skov Viller

Forløbets opbygning

Vi starter forløbet med en halv times personlig samtale. Samtalen bruger vi til at udforme forløbet, så det er skræddersyet til dig og dine medstuderende. 

 • Hvilken værdi skaber ledelse 
 • Ny i ledelse - trædesten og snubletråde, undersøgelser m.v.
 • Ledelse overalt - Styringsparadigmer
 • Lederrollen og ledelsesarenaer
 • Den forvaltningsmæssige ramme omkring dit lederskab
 • Distribueret ledelse
 • Effektiv responsproces
 • Prøvehandlinger

(Overnatning mellem dag 2 og 3)

 • Dagens refleksionspørgsmål og opfølgning på prøvehandlinger
 • Caseoplæg - effektiv responsproces
 • Ledelses og beslutningsrmmet. Lederen som beslutningstager
 • Sprog, kultur og organisationsudvikling
 • Caseoplæg - effektiv responsproces
 • Genspejling - besøg udefra

(Overnatning mellem dag 2 og 3)

 • Reflektionsspørgsmål
 • Autoritet og følgeskab - case
 • Personlig posistionering og ledelseskraft
 • Caseoplæg - effektiv responsproces
 • Selvledelse og mestring af dilemmaer og paradokser
 • Caseoplæg - effektiv responsproces
 • Prøvehandlinger - personlige udviklingspunkter
 • Dagens refleksion - spørgsmål og opfølgning på prøvehandlinger
 • De organisatoriske samtaler - personlig kommunikations- og beslutningsstil
 • Caseoplæg - effektiv responsproces
 • Ledelseskommunikation - budskaber og de svære samtaler
 • Caseoplæg - effektiv responsproces
 • Personlige udviklingspunkter til opfølgningsdagen

Vi afslutter forløbet med en halv times personlig samtale. Samtalen vil foregå digitalt. Vi har fokus på dine udfordringer og problemstillinger fra dit arbejdsliv.

 

Mød dine undervisere

Hanne Lykke

Hanne Lykke
Chefkonsulent i Komponent

Hanne Lykke arbejder med ledertalentudvikling i Komponent med afsæt i mere end 25 års erfaring fra kommune og regioner, heraf 10 år som forvaltningschef og direktionsmedlem.

Hanne vil se jer og møde jer lige der hvor I er, samtidig med at hun er i stand til at skabe små forstyrrelser i jeres antagelser og forforståelse omkring ledelse og jeres organisatoriske samspil.

Lisbeth Tarp Mouritzen

Lisbeth Tarp Mouritzen
Chefkonsulent i Komponent

Lisbeth er chefkonsulent i Komponent og har over 10 års erfaring med talentudviklingsforløb for medarbejdere og nye ledere i kommuner.

Lisbeth har bl.a. en lang erfaring i at designe kompetenceudviklingsforløb for kommunale ledere på organisations-, gruppe og individniveau herunder samtaler med ledelsesgrupper og enkelte ledere om ledelse og udvikling af ledelse i de pågældende organisationer.

Praktisk Information

Forløbet henvender sig til dig, der er ny som ledere og har personaleansvar. For at få mest ud af forløbet bør du højst have to års erfaring som leder. 

På forløbet går vi praksisnært til værks. 
Vi møder dig, lige præcis, hvor du er som ny leder, og med de udfordringer du står med.


Du får kendskab til en række værktøjer, som du kan bruge som leder med personaleansvar.

 

Cirka 1 måned inden første undervisningsdag inviterer vi til en personlig samtale. Samtalen varer i 30 minutters og afholdes online. Her snakker vi om de udfordringer du står i som ny leder.

Vi afslutter forløbet med en personlig samtale, der varer 30 minutter. Samtalen afholdes online 2 uger efter sidste undervisningsdag. 

Du vil modtage et digitalt bevis efter forløbets afslutning. Beviset sendes digitalt via platformen DiplomaSafe.

Mellem dag 2 og 3 overnatter vi på Trinity Hotel i Fredericia. Forplejning er inklusiv i prisen på forløbet.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Hvorfor vælge Komponent?

Komponent har gennem mere end 20 år arbejdet med offentlig leder- og talentudvikling. Vi tilbyder et skræddersyet personligt udviklingsforløb til dig, som er ny leder.

Et forløb, hvor du får mulighed for at træde ind i et fællesskab af nye ledere, hvor du udforsker god ledelse, egen ledelseskraft og den myndighedsramme, du skal agere indenfor. 

Søg om støtte 

Du kan søge om støtte på op til 80% af kursusafgiften hos Den Kommunale Kompetence fond.

Ansøg direkte her:

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke