Få glade nye medarbejdere, som giver værdi: To dages kursus med viden og metoder til at udvikle gode onboardingprocesser og styrke praksis

Hvordan sikrer man en vellykket onboarding af nye medarbejdere i den kommunale verden? Du tænker sikkert, at I gør jer umage, men processen med at få nye medarbejdere med ombord på holdet er kompleks, og bare få fejl eller undladelser kan få konsekvenser for værdiskabelsen og kulturen – og skabe mistillid hos dine nuværende ansatte og i sidste ende; borgerne i din kommune.

En succesfuld onboarding handler ikke blot om den første velkomst og introduktioner til vigtige relationer og systemer på arbejdspladsen. At lykkes med at fastholde nye medarbejdere i jobbet er en kompliceret psykosocial socialiseringsproces, som strækker sig over mange måneder – ja måske flere år, inden den nye medarbejder kan performe, være en aktiv og værdsat bidragsyder på holdet, og ikke mindst føle at han hører til.

Potentielle udfordringer i kommunen i dag:

  • Mange ansatte forlader arbejdspladsen igen efter (for) kort tids ansættelse
  • Mange forholdsvist nyansatte har et højt sygefravær
  • Medarbejdere spilder en masse tid på at overtage, sætte sig ind i opgaver og samle op efter tidligere ansatte som følge af en stor personaleomsætning
  • Medarbejdere bruger uforholdsvis meget tid på at lede efter kontaktpersoner i netværket, lede efter al den tavse viden som tidligere medarbejdere besad

Hvis du kan genkende bare én af pindene, så er der formentlig et udviklingspotentiale for at styrke jeres praksis og processer til succesfuld onboarding.

Ledelseskommissionen sætter fokus på evnen til at sætte holdet:

Ledelseskommissionen sætter i deres anbefalinger fokus på at man som leder påtager sig ansvaret for at fastholde og udvikle sine medarbejdere så man til enhver tid har det rigtige hold, der kan løse de rigtige opgaver.

Derfor må kommunernes HR-strategier og strukturer være aktivt understøttende i tæt samspil med den opmærksomhed og indsats, den enkelte leder skal yde. Og det haster – kampen om de unge og de bedst kvalificerede er i gang, og der skal tænkes nyt og anderledes i forhold til processer og indhold, når vi tager imod nye medarbejdere.

Lær metoderne til god onboarding på kurset, og gør jeres afdeling eller enhed til stedet, hvor den nye medarbejder bliver et værdiskabende aktiv – hurtigt og fortsat...

Du har som leder mandat til og mulighed for at ændre på jeres nuværende onboardingproces – og i samarbejde med din HR-partner lykkes med succesfuld onboarding. Som personaleansvarlig har du det fulde ansvar for at den nye medarbejder - på den ene side føler sig set, hørt og mødt - og på den anden side yder og lever op til sit bedste.

COKs kursus om onboarding – sæt det rigtige hold, er et kursusforløb, som sætter fokus på hvordan din onboardingpraksis skal være fremadrettet, så du kan få nye medarbejdere godt ombord og beholde dem længe – til glæde for borgere og brugere.
Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, præsentation af metoder og praktiske eksempler, øvelser i grupper samt arbejde på jeres kommende onboardingprogram.

Forinden kurset vil du modtage et elektronisk spørgeskema, som både afdækker jeres nuværende onboardingelementer og jeres strategiske perspektiver.

Dit udbytte efter kurset:

  • Du arbejder med kommunal onboarding og dets udfordringerne fra din hverdag som leder
  • Du lærer at udvikle, designe og skabe et værdifuldt og effektivt onboarding program i den kommunale verden. Vi nøjes ikke bare med teorier, men ser på hvordan du som leder kan gøre det konkret, og hvad der er brug for?
  • Du lærer at arbejde med onboarding under særlige forhold, f.eks. onboarding af ledere og onboarding af vikarer, konsulenter og lignende
  • Du lærer at arbejde med træning af ledere og HR i onboarding og onboardingaktiviteter
  • Du får styrket dit netværk med andre ledere
  • Du får styrket jeres egen plan for onboarding af nye medarbejdere

Oplægsholdere

Hvem møder jeg som oplægsholder og facilitator på dagene?

Du møder bl.a. Centerchef for Borger, Økonomi og IT - Kenneth Andersen, Ishøj Kommune. Kenneth har været kommunal leder igennem mange år, og har mange års erfaringer med guldgruber og faldgruber i kommunal onboarding. Kenneth har tillige flere års erfaring som underviser på Kommunom og Den Offentlige Lederuddannelse.

Du møder også områdechef Christina Nüssler, Komponent. Christina arbejder i feltet mellem strategi, ledelse og organisationsudvikling. Hun har mere end 15 års erfaring som konsulent og underviser og dertil mange års erfaring som leder med fokus på hele processen fra at spotte de rette, få nye medarbejdere godt ombord i organisationen og fortsat udvikle deres potentiale.

Varighed: 2 dage
Er du i målgruppen?

Personaleledere og HR partnere, der er ansvarlige for at tiltrække, udvælge/ansætte og udvikle de rigtige personer til det rette job i den kommunale organisation.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
CMN
Centerchef
Christina Nüssler