Dette 4 dages træningsforløb er målrettet kommunale lederteams, der arbejder tæt på den kommunale drift og velfærdsproduktion. Forløbet er dermed relevant for både skolens lederteam, lederteamet i ydelsescentret på beskæftigelsesområdet, lederteamet i borgerservicecentret, dagtilbudslederne organiseret under samme chef, driftslederteamet på Teknik og miljø området og mange flere…

Hvad får du/I ud af forløbet?

Du/I får indsigt i egen beslutningsstil og bliver bedre til at forstå og optimere beslutningsprocesser i eget team – til gavn for organisation og løsning af kerneopgaven. 

Du/I bliver bedre til at arbejde målrettet med jeres kollektive intelligens i teamet og dermed bruge hinandens evner og kompetencer ind i samarbejdet.

Du/I får en værktøjskasse af redskaber til involvering, som understøtter bedre samspil i teamet og med konkret værdi for organisationen.

Du/I kommer til at arbejde med afsæt i aktuelle problemstillinger fra egen hverdag og praksis og derfor arbejder teamet, mens I træner og udvikler jer sammen. 

Forløbet vil kort fortalt styrke jeres samspil som lederteam og få jer til at træffe bedre beslutninger!

Forløbets DNA

Praksis og træning er i forgrunden, mens vi arbejder på en baggrund af forskningsbaseret viden og internationalt anerkendte metoder og værktøjer.

De centrale byggesten i forløbet er hhv. Kollektiv intelligens (Anita Woolley), Beslutningsprocesser og 
Beslutningsstile (Michael Driver og Rikard Larsson) og Psykologisk tryghed (Amy Edmondsen). 

I kommer til at løse opgaver og tage beslutninger sammen. Her kigger vi på jeres samspil og beslutningskvalitet.

Derudover arbejdes med en række involverende og dialogbaserede greb til gode teamprocesser. 

Læs mere om forløbet her: Undervisere

Bo Vestergaard er selvstændig konsulent og Cand. Scient. Adm. med en toårig efteruddannelse som facilitator og proceskonsulent. Bo har fokus på at skabe kollektiv intelligens i beslutningsforløb i udviklings- forandrings- og implementeringsprocesser såvel som i de ”små” daglige beslutningsforløb i hverdagens drift. 

John Møldrup er chefkonsulent i Komponent – Kommunernes udviklingscenter, hvor han er ekspert i proces- og innovationsledelse – et område, hvor han gennem mange år har opbygget stærke teoretiske og praktiske kompetencer. John er også en stærk formidler med fokus på at arbejde med omsætning af teori til praksis.

Jesper Bubandt Toft er selvstændig konsulent og Cand. Psych. Jespers fokus er på forandringsledelse og facilitering især for store virksomheder. Med en fortid som direktør og partner i konsulenthuset Workz og chefrådgiver i Center for Ledelse har han stor erfaring i at udvikle træningsforløb for ledere.

Sted og startdato
Aarhus: 21. februar 2024
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N

Dag 1
21. februar 2024 kl. 9.00 - kl. 16.00

Dag 2
22. februar 2024 kl. 9.00 - kl. 16.00

Dag 3
21. marts 2024 kl. 9.00 - kl. 16.00

Dag 4
26. april 2024 kl. 9.00 - kl. 16.00

Der er morgenmad fra kl. 08:30 og gratis parkering ved lokalet.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Træningsforløbet er målrettet kommunale lederteams, der arbejder tæt på den kommunale drift og velfærdsproduktion.

Optimalt deltager I som fuldtalligt dagligt lederteam. I kan også deltage sammen med flere lederkolleger fra fx tværgående teamsamarbejder.

Pris 39.500 kr. pr lederteam med op til 5 deltagere

Prisen for forløbet er 39.500 kroner pr. lederteam med op til 5 deltagere, inklusive materialer og forplejning (kontakt os, hvis I er flere i teamet, så finder vi en pris

Undervisere

Bo Vestergaard er selvstændig konsulent og Cand. Scient. Adm. med en toårig efteruddannelse som facilitator og proceskonsulent. Bo har fokus på at skabe kollektiv intelligens i beslutningsforløb i udviklings- forandrings- og implementeringsprocesser såvel som i de ”små” daglige beslutningsforløb i hverdagens drift. 

John Møldrup er chefkonsulent i Komponent – Kommunernes udviklingscenter, hvor han er ekspert i proces- og innovationsledelse – et område, hvor han gennem mange år har opbygget stærke teoretiske og praktiske kompetencer. John er også en stærk formidler med fokus på at arbejde med omsætning af teori til praksis.

Jesper Bubandt Toft er selvstændig konsulent og Cand. Psych. Jespers fokus er på forandringsledelse og facilitering især for store virksomheder. Med en fortid som direktør og partner i konsulenthuset Workz og chefrådgiver i Center for Ledelse har han stor erfaring i at udvikle træningsforløb for ledere.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

CMN
Centerchef
Christina Nüssler
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek