Sammen med Uddannelsesfagligt Råd i Region Hovedstaden har Komponent udviklet og gennemført et forløb, som sætter fokus på at styrke lægesekretærernes sundhedsjuridiske kompetencer - og samtidig lanceret det som model, der kan tilpasses den enkeltes niveau og ønsker. Det betyder, at du som lægesekretær kan uddanne dig i 'små bidder', og samtidig få 'smag for uddannelse'.

Sammen med Uddannelsesfagligt Råd i Region Hovedstaden har Komponent udviklet og gennemført et forløb, som sætter fokus på at styrke lægesekretærernes sundhedsjuridiske kompetencer - og samtidig lanceret det som model, der kan tilpasses den enkeltes niveau og ønsker. Det betyder, at du som lægesekretær kan uddanne dig i 'små bidder', og samtidig få 'smag for uddannelse'.

3 dages forløb - med mellemrum mellem dagene

Kurset på tre dage handler om at styrke viden om patientrettigheder og sundhedsjura. Vi kommer omkring temaer som:

 • Retten til sundhedsydelser og vilkårene for at levere dem
 • Informeret samtykke
 • Pligt til at føre journal og aktindsigt
 • Indhentning og videregivelse af patientoplysninger
 • Delegering af sundhedsfagligt virke
 • Overblik over reglerne om tvangsbehandlinger
 • Klage og erstatningsreglerne
 • Utilsigtede hændelser

De tre kursusdage koster kr. 5.500 ekskl. moms pr deltager og kan afholdes lokalt eller regionalt – fx på hospitalet. Undervisningen varetages af kvalificerede og kompetente sundhedsjurister.

Top-op-modellen

Modellen består af tre kursusdage, fem uddannelsesdage og en skriftlig eksamen med 10 ECTS-point.

Hvis den enkelte lægesekretær ønsker det, så kan kurset suppleres med yderligere fem dages undervisning, hvoraf tre af undervisningsgangene er online. Undervisningen bygger oven på de sundhedsjuridiske temaer fra kurset og handler om:

 • Fremtidens sundhedsvæsen
 • Sundhedsvæsenets opgaver og struktur
 • Budget, mål, indsatser og ressourceallokering

Læs mere her om temaerne - udover de juridiske aspekter her

 

Læs mere Læs mindre
Opbygning af forløb

Hvis den enkelte lægesekretær ønsker det, så kan hele forløbet (kursus+undervisning) afsluttes med en skriftlig eksamen, hvor man har 48 timer til at besvare en opgave. Hvis man tager hele forløbet, så udstedes der bevis på 10 ECTS.

De fem undervisningsdage koster kr. 9.450 kr. ekskl. moms pr deltager og kan afholdes lokalt eller regionalt – fx på hospitalet. Undervisningen varetages af kvalificerede og kompetente sundhedsjurister.

Den regionale kompetencefond

Da hele forløbet er berammet med ECTS-point og tæller et modul på Sundhedskommunomuddannelsen, så er der mulighed for at søge Den Regionale Kompetencefond om støtte. 

Læs mere her

Fonden giver 100% tilskud til Sundhedskommunom, og der kan søges til en fuld Sundhedskommunom på én gang eller til enkeltmoduler. Udgifter til bøger og transport dækkes også.

Det årlige beløb er forhøjet fra 25.000 kr. til 30.000 kr. pr. deltager, og der kan søges enkeltvist eller via gruppeansøgninger.

Læs mere Læs mindre

Fordele ved modellen for dig og jeres lægesekretærer

 • At der bliver mulighed for at starte blødt på kompetenceudvikling og derefter enten lade det være fint eller bygge videre derfra (TOP OP modellen).
 • At lægesekretæren kan tage et modul på 10 ECTS, hvor dele af undervisningen foregår online. Det vil alt andet lige gøre det lettere at få plads i hverdagen til at følge kompetencegivende undervisning.
 • At lægesekretærer i regionen, som er uddannet efter den nuværende lægesekretæruddannelse, kan få ”den sidste” af de vigtigste ændrede elementer, der kommer med den nye uddannelse. 

Modellen er allerede afviklet med stor succes i Region Hovedstaden.

Glad kvinde

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen