Bliv klogere på Kommunernes Telt på Folkemødet
Udgivet den 17-12-2021

Vi glæder os til Folkemødet den 16.-19. juni, hvor Komponent og KL sammen med kommunerne og en række andre organisationer inviterer Danmark inden for i Kommunernes Telt.

Her kan gæster møde kommunerne, blive klogere på de vigtige opgaver, kommunerne løser, og få indsigt i de dilemmaer, som kommunerne står i.

Det sker både gennem vedkommende debatter og uformelle snakke om stort og småt. Med andre ord: Kommunernes Telt bliver mødestedet med alle, der har interesse i kommunalpolitik, det kommunale folkestyre og kommunernes kerneopgaver.

Programmet begynder torsdag d. 16. juni kl. 13.00 og slutter lørdag aften. Udover en hel række kommuner, kan du bl.a. møde KL, Komponent, Kommunaldirektørforeningen, KOMBIT, Klimatorium, Dansk Flygtningehjælp, Socialøkonomisk Alliance og Væksthus for Ledelse.

 

Her finder du Kommunernes Telt

Ligesom tidligere år er Kommunernes Telt centralt placeret i nærheden af Folkemødehuset og Allinge Røgeri med udsigt til Østersøen. Find os her og kig forbi, hvis du brænder for kommunerne!

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 
 

Program

Vi tager forbehold for ændringer

Læs mere Læs mindre

Kl. 13.00: Klimapolitiker for en dag!

KL

Kommunalvalget i 2021 blev et klimavalg – hver tredje vælger lod klima bestemme hvor krydset blev sat. Men når klima bliver konkret venter dilemmaer og svære beslutninger for landets byrødder.

Kom og vær klimapolitiker for en dag! Er det bygninger, biler, bøffer eller noget helt andet, du ville fokusere på, hvis du skulle være med til at beslutte en lokal klimaindsats? Deltag i et spil om klimaet, hvor du selv har kortene på hånden og skal være med til at prioritere hvor CO2-reduktionerne skal findes.

Spilmester er Johan Brødsgaard (B), formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og viceborgmester i Silkeborg Kommune. Spillet sættes i gang med en kort beretning om, hvordan det er anvendt i praksis, som en del af klimaarbejdet i Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse fra Elisabeth Gadegaard Wolstrup, direktør i Ballerup Kommune. Johan Brødsgaard runder spillet af.


Kl. 14:00 Nyt politisk lederskab - nye tider, nye roller? 

Kommunaldirektørforeningen

Hvilke ønsker har nutidens kommunalpolitikere, og hvad betyder det for embedsmandens rolle?

Hvilke nye ønsker og behov giver nutidens kommunalpolitikere udtryk for, og hvad betyder det for embedsmandsrollen og de rammer, der fortsat har afsæt i styrelsesloven fra 1971? Hvor opstår de store udfordringer, sammenstød og dilemmaer – og hvad betyder det for vores måde at bedrive ledelse i 2022?
Flere peger blandt andet på forandring i kommunalpolitikernes fokus, nye måder at interagere med borgerne og ændrede vilkår for kommunikation for både politikere embedsfolk. Kommunaldirektørforeningen, KOMDIR, inviterer til dialog og debat om ændringerne i rammerne for ledelsen af den offentlige sektor og vores velfærdsstat anno 2022.

v. Lisbeth Knudsen, adm. Direktør i Mandag Morgen, Tomas Terkildsen, adm. direktør i DJØF, Arne Ullum, Chefredaktør v. NB Økonomi og Kommunaldirektører Stine Johansen, Christine Brochdorf og Niels Ågesen


Kl. 15:00 Vi har frisat vores dagtilbudsledere – hør hvordan!

Furesø Kommune

I Furesø har vi frisat vores ledere! Dagtilbudslederne har ledelsesrummet i eget dagtilbud og ejerskab til beslutninger for hele området – til gavn for børnene.

Kom og hør udvalgsformand Muhammed, fællestillidsrepræsentant BUPL Jane og dagtilbudschef Anna drøfte, hvordan vi frisætter lederne og hvad det betyder for børnenes trivsel, dannelse, læring og udvikling.

Vi taler også om, hvad der kan frisætte dagtilbudsområdet endnu mere? En af idéerne fra vores frisættelsesworkshop er mindre gruppestørrelser for at understøtte inkluderende børnefællesskaber.

v. Muhammed Bektas (A), formand for børn og skoleudvalget i Furesø Kommune, Jon Olufson, Formand for BUPL Storkøbenhavn og Anna Fosdal, dagtilbudschef i Furesø Kommune.


Kl. 16:00 Haves: Vilje til velfærd - Mangles: Penge og arbejdskraft

KL

KL har sat politikere og meningsdannere stævne til en debat om fremtidens velfærd i kommunernes telt.

Grundlaget for det højt besungne velfærdssamfund er ikke, som det har været.

Der er intet økonomisk råderum at investere i mere velfærd. Og selv, hvis der var penge til at ansætte flere pædagoger, sosu-assistenter, lærere eller sygeplejersker, så er der langt fra altid nogen at ansætte. Allerede i dag forbliver mange stillinger ubesatte, fordi der ikke er kvalificerede ansøgere og det er en udvikling, som kun tager til.

Samtidig tegner borgerne forsikringer, vælge private løsninger og sende børnene i privatskole som aldrig før. Det rejser spørgsmål om styrken af den tillid og det fællesskab, som velfærdssamfundet hviler på. Endelig er det en bunden opgave, at fremtidens velfærd skal være mere grøn, at vi skal håndtere klimaforandringerne og at vi sammen skal vende den udvikling, hvor alt for mange unge kæmper med psykisk mistrivsel.

KL har sat toneangivende politikere stævne til en debat om, hvordan vi skaber god velfærd for alle, når vi både mangler penge og hænder.

v. Martin Damm (V), formand for KL og borgmester i Kalundborg Kommune, Thomas Gyldal Petersen (A), Borgmester Herlev Kommune, Sisse Marie Welling (F) , Sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune, Flemming Besenbacher, Professor emeritus, tidligere bestyrelsesformand for Carlsbergfonden, Susanne Ekman, forfatter og lektor, RUC, Christian Budde (V), Rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Moderator: Amalie Kestler, Chefredaktør på Politiken 


Kl. 17:00 Hvorfor mistrives flere og flere unge – og hvad gør vi ved det?

Gentofte Kommune

Mange unge suser af sted gennem skole og uddannelse og livet, men flere og flere har det skidt. Unge der mistrives, er blevet dagens orden i alle dele af landet. Sideløbende er der både landspolitisk og i kommunerne et stort fokus på, at de unge med nye regler skal leve sundere ved bl.a. at drikke mindre. Kan meget alkohol ses i en sammenhæng med en øget mistrivsel? Holder det, og gør vi nok for de unge?  

Debatten vil bl.a. komme omkring spørgsmål som:

Er ændrede regler og forbud mod alkohol nøglen til at unge drikker mindre og trives bedre? Er fester med alkohol netop unges mulighed for at stemple ud af præstationskulturen og stresse af? Kan vi blive klogere af at se nærmere på Island og deres model, hvor trivslen blandt unge falder og falder samtidig med, de drikker mindre og mindre? Har vi tilstrækkelig viden og værktøjer til at hjælpe og forstå de unge? Skal vi alle op i et helt andet gear og skifte spor i forhold til indsatser for de unge? Er de unges alkoholvaner og en øget mistrivsel blot en afspejling af de voksnes kultur – og er det der, vi skal tage fat?

v. Michael Fenger (C), borgmester i Gentofte Kommune, Katrine Evelyn Jensen, forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.

Moderator: Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker og stiftende partner i Future Navigator


Kl. 18:00 Bornholms Børnealliance - Det bedste og det værste

Bornholms Regionskommune

Et ærligt indblik og debat om partnerskaber og alliancer mellem kommune og civilsamfund

De vilde problemer kan ikke løses i siloer. Velfærden er under pres og politikere og magthavere efterspørger nye samarbejder og inddragelse af civilsamfundet og frivillige kræfter til at løfte med i partnerskaber og alliancer.   

Op mod 30 aktører med base i civilsamfundet på Bornholm har taget handsken op og er gået sammen om at skabe bedre livsvilkår for bornholmske småbørn. De samarbejder på tværs af både kommune og civilsamfund om at skabe en positiv folkelig dagsorden om øens mindste, der bidrager til engagement, ejerskab og flere aktiviteter i civilsamfundet. 

Kan det overhovedet lade sig gøre? Hvor lykkes det og hvori består udfordringerne? Hvordan matcher det med erfaringerne i andre kommuner?

v. Morten Riis (Ø), formand for Udvalget for Børn og Skole i BRK og forperson for Bornholms Børnealliance, Ann Rubæk-Nielsen, centerchef Børn og Familie i BRK, Mette Vaaben Mortensen, direktør i Ballerup Kommune og del af Frontløber netværket, og Vibeke Normann Andersen, direktør i Socialt Udviklingscenter SUS. 

Debatten styres af: Simon Kratholm Ankjærgaard, journalist, forfatter og moderator.


19:00 Er du boomer eller woke? Ledelse hen over generationskløften

Kommunaldirektørforeningen og Komponent

Ledelsesopgavens muligheder, udfordringer og dilemmaer hen over generationskløften.

’Millennial generationen’ (f. 1981 – 1996) er for længst på arbejdsmarkedet, og allerede i dag udklækkes de første nye kollegaer, medarbejdere og ledere fra den såkaldte ’Generation Z’ (f. 1997-2012). 

Spænd i alder, livsperspektiv, kultur- og sprogforståelser skaber mangfoldighed i arbejdsmarkedet og i opgaveløsningen. Men aldersspændet fra den såkaldte Boomer-generation (f. 1945-1964) til den nye ’Generation Z’ dækker også forskelle i verdens- og virkelighedsopfattelser, der går fra 40-årsjubilaren til FOMO, fra ’Allo’ ’Allo’ til TikTok og fra Kold Krig til klima og corona. 

Derfor stiller vi skarpt på en af de mere skjulte dagsordener i den moderne ledelsesopgave. For hvad er egentligt de største udfordringer og sammenstød på tværs af generationerne i dag? Hvad betyder det for ’rummeligheden’ i vores arbejdsmarked, for hvor og hvordan vi kan mødes, og for vores muligheder for at skabe forståelse og meningsfuld rekruttering, samarbejde og onboarding på tværs af generationskløften?

v. Katrine Evelyn Jensen, Formand for DSU, Simon Weber, grøn iværksætter og medlem af Ungeklimarådet, Michelle Pedersen, formand for HK-Ungdom, Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune, Niels Ågesen, formand for KOMDIR og kommunaldirektør i Vejle Kommune, Marie Stærke (A), borgmester i Køge Kommune, Christian Vigilius, formand for Konservativ Ungdom, Lasse Gotfredsen, Landsstyrelsesmedlem af Ungdommens Røde Kors og Martin Damm (V), Borgmester i Kalundborg Kommune og Formand for KL

 

Kl. 9:00 Klimaudfordringer - stigende vandstand som en ressource?

Lemvig Kommune sammen med Klimatorium Danmarks Internationale Klimacenter

Hvordan kan klimaudfordringer vendes til muligheder? Hør politikeren, virksomhedsejeren, forskeren og borgerens bud på løsninger, når vi drøfter stigende grundvand og P2X.

Verdens klimaudfordringer forsvinder ikke af sig selv. De kræver handling fra os alle. For at kloden skal i balance igen, er der brug for, at vi giver mere tilbage til jorden, end vi tager.
Selv om forskningsmiljøerne har svar på mange af verdens problemer, bliver meget viden ikke omsat til handling. Derfor har vi inviteret til en dialog mellem politikere, forskere, virksomhedsejere og civilsamfundet.
Klimatorium præsenterer to udfordringer inden for stigende grundvand og genanvendelig plast i forsyningsrør. De forskellige repræsentanter vil have en dialog omkring mulige løsninger og bliver undervejs i programmet præsenteret for forskellige dilemmaer. Det kan være lovgivning, teknik m.v. – Er der overhovedet en løsning på udfordringerne og hvordan får vi civilsamfundet inddraget?

Viden om arbejdet med klimaudfordringer skal udbredes til civilsamfundet - især til ungdommen. På den måde inddrager vi næste generation i arbejdet og giver dem en stemme i de konkrete løsninger.

v. Lars Nørgård Holmegaard, direktør i Klimatorium, Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd, Erik Flyvholm (V), Borgmester Lemvig Kommune, Tom Heron, Direktør Niras, Morten Slotved (C), Borgmester Hørsholm Kommune, Kurt Nielsen, Prodekan Aarhus Universitet, Simon Weber, Borger og medlem af Ungeklimarådet

Moderator: Steffen Damsgaard,  Formand for Landdistrikternes Fællesråd


Kl. 10:00 Frivillighed og integration 

Dansk Flygtningehjælp

Hvordan styrkes samspil mellem kommuner og civilsamfund i modtagelse og integration af flygtninge?

Der kommer i disse måneder nye kvoteflygtninge fra DR Congo, evakuerede afghanere og fordrevne ukrainere ud i kommunerne. Kommunerne har myndighedsopgaven med modtagelse og integration af nye flygtninge. Samtidig har frivillige gennem mange år også bidraget afgørende til at sikre inklusion i lokalsamfundet.
Kommunerne og civilsamfundet understøtter og supplerer således hinanden i praksis. Der er mange eksempler på gode samarbejder mellem kommune og frivillige, men det kan også være udfordrende. I denne debat drøfter vi, hvordan vi kan gøre samarbejdet endnu bedre og skabe endnu mere synergi.
Hvordan kan kommuner og civilsamfund bruge hinanden bedre? Hvilke gode erfaringer er der allerede, og hvilke udfordringer? Hvad kan ligge i vejen for det gode samarbejde? Hvilke uudnyttede potentialer ser vi, og hvordan når vi derhen?

v. Kenneth Flex, Direktør i DRC Integration, Dansk Flygtningehjælp, Allan Westh, centerchef i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering i Bornholms Regionskommune, Benedikte Lauridsen, forperson i Bornholms Flygtningevenner og Morten Mandøe, Direktør KL. 

Moderator: Camilla Schwalbe, Chef for Kommunikation og Public Affairs, Novavi


Kl. 11:00 Ledertræf GENSTARTER kommunal ledelse

Komponent

Kom med, når topledere og forskere debatterer vilde problemer og ledelse. Ledertræfkonferencen genstarter ledelse!

Folk kalder det for vilde problemer. Arbejdskraftmangel. Succesfuld digital transformation. Psykisk mistrivsel. Meningsfuld borgerinddragelse. Kommunal frisættelse. Mobilisering til klimahandling. Genforhandling af samfundskontrakten med borgerne. Og listen er meget længere.

Vi ved, at udfordringer ikke løses i de arenaer hvor de er opstået, eller med de værktøjer, som de er skabt med. Derfor tillader vi os at tænke forfra, omstille – genstarte den kommunale ledelse.

Den årlige konference for kommunale ledere ’Ledertræf’ (31/10) gæster i år folkemødet, og du er inviteret med til forpremiere, når vi trykker på den store genstart knap. Sammen med topledere, forskere og ledelseseksperter træder vi et skridt tilbage og spørger: Hvordan tænker vi ledelse af de vilde problemer forfra? Hvad er det egentligt vi skal tænke anderledes om? Og hvordan ændrer vi så vores måder?

v. Lotte Bøgh Andersen, centerleder i Kronprins Frederiks center for offentlig ledelse, Nina Smith, professor I nationaløkonomi og formand for Reformkommissionen, Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune.

Moderator Jonatan Schloss, direktør i Komponent.


Kl. 13:00 Når bureaukratiet kommer i vejen for vækst og velfærd

Varde Kommune

Det skal være let at drive virksomhed i Danmark, men en jungle af regler spænder ben for væksten

Lovgivningen står i mange situationer i vejen, når kommuner og erhvervslivet skal samarbejde. Det forhindrer vækst og skaber frustration hos virksomhederne. Kan vi undvære noget af bureaukratiet og frisætte kommunerne på erhvervsområdet? Præcis som regeringen foreslår frisættelse på velfærdsområderne?

Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og Kim Haggren, vicedirektør og SMV-chef i DI - Dansk Industri, bliver under debatten præsenteret for konkrete udfordringer, som virksomheder møder i hverdagen – fra langsom byggesagsbehandling til tunge dokumentationskrav hos jobcenteret. 

Debatten modereres af Mads Sørensen (V), borgmester i Varde Kommune. Han kæmper sammen med en række andre kommuner i Danmark for at sætte erhvervslivet fri fra unødig lovgivning, der stjæler tid og penge fra virksomhederne.

v. Mads Sørensen (V), borgmester i Varde Kommune, Morten Messerschmidt (O), Folketingsmedlem og formand for Dansk Folkeparti og Kim Haggren, vicedirektør og SMV-chef i DI – Dansk Industri


Kl. 14:00 Politisk Salon: Samspillet mellem politikere og forvaltning

KL

Hvad er status, hvor finder vi knasterne og hvordan sikrer vi det gode samarbejde i fremtiden?

Samspillet mellem politikere og forvaltning fylder i samfundsdebatten. Men hvordan fungerer og opleves samspillet egentligt hos dem, der befinder sig midt i det? Hvor ligger knasterne? Hvor kan der opstå gnister og gnidninger? Og hvordan sikrer vi det gode samspil i fremtiden?

KL giver bolden op til en debat, hvor politikere og direktører giver deres perspektiver på, hvad samspillet betyder og hvor de dilemmaerne ligger.

v. Kristian Vendelbo, adm. direktør i KL, Maria Steno, selvstændig politisk rådgiver og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal Kommune, Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune, Jacob Bundsgaard (A), borgmester Aarhus Kommune, Næstformand for KL


Kl. 15:00 Kan digitalisering og teknologi løse manglen på varme hænder?

KOMBIT

Vi har nye teknologier og løsninger på plads, men hvordan får vi mennesket med?

Mangel på arbejdskraft er den største udfordring, som kommunerne og sundhedssektoren står over for i de kommende år. Det er derfor nødvendigt at finde nye måder at løse velfærdsopgaverne, og her spiller data, digitalisering og teknologi en helt central rolle.

Et centralt fokus for både kommunernes nye digitaliseringspolitik og regeringens digitaliseringsstrategi for Danmark er at gentænke velfærden for at skabe tid til kerneopgaven og frigøre arbejdskraft gennem øget brug af teknologi.

Vi har allerede gjort os en del erfaringer med automatiseret sagsbehandling, kunstig intelligens, velfærdsteknologi og IoT, som kan øge serviceniveauet og frigøre flere ressourcer til kerneopgaverne. Men selvom teknologierne er til stede, og ambitionerne er store, er der en række barrierer, som står i vejen for at udnytte de teknologiske muligheder optimalt. Og på trods af vi er verdensmestre i digitalisering, følger der ofte modstand og bekymringer med, når nye systemer og teknologier skal tages i brug.

Så hvordan lykkes vi med, at digitale løsninger og velfærdsteknologi skal løse manglen på arbejdskraft?

V. Christoffer Buster Reinhardt (C), 1. næstformand for Regionsrådet og formand for sundhedsudvalget i Region H, Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal, Stephen Alstrup, professor på Datalogisk Institut, Mikkel Tang Hedegaard, Vicedirektør for implementering & kommunikation i KOMBIT, Kommunernes IT-fællesskab

Moderator: René Gade, medlem af Dataetisk Råd, kunde- og kommunikationsdirektør i Celsius Leadership Software samt tidl. medlem af Folketinget for Alternativet


Kl. 16:00 Er kommunerne glemt i den nye erhvervsfremmelovgivning?

Ringkøbing-Skjern Kommune

I 2018 vedtog folketinget den nye lov om erhvervsfremme. I månederne forinden havde Danske Regioner og KL ”kæmpet” om retten til at drive erhvervsfremme. I kampens hede overså begge parter, at staten og Erhvervsstyrelsen havde egne planer.

De regionale vækstfora blev nedlagt, og kommunernes rolle blev begrænset til kun at levere basal erhvervsservice – eller indledende screeninger af virksomhederne. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse - og en række klynger herunder - blev etableret. Det er nu her de nationale strategier formuleres, og her der formuleres ”calls” og fordeles EU midler videre ud i systemet.

Samtidig har de fem erhvervshuse fået en væsentlig større rolle og tilbyder nu specialiseret erhvervsservice til alle virksomheder. Herudover, deltager erhvervshusene – i modsætning til kommunerne – i udarbejdelsen af de nationale strategier og i formuleringen af de programmer, som der kan søges midler fra. Dermed er erhvervshusene de facto blevet den mindste væsentlige geografiske enhed i erhvervsfremmesystemet, mens kommunernes muligheder for at understøtte det lokale erhvervsliv er begrænset til at levere basal erhvervsservice og retten til at finansiere erhvervshusene.

I 2023 skal erhvervsfremmelovgivningen evalueres. I en samtale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Dansk Erhvervsfremme, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Dansk Industri drøftes kommunernes rolle i en revideret lov om erhvervsfremme.

v. Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Jakob Rothborg, sekretariatschef, Dansk Erhvervsfremme og Kenneth Mikkelsen (V), Folketingsmedlem for Venstre.


Kl. 17:00 Kan man uddanne kommunalpolitikere?

Komponent 

Kommunerne slås med vildere og vildere problemer: Klima, COVID, krigsflygtninge, mangel på arbejdskraft. Kun kommunalpolitikere har legitimiteten til at træffe beslutninger, der kan løse problemerne lokalt.

Med en valgperiode på kun fire år og med mere end 40 pct. nyvalgte kommunalpolitikere stiller vi spørgsmålet: Hvordan klæder man kommunalpolitikere på til arbejdet? Skal man uddanne? Er man som politiker i udgangspunktet via sit mandat "kompetent"? Vi tager debatten.

v. Anne Marie Geisler Andersen (B), Esbjerg Kommune, Maj Allin Thorup (C), Hørsholm Kommune og Rasmus Søren Bjerregaard, kommunaldirektør i Holbæk Kommune.

Moderator: Kalle Syberg Kjær, centerchef i Komponent


Kl. 19.00 Borgmesterbattle - Bordfodbold

Komponent

Den store kendiskommenterede borgmester-bordfodboldturnering. Hvem bliver Danmarks bedste (bordfodbolds) borgmester?

Startopstillingen inkluderer Holger Schou Rasmussen, Lolland, Simon Hansen, Guldborgsund, Johan Brødsgaard, Silkeborg, Christian Budde, Aarhus, Ann Sofie Orth, Rudersdal og Tonni Hansen, Langeland

Kl. 10:00 Vi sender systemet til sagsbehandling

Frontløbernetværket for Helhedsorienterede Indsatser, Rockwoolfondens Interventionsenhed (RFI) og Akademiet for Social Innovation

Systemet har komplekse problemer og har brug for din hjælp

Den er gal med ”systemet” – vi har gennem årtier skabt et system, der forsøger at få borgerne til at passe ind i systemets logikker og kasser.

Vær med, når vi sender systemet til sagsbehandling og udvikler bud på, hvordan vi forandrer systemet, så det styrker menneskers muligheder – frem for at være en del af problemet.

Bliv klogere på, hvad systemets største udfordringer er og vær med til at diskutere med erhvervsliv, civilsamfund, offentlige organisationer og andre. Hvem udgør egentlig systemet – og hvem skal være med til at ændre det?

Bag arrangementet står Frontløbernetværk om Helhedsorienterede Indsatser, ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed og Akademiet for Social Innovation, der fra forskellige vinkler bidrager til at skabe fremtidens velfærdssamfund.

v. Mette Vaaben Mortensen, direktør i Ballerup Kommune og medlem af styregruppen for Frontløbernetværket, Lea Fick Køhn, programchef i Rockwoolfondens Interventionsenhed og Anders Folmer Buhelt, direktør i Akademiet for Social Innovation m.fl.


Kl. 11:00 Arbejdskraftmangel og socialøkonomi – en del af løsningen?

Socialøkonomisk Alliance

Kan socialøkonomiske virksomheder hjælpe med at løse udfordringen med arbejdskraftmangel?

Manglen på arbejdskraft i Danmark er kommet højt op på listen over centrale udfordringer. Samtidig står titusindvis af mennesker og længes efter at få en plads på arbejdsmarkedet, men er forhindret i det, fordi de ikke kan arbejde på fuld tid og med fuld effektivitet pga. fysiske eller psykiske udfordringer. Socialøkonomiske virksomheder er specialister i at skabe jobs til netop disse mennesker, men hvor stort er potentialet og hvad kan man som kommune gøre for at både afhjælpe en del af manglen på arbejdskraft og samtidig hjælpe mennesker væk fra langvarig offentlig forsørgelse til et rigtigt job?

Med udgangspunkt i manglen på arbejdskraft diskuterer kommuner og socialøkonomiske virksomheder potentialet for at løfte flere fra offentlige ydelser til job i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder og hvad der skal til for at udnytte dette potentiale.

v. Mikkel Holmbäck, adm. direktør, Glad Fonden, Christina Grøntved, adm. direktør, Incita, Villy Søvndal (F), formand for arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune, Carsten Lassen, direktør, Specialisterne og Maria Bødker Boje, jobcenterchef, Københavns Kommune.


Kl. 12:00 Bekymrende skolefravær - Hvordan løser vi det? 

Hvidovre Kommune

Behov for at finde eksperimenterende måder at tilgå arbejdet omkring bekymrende skolefravær og tænke tværkommunale organiseringer på nye måder?

Bekymrende skolefravær er en udbredt udfordring i den danske folkeskole, og det medfører store omkostninger for både børn, forældre og skoler. En af hovedudfordringerne er, at  indsatser omkring alvorlige skolefraværsproblematikker ofte lander mellem forskellige stole eller aktører – for i fraværssager er der typisk mange professionelle, der skal løfte hver sin specialiserede opgave omkring familien – mens de både løfter i flok og arbejder på tværs af både forvaltninger og lovgivning.

Fraværsudfordringer kalder derfor ofte på højkomplekst forandringsarbejde og nye organiseringsmodeller på tværs af forvaltninger. Debatten tager udgangspunkt i erfaringer fra Ustart, der  er et tværprofessionelt team og som bredt i Hvidovre kommune har skabt ny opmærksomhed og nysgerrighed ift. anderledes og kreative måder at tilgå komplekse og fastlåste udfordringer med udsatte børn, unge og deres familier. Med hjælp fra tilhørerne forsøger debattørerne at sætte spot på de dilemmaer som organisatorisk eksperimentering genererer på mange niveauer i kommunen - med et særligt fokus på, hvordan man kan sikre reel forankring af nye indsatser i kommunalt regi.

Mød op hvis du ønsker inspiration til andre måder at tilgå arbejdet omkring skolefravær eller til at tænke kommunale organiseringer på nye måder.

v. Susan Bjerregaard, direktør, René Rasmussen Sjøholm, centerchef for Skole og Uddannelse, Michael Karlsen, centerchef for Børn og Familier, Mai Juul Andersen psykolog og faglig teamleder i U-start, alle fra Hvidovre Kommune og Marie Østergaard Møller, forsker ved Aalborg Universitet.

Faciliteres af Jan Henriksen, vicedirektør i Komponent


Kl. 13:00 Mental sundhed skal være en topprioritet

KL

Unge kvinders mentale trivsel styrtdykker. Hvordan vender vi udviklingen? KL spørger de unge selv.

Langt de fleste unge er sunde og trives godt. Men desværre er der også flere og flere unge, der lider af angst og depression. Det kan og skal vi gøre noget ved.

Den nye sundhedsprofil er netop udkommet. Den viser desværre en stigning i antallet af unge med mentale helbredsproblemer. Værst ser det ud for unge kvinder, hvor en tredjedel af de 16-24-årige har dårlig mental sundhed, og over halvdelen oplever en høj grad af stress.

Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget ved det. I kommunerne møder vi de unge der, hvor de er: i folkeskolen, i fritidsmiljøer og på ungdomsuddannelserne. Kommunerne arbejder allerede med at forebygge, at unge støder på mentale problemer. Og at hjælpe dem, der allerede har det svært. Men hvordan gør vi de endnu bedre. KL spørger de unge selv, og de professionelle, som møder dem i hverdagen.

v. Christina Krzyrosiak Hansen (A), formand for KL's sundheds- og Ældreudvalg og borgmester i Holbæk Kommune, Helle Stuart, leder af indsatsen Klar Livet - et samarbejde mellem Vestegnskommunerne om unges mentale og fysiske sundhed, Mille Borgen Mikkelsen, formand Danske Skoleelever,  Julie Kølskov Madsen, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation og Anna Bisp Asghari, direktør i Ungdomsbureauet


Kl. 14:00 Hvorfor ansætter vi nogen, der ligner os selv?

Væksthus for Ledelse

Vi kan bedst lide personer, der ligner os selv, og det påvirker vores valg, når vi rekrutterer.

Han ligner mig, vi har næsten samme uddannelse, vi taler på samme måde og har begge arbejdet i en kommune. Ham ansætter vi. Men eksperter peger på, at det giver mere dynamik og skaber bedre resultater, hvis vi ansætter nogen med forskellige baggrunde, styrker og svagheder.

Deltag i debatten om, hvorfor vi har en tendens til at ansætte nogen, der ligner os selv, og om fænomenet bliver mere og mere udbredt, jo længere vi kommer op i organisationen, selvom de fleste godt ved at diversitet kan være en styrke. Hjælper det med kvoter, ér det en god idé at skjule ansøgers alder og køn på CV’et og skal vi bede rekrutteringsfirmaerne om at gribe opgaven anderledes an?

Væksthus for Ledelse inviterer til debat om bias i rekrutteringer. På seancen vil du få indblik i den seneste forskning på området og høre erfarne chefers bud på, hvorfor vi rekrutterer som vi gør, og hvad der mon skal til for at ændre på det.

v. Per Bennetsen, regionsdirektør i Region Sjælland, Lene Roed, formand i HK Kommunal, Florence Villeseche, lektor og ph.d. fra CBS

Moderator: Jonatan Schloss, formand for Væksthus for Ledelse.


Kl. 15:00 Hov! Glemte vi ikke at tale om chefens arbejdsmiljø?

Hvem passer på lederne, når lederne passer på os? Og hvem tager sig af ledernes arbejdsmiljø? De spørgsmål rejser vi, sammen med teltet, når vi undersøger, hvad der er sket med ledertrivsel efter års fokus på medarbejdertrivsel alene.

I årtier har vi haft fokus på at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø for ansatte på danske arbejdspladser. Og det har været vigtigt. Men i et stærkt fokus på medarbejdertrivsel, har vi overset noget vigtigt. Nemlig et ligestillet fokus på ledernes psykiske arbejdsmiljø.

I et accelereret samfund har vi haft fokus på lederen som et epicenter for al udvikling på arbejdspladserne. Lederen som den figur, der skal kunne mestre utallige ledelsesteknikker, besidde bestemte personlighedstræk og skabe økonomisk og menneskelig fremdrift. Vi har bedt lederen tage ansvar for meget og når korthuset er faldet, har vi kigget på lederen og spurgt: ”Hvad har du egentlig tænkt dig at gøre nu?”

Vi har med andre ord skabt forventninger til ledere, som er tårnhøje. Og måske med rette. Men vi har samtidig ikke haft fokus på lederens eget psykiske arbejdsmiljø. For sammen med høje krav og forventninger må medfølge lige mængder faglig og social støtte.

På debatten taler vi om hvordan vi kan forstå og forbedre psykisk arbejdsmiljø, når vi historisk set ikke har haft et ligestillet fokus på lederens eget psykiske arbejdsmiljø og vi bringer perspektiver på hvordan vi fremover også kan inkludere lederens trivsel som noget vi bør og må fokusere på.

v. Ann-Christina Matzen Andreasen, virksomhedsleder på JAK, Vibeke Lunding-Gregersen, direktør i Mindwork, Louise Dinesen, erhvervs- og krisepsykolog, Stephen Holst, arbejdsmiljø- og ledelsesrådgiver, Malene Friis Andersen, organisationspsykolog og moderator Christian Ørsted, ledelsesrådgiver og forfatter


Kl. 16:00 Er ensomhed et individuelt eller strukturelt problem?

Aarhus Kommune

Handler ensomhed om den enkelte borger, eller står vi med et strukturelt samfundsproblem og en kommende krise for velfærdssamfundet?

Hvor langt vil vi gå for at finde de rigtige løsninger på et kæmpestort problem, og hvem har ansvaret? Hvad med kommunernes og de frivilliges indsats? Hvordan vender vi fokus fra at bekæmpe ensomhed til at forebygge? Kom og hør eksperterne og politikkerne og vær med debatten om de gode løsninger.

v. Laura Auken, centerchef i Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Nina Suenson, politisk chef Røde Kors, Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus kommune, Ida Binderup, Hovedbestyrelsesmedlem Sind.

Facilitator: Maj Morgenstjerne, chef for Civilsamfund og Samskabelse i Aarhus Kommune


Kl. 17:00 Kultur + fritid = livskvalitet

Bornholms Regionskommune

Hvad er ifølge borgerne den bedste opskrift på livskvalitet? Bornholms Regionskommune lægger op til dialog mellem unge, seniorer og udvalgspolitikere om, hvordan man skaber de bedste og mest meningsfulde tilbud. Lyt, hep og bland dig i debatten - hvad, mener du, skaber livskvalitet?

v. Niklas Stenbye, formand for Bornholms Ungeråd, Inger Lassen Kaspersen, medlem af Ældrerådet, Niclas Fick (Ø), formand for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, René Danielsson (O), medlem af Natur-, Miljø- og Planudvalget og formand for Socialudvalget.

Moderator: Louise Lyng Bojesen, centerchef for Natur, Miljø og Fritid i BRK


Kl. 19:00 DJ-battle med borgmestre

Komponent

September, The Way You Make Me Feel, Stjerner på himlen, I Wanna Dance With Somebody, Final Song, Regndans, I got the Power!, No Diggity, Run the World, Celebration, What A Life…

Vi arbejder stadig på playlisten, men kom og hør resultatet, når landets mest musikkyndige borgmestre spiller op.

Hør bl.a. Emil Blücher (I), borgmester i Solrød Kommune, Tina Mandrup (V), borgmester i Lejre Kommune, Jacob Trøst (C), borgmester i Bornholms Regionskommune, Mia Nyegaard (B), kultur- og fritdsborgmester i Københavns Kommune og Christian Budde (V), rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune.  

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RUHK
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
MAVI
Studentermedhjælper
Markus Viuf
ANST
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg