Bliv klogere på Kommunernes Telt på Folkemødet
Udgivet den 17-12-2021

Vi glæder os til Folkemødet den 16.-19. juni, hvor Komponent og KL sammen med kommunerne og en række andre organisationer inviterer Danmark inden for i Kommunernes Telt.

Her kan gæster møde kommunerne, blive klogere på de vigtige opgaver, kommunerne løser, og få indsigt i de dilemmaer, som kommunerne står i.

Det sker både gennem vedkommende debatter og uformelle snakke om stort og småt. Med andre ord: Kommunernes Telt bliver mødestedet med alle, der har interesse i kommunalpolitik, det kommunale folkestyre og kommunernes kerneopgaver.

Deltag i en debat eller et arrangement

Har I en interessant personlighed eller et anderledes perspektiv, som kan bidrage til det spændende program i kommunernes telt? Så inviterer vi jer til at tage kontakt til os. Selvom programmet er sat, er vi altid på udkig efter gæster eller debattører, som kan spille positivt ind i programmet.

Vil I vide mere om Kommunernes Telt? Så kontakt Rune Herlin Kamstrup. 

Rart for dig at vide

  • Et arrangement varer 30-40 minutter
  • Vi lægger telt og teknik til
  • Arrangementet markedsføres sammen med de øvrige aktiviteter i Kommunernes Telt
Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Vil du vide mere om, hvordan vi har løst denne opgave? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 
 

Program

Vi tager forbehold for ændringer

Læs mere Læs mindre

Kl. 13.00: Klimapolitiker for en dag!

KL

Kommunalvalget i 2021 blev et klimavalg – hver tredje vælger lod klima bestemme hvor krydset blev sat. Men når klima bliver konkret venter dilemmaer og svære beslutninger for landets byrødder.

Kom og vær klimapolitiker for en dag! Er det bygninger, biler, bøffer eller noget helt andet, du ville fokusere på, hvis du skulle være med til at beslutte en lokal klimaindsats? Deltag i et spil om klimaet, hvor du selv har kortene på hånden og skal være med til at prioritere hvor CO2-reduktionerne skal findes.

Spilmester er Johan Brødsgaard (RV), formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og viceborgmester i Silkeborg Kommune. Spillet sættes i gang med en kort beretning om, hvordan det er anvendt i praksis som en del af klimaarbejdet i Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse fra Elisabeth Gadegaard Wolstrup, direktør i Ballerup Kommune.


Kl. 14:00 Nyt politisk lederskab - nye tider, nye roller? 

Kommunaldirektørforeningen

Hvilke nye ønsker og behov giver nutidens kommunalpolitikere udtryk for, og hvad betyder det for embedsmandens rolle og rammer? Hvor opstår de store udfordringer, sammenstød og dilemmaer – og hvad betyder det for vores måde at bedrive ledelse på i 2022?

v. Lisbeth Knudsen, adm. Direktør i Mandag Morgen, Tomas Terkildsen, adm. direktør i DJØF, Kommunaldirektører Stine Johansen, Christine Brochdorf og Niels Ågesen


Kl. 15:00 Vi har frisat vores dagstilbudsledere

Furesø Kommune

Dagtilbudslederne har ledelsesrummet i eget dagtilbud og ejerskab til beslutninger for hele området – til gavn for børnene. Vi udvikler idéer til frisættelse lige nu og præsenterer de bedste på Folkemødet.

v. Muhammed Bektas, formand for børn og skoleudvalget, Jane Hanson, fællestillidsrepræsentant for BUPL og Anna Fosdal, dagtilbudschef - alle Furesø Kommune.


Kl. 16:00 Haves: Vilje til velfærd - Mangles: Penge og arbejdskraft

KL

KL har sat politikere og meningsdannere stævne til en debat om fremtidens velfærd i kommunernes telt

Grundlaget for det højt besungne velfærdssamfund er ikke, som det har været.

Der er intet økonomisk råderum at investere i mere velfærd. Og selv, hvis der var penge til at ansætte flere pædagoger, sosu-assistenter, lærere eller sygeplejersker, så er der langt fra altid nogen at ansætte. Allerede i dag forbliver mange stillinger ubesatte, fordi der ikke er kvalificerede ansøgere og det er en udvikling, som kun tager til.

Samtidig tegner borgerne forsikringer, vælge private løsninger og sende børnene i privatskole som aldrig før. Det rejser spørgsmål om styrken af den tillid og det fællesskab, som velfærdssamfundet hviler på. Endelig er det en bunden opgave, at fremtidens velfærd skal være mere grøn, at vi skal håndtere klimaforandringerne og at vi sammen skal vende den udvikling, hvor alt for mange unge kæmper med psykisk mistrivsel.

KL har sat toneangivende politikere stævne til en debat om, hvordan vi skaber god velfærd for alle, når vi både mangler penge og hænder.

v. Martin Damm (V), formand for KL og borgmester i Kalundborg Kommune, Amalie Kestler, indlandsredaktør på Politiken m.fl.


Kl. 17:00 Giver kedelige fester gladere unge?

Gentofte Kommune

Mange unge suser af sted gennem skole og uddannelse og livet. Mulighederne er mange, men flere og flere har det skidt. Rigtig skidt. Både landspolitisk og i kommunerne er fokus mest på, at hvis de unge drikker mindre, dropper rygning og får færre karakterer, så bliver alt godt. Men er ændrede regler og forbud nøglen til, at de unge trives bedre? Giver kedeligere fester gladere unge? Eller er det ren symptombehandling og en falliterklæring, der viser mangel på viden og værktøjer til at hjælpe og forstå de unge?

v. Michael Fenger (C), borgmester i Gentofte Kommune, Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet m.fl.


Kl. 18:00 Bornholms Børnealliance: Det bedste og det værste

Bornholms Regionskommune

30 aktører på Bornholm er gået sammen om at skabe bedre livsvilkår for bornholmske småbørn. De samarbejder på tværs af både kommune og civilsamfund. Kan det overhovedet lade sig gøre? Et sjældent og ærligt indblik i en alliances maskinrum.

v. Morten Riis (EL), formand for Udvalget for Børn og Skole i BRK og forperson for Bornholms Børnealliance, Ann Rubæk-Nielsen, centerchef Børn og Familie i BRK og Vibeke Normann Andersen, direktør i Socialt Udviklingscenter.


19:00 Er du boomer eller woke?

Kommunaldirektørforeningen og Komponent

Ledelsesopgavens muligheder, udfordringer og dilemmaer hen over generationskløften.

Spænd i alder, kultur- og sprogforståelser, livsperspektiv og verdensopfattelser skaber mangfoldighed, dynamik og perspektiv i arbejdsmarkedet, i opgaveløsningen og på arbejdspladsen. Men aldersspændet fra den såkaldte Boomer-generation (f. 1945-1964) til den nye ’Generation Z’ dækker også forskelle i verdens- og virkelighedsopfattelser, der går fra 40-årsjubilaren til FOMO, fra ’Allo’ ’Allo’ til TikTok og fra Kold Krig til klima og corona. 

Derfor stiller vi skarpt på en af de mere skjulte dagsordener i den moderne ledelsesopgave. For hvad er egentligt de største udfordringer og sammenstød på tværs af generationerne i dag? Hvad betyder det for ’rummeligheden’ i vores arbejdsmarked, for hvor og hvordan vi kan mødes, og for vores muligheder for at skabe forståelse og meningsfuld rekruttering, samarbejde og onboarding på tværs af generationskløften?

v. Katrine Evelyn Jensen, næstformand i DSU, Simon Weber, grøn iværksætter og medlem af Ungeklimarådet, Michelle Pedersen, formand for HK-Ungdom, Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune, Niels Ågesen, formand for KOMDIR og kommunaldirektør i Vejle Kommune, Marie Stærke (S), borgmester i Køge Kommune og Pernille Beckmann (V), borgmester i Greve Kommune.

Moderator: Stine Johansen, kommunaldirektør i Helsingør Kommune

Kl. 9:00 Kan klimaudfordringer med stigende vandstand blive en ressource?

Lemvig Kommune sammen med Klimatorium Danmarks Internationale Klimacenter

Hvordan kan klimaudfordringer vendes til muligheder? Hør politikeren, virksomhedsejeren, forskeren og borgerens bud på løsninger, når vi drøfter stigende grundvand og P2X.

v. Lars Nørgård Holmegaard, direktør i Klimatorium mfl.


Kl. 10:00 Frivillighed og integration 

Dansk Flygtningehjælp

I disse måneder kommer flygtninge fra DR Congo samt afghanere og ukrainere ud i kommunerne. Hvordan styrker vi samspillet mellem kommuner og civilsamfund i modtagelse og integration af flygtninge?

v. Kenneth Flex, Direktør i DRC Integration, Dansk Flygtningehjælp, Allan Westh, centerchef i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering i Bornholms Regionskommune, Benedikte Lauridsen, forperson i Bornholms Flygtningevenner.


Kl. 11:00 Ledertræf GENSTARTER kommunal ledelse

Komponent

Den årlige konference for kommunale ledere ’Ledertræf’ (31/10) gæster i år folkemødet, og du er inviteret med til forpremiere, når vi trykker på den store genstart knap. Hvordan tænker vi ledelse forfra? Hvad er det egentligt, vi skal tænke anderledes? Og hvordan ændrer vi vores måder?

v. Lotte Bøgh Andersen, centerleder i Kronprins Frederiks center for offentlig ledelse, Nina Smith, professor I nationaløkonomi og formand for Reformkommissionen, Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune og Jonatan Schloss, direktør i Komponent.


Kl. 12:00 Pårørendestøtte - hvorfor (ikke)?

Københavns Kommune i samarbejde med Ældre Sagen og Pårørende Danmark

Der er stort fokus på at støtte og aflaste de pårørende, men giver det mening at tage fra syge, ældre og handicappede for at prioritere de pårørende? I en tid med færre ressourcer og flere syge, har vi så råd til at tage os af de pårørende - eller har vi råd til at lade være?

v. Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen m.fl.


Kl. 13:00 Når bureaukratiet kommer i vejen for vækst og velfærd

Varde Kommune

Lovgivningen står i mange situationer i vejen, når kommuner og erhvervslivet skal samarbejde. Det forhindrer vækst og skaber frustration. Kan vi undvære noget af bureaukratiet og frisætte kommunerne på erhvervsområdet? Præcis som regeringen foreslår frisættelse på velfærdsområderne?

v. Mads Sørensen (V), borgmester i Varde Kommune m.fl.


Kl. 14:00 Politisk Salon: Samspillet mellem politikere og forvaltning

KL

Hvad er status, hvor finder vi knasterne og hvordan sikrer vi det gode samarbejde i fremtiden?

Samspillet mellem politikere og forvaltning fylder i samfundsdebatten. Men hvordan fungerer og opleves samspillet egentligt hos dem, der befinder sig midt i det? Hvor ligger knasterne? Hvor kan der opstå gnister og gnidninger? Og hvordan sikrer vi det gode samspil i fremtiden?

KL giver bolden op til en debat, hvor politikere og direktører giver deres perspektiver på, hvad samspillet betyder og hvor de dilemmaerne ligger.

v. Kristian Vendelbo, adm. direktør i KL, Maria Steno, selvstændig politisk rådgiver og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal Kommune, Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune m.fl. 


Kl. 15:00 Kan kunstig intelligens afhjælpe manglen på arbejdskraft? 

KOMBIT

I denne debat stiller vi skarpt på nye teknologier som et middel til at afhjælpe manglen på arbejdskraft i fremtidens kommunale sektor. Stoler vi borgere på afgørelser, der træffes af en computer, eller reagerer vi med mistillid og afmagt?


Kl. 16:00 Rekruttering og mangel på arbejdskraft i produktions-Danmark

Ringkøbing-Skjern Kommune

Menuen står på kvalificeret arbejdskraft eller mangel på samme. Vi serverer en buffet af udfordringer og konkrete løsninger, smagsmæssigt afstemt med bidrag fra kommune, virksomheder og forskning.

v. Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Peer Kristensen, direktør i Destination Vesterhavet m.fl.


Kl. 17:00 Ledig


Kl. 18:00 Prisuddeling: Årets socialøkonomiske kommune

Specialisterne, Glad Fonden og Grennessminde

Hvilken kommune har gjort mest for socialøkonomien det seneste år? Møde de nominerede og deltag i den efterfølgende reception.

v. Mikkel Holmbäck, adm. direktør i Glad Fonden, Carsen Lassen, adm. direktør i Specialisterne og Andreas Hjorth Rasmussen og Jens Frøsig, direktører i Grennessminde. 


Kl. 19.00 Bank en borgmester

Komponent

Den store kendiskommenterede borgmester-bordfodboldturnering.

 

Kl. 9:00 Ledig 

 


Kl. 10:00 Når borgeren sætter retningen, kalder det på helhedsorienterede indsatser

Frontløbernetværket for Helhedsorienterede Indsatser, Rockwoolfondens Interventionsenhed (RFI) og Akademiet for Social Innovation

Hvordan støtter vi bedst mennesker i udsatte positioner til at sætte retning i eget liv? Sådan skaber bedre forudsætninger for mennesker i udsatte positioner.

v. Mette Vaaben Mortensen, direktør i Ballerup Kommune og medlem af styregruppen for Frontløbernetværket, Lea Fick Køhn, programchef i Rockwoolfondens Interventionsenhed og Anders Folmer Buhelt, direktør i Akademiet for Social Innovation m.fl.


Kl. 11:00 Arbejdskraftmangel og socialøkonomi – en del af løsningen?

Socialøkonomisk Alliance

Hvordan kan socialøkonomiske virksomheder hjælpe med at løse manglen på arbejdskraft i partnerskab med kommunerne?

v. Mikkel Holmbäck, adm. direktør, Glad Fonden, Christina Grøntved, adm. direktør, Incita og Villy Søvndal, Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune 


Kl. 12:00 Fraværsindsatsen U-start får børn med fravær tilbage i skolen

Hvidovre Kommune

U-start er et tværprofessionelt team i Hvidovre Kommune der eksperimenterer med nye samarbejds- og organiseringsformer til at nedbringe bekymrende skolefravær. Dele af teamets DNA er at afprøve anderledes og kreative måder at tilgå de komplekse og fastlåste udfordringer med udsatte børn, unge og deres familier.

v. Susan Bjerregaard, direktør, René Rasmussen Sjøholm, centerchef for Skole og Uddannelse, Michael Karlsen, centerchef for Børn og Familier og Mai Juul Andersen psykolog og faglig teamleder i U-start.


Kl. 13:00 Mental sundhed skal være en topprioritet

KL

Unge kvinders mentale trivsel styrtdykker. Hvordan vender vi udviklingen? KL spørger de unge selv.

Langt de fleste unge er sunde og trives godt. Men desværre er der også flere og flere unge, der lider af angst og depression. Det kan og skal vi gøre noget ved.

Den nye sundhedsprofil er netop udkommet. Den viser desværre en stigning i antallet af unge med mentale helbredsproblemer. Værst ser det ud for unge kvinder, hvor en tredjedel af de 16-24-årige har dårlig mental sundhed, og over halvdelen oplever en høj grad af stress.

Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget ved det. I kommunerne møder vi de unge der, hvor de er: i folkeskolen, i fritidsmiljøer og på ungdomsuddannelserne. Kommunerne arbejder allerede med at forebygge, at unge støder på mentale problemer. Og at hjælpe dem, der allerede har det svært. Men hvordan gør vi de endnu bedre. KL spørger de unge selv, og de professionelle, som møder dem i hverdagen.

v. Christina Krzyrosiak Hansen (S), formand for KL's sundheds- og Ældreudvalg og borgmester i Holbæk Kommune, Helle Stuart, leder af indsatsen Klar Livet - et samarbejde mellem Vestegnskommunerne om unges mentale og fysiske sundhed, de unge selv (TBA)


Kl. 14:00 Hvorfor ansætter vi nogen der ligner os selv?

Væksthus for Ledelse

Vi kan bedst lide personer, der ligner os selv. Men eksperter peger på, at det giver mere dynamik og skaber bedre resultater, hvis vi ansætter nogen med forskellige baggrunde, styrker og svagheder.

v. Per Bennetsen, regionsdirektør i Region Sjælland, Lene Roed, formand i HK Kommunal, Florence Villeseche, lektor og Ph.d, CBS 

Moderator Jonatan Schloss, formand for Væksthus for Ledelse


Kl. 15:00 Hov! Glemte vi ikke at tale om chefens arbejdsmiljø?

Hvem passer på lederne, når lederne passer på os? Og hvem tager sig af ledernes arbejdsmiljø? De spørgsmål rejser vi, sammen med teltet, når vi undersøger, hvad der er sket med ledertrivsel efter års fokus på medarbejdertrivsel alene.

v. Ann-Christina Matzen Andreasen, virksomhedsleder på JAK, Vibeke Lunding-Gregersen, direktør i Mindwork, Louise Dinesen, erhvervs- og krisepsykolog, Stephen Holst, arbejdsmiljø- og ledelsesrådgiver, Malene Friis Andersen, organisationspsykolog og moderator Christian Ørsted, ledelsesrådgiver og forfatter


Kl. 16:00 Er ensomhed et individuelt eller strukturelt problem?

Aarhus Kommune

Handler ensomhed om den enkelte borger, eller står vi med et strukturelt samfundsproblem og en kommende krise for velfærdssamfundet?

Hvor langt vil vi gå for at finde de rigtige løsninger på et kæmpestort problem, og hvem har ansvaret? Hvad med kommunernes og de frivilliges indsats? Hvordan vender vi fokus fra at bekæmpe ensomhed til at forebygge? Kom og hør eksperterne og politikkerne og vær med debatten om de gode løsninger.

v. Laura Auken, centerchef i Center for Frivilligt Socialt Arbejde m.fl.


Kl. 17:00 Kultur + fritid = livskvalitet

Bornholms Regionskommune

Hvad er ifølge borgerne den bedste opskrift på livskvalitet? Bornholms Regionskommune lægger op til dialog mellem unge, seniorer og udvalgspolitikere om, hvordan man skaber de bedste og mest meningsfulde tilbud. Lyt, hep og bland dig i debatten - hvad, mener du, skaber livskvalitet?

v. Niklas Stenbye, formand for Bornholms Ungeråd, Jan Harvest, medlem af Bornholms Ældreråd, Niclas Fick (Ø), formand for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, René Danielsson (O), medlem af Natur-, Miljø- og Planudvalget og formand for Socialudvalget, moderator Louise Lyng Bojesen, centerchef for Natur, Miljø og Fritid


Kl. 18:00 Ledig


Kl. 19:00 DJ-battle med borgmestre

Komponent

September, The Way You Make Me Feel, Stjerner på himlen, I Wanna Dance With Somebody, Final Song, Regndans, I got the Power!, No Diggity, Run the World, Celebration, What A Life…

Vi arbejder stadig på playlisten, men kom og hør resultatet, når landets mest musikkyndige borgmestre spiller op.

Hør bl.a. Emil Blücher (LA), borgmester i Solrød Kommune, Tina Mandrup (V), borgmester i Lejre Kommune, Jacob Trøst (C), borgmester i Bornholms Regionskommune m.fl.  

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

RUHK
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
MAVI
Studentermedhjælper
Markus Viuf
ANST
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg